NRK Meny
Normal

- Dere gjør noe ulovlig

Striden mellom norske og svenske samer er nå løftet opp på ministernivå. Den norske landbruksministeren ber om hjelp av sin svenske kollega. Samtidig mener Terje Riis-Johansen at svenskene gjør noe ulovlig.

Svenske samer i Norge
Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Terje Riis-Johansen
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

I dag skulle de svenske reindriftssamene være ute av Altevann-området i Indre-Troms.

- Vi bryr oss ikke hva norske myndigheter bestemmer. Vi blir i området fordi vi har historisk rett til det, sa lederen for Saarevuomi sameby, Per Anders Nutti til NRK Sámi Radio i går.

Brevet fra landbruksminister Terje Riis-Johansen til landbruksminister Eskil Erlandsson i Sverige gjør neppe særlig inntrykk.

- Må ta ansvar

- Reinbeitingen fra svenske samebyers side er ulovlig, skriver Riis-Johansen i brevet.

Han forventer at svenske myndigheter tar et ansvar og bidrar aktivt til at denne ulovlige reinbeitingen opphører. Dersom dette ikke skjer, vil det i regi av norske myndigheter måtte finne sted ytterligere oppfølging overfor den svenske reindriften i henhold til gjeldende norske bestemmelser, heter det i brevet.

15.000 rein som tilhører samene fra Sverige, er på norsk territorium.

21. juni aksjonerte de svenske samene ved Altevann:

SE SAKEN

Hevder gammel rett

Bakgrunnen for striden er at konvensjonen som tidligere regulerte reinbeite ved den svensk-norske grensen opphørte i 2005. 

Norske myndigheter støtter seg til bestemmelsene som gjaldt fram til 2005, mens svenske reindriftssamer baserer seg på Lappekodicellen fra 1751 som etter deres mening gir svenske samer større beiterettigheter enn norske myndigheter tillater.

Skaper problemer

- Situasjonen skaper problemer i forhold til den norske reindriften i disse områdene fordi situasjonen blir uforutsigbar og driftsforholdene vanskelige, skriver landbruksministeren til sin svenske kollega.

- For det andre er denne ulovlige reinbeitingen etter mitt syn uheldig i forhold til de pågående forhandlingene mellom Norge og Sverige om en ny reinbeitekonvensjon. Et godt forhandlingsklima forutsetter blant annet gjensidig tillit, både med hensyn til selve forhandlingsprosessen og med hensyn til at de fremforhandlede løsninger vil kunne fungere, mener Riis-Johansen.