Er nå positiv til at Narvik får samisk navn

Formannskapet i Narvik vil at Narvik skal hete også Áhkánjárga. Neste uke behandler bystyret klagesak om samiske stedsnavn, og ordfører Rune Edvardsen er en av de som har snudd i synet og er nå positiv.

Ordførerkandidat Rune Edvardsen i Narvik Ap

Ordfører Rune Edvardsen (Ap) i Narvik kommune

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Det var i juni 2011 at bystyret hadde samiske navn i Narvik til behandling. Den gang ble det avvist at bygdene Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik skulle få samiske navn , med begrunnelse i at det var så få som i det daglige omtalte bygdene med samiske navn.

Vedtaket i bystyret ble påklaget av både Bjerkvik og omegn sameforening, og Hinnøy og omegn sameforening. Da saken ble behandlet av bystyret i 2011, så var forslaget at Narvik skulle hete Nárviika på samisk. Sametingets stedsnavskonsulent har nylig endret sin tilrådning og ber nå om at Narvik blir Áhkánjárga på samisk, dette fordi de lokale sameforeningene i området er enige om at Áhkánjárga er et nedarvet navn på byen.

– Kan ikke fornekte vårt opphav

Nå har klagesaken vært til behandling i formannskapet i Narvik, og flertallet i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om at man tar innkomne klager til følge og vedtar samiske navn til fire tettsteder, Beisfjord - Ušmá, Fagernes - Čoalbmi, Bjerkvik - Rahkka og Narvik by - Áhkánjárga.

Flertallet på åtte i formannskapet består av Ap, SV, Rødt og MPG. Disse sitter med solid flertall i bystyret. Saken kommer opp i bystyret 22. september.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) er en av de som har snudd siden 2011, da han som bystyrerepresentant stemte mot. NRK Sápmi har ikke fått tak i ham i dag for en kommentar om hvorfor han har snudd. Til avisa Fremover sier han at i de årene som har gått fram til nå, har verden rundt oss forandret seg en del.

– Nabokommuner har vedtatt samiske stedsnavn fordi det er grunnlag for det. Jeg tror ikke vi i Narvik er så spesiell at det ikke bude være slik også. Vi kan ikke fornekte verken vårt opphav, eller vår framtid, sier han til Fremover.

Gudmund johnsen

Gudmund Johnsen

Foto: Dan Henrik Klausen/NRK

Jubler

Det var Várdobáiki stedsnavnutvalg som foreslo at Narvik skal hete Áhkánjárga på samisk, og ikke Nárviika. Leder Gudmund Johnsen sier det er en stor glede at det nå er flertall for samiske stedsnavn i Narvik.

– Vi gleder oss over at de endelig vil gjøre et vedtak om å ha samiske stedsnavn. Det er en glede at ting går framover, at de bryr seg om samisk og at de har tatt vårt forslag til følge, selv om det har vært stor motstand mot samiske navn.

Paul Rosenmeyer

Paul Rosenmeyer

Foto: Pressefoto

Stemte mot fordi det ikke var noen nye momenter

Det var bare Høyre og Frp som stemte mot saken i formannskapet, Høyre med 4 stemmer og Frp med én stemme.

– Vi har behandlet en klagesak på et tidligere vedtak der det var enstemmighet på å ikke gjøre det på grunn av at man mente at det ikke var tospråklig. Der har flertallet åpenbart tatt til følge klagen. Høyre mener at det ikke var noen nye momenter som tilsa at vi skulle endre på vedtaket og derfor sto vi på det, sier Paul Rosenmeyer fra Høyre.

– Ikke naturlig med samiske stedsnavn

De ønsker ikke samiske stedsnavn fordi det ikke er naturlig.

– Vi mener at det skal være samiske stedsnavn der det er naturlig, der man bruker stedsnavnene. Det er ikke naturlig å bruke det i Narvik og forsåvidt ikke i bygdene heller. Vi velger å vektlegge de tilbakemeldingene som kom i sin tid fra diverse organisasjoner i de berørte områdene om at de samiske stedsnavnene ikke var i bruk.

Rosenmeyer sier at han har fått signaler om at det kan være flere som vil støtte deres forslag til vedtak i bystyret, at man skal avvise klagen fordi det ikke er dokumenter på at bynavnet har noe eget samisk nedarvet navn, og at man også opprettholder vedtaket fra 2011 når det gjelder samiske navn for tettstedene Bjerkvik, Fagernes og Beisfjord.