Normal

Blir ikke tvangsutdrevet fra Norge

Reindriftssamene fra Sverige blir ikke tvangsutdrevet ut av Norge. Myndighetene krever derimot beiteavgift.

Svenske samer demonstrerer ved Altevann i Troms
Foto: Arild Moe / NRK

I flere uker har flere tusen svenske rein beitet i Altevann-området i Indre Troms.

De svenske reindriftssamene mener de har full rett til dette , mens norske reindriftsmyndigheter bestrider dette.

GULDAL: Ellen Inga O. Hætta

Beiteavgift

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

- Vi ønsker ingen konfrontasjon med svenske reineiere. Dette er en følge av de pågående forhandlingene om norsk-svensk reinbeitekonvensjon, forteller reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta til NRK Sámi Radio.

Samtidig har Reindriftsforvaltningen gitt de svenske reineierne pålegg om å fjerne flokkene innen 6. juli.

Vurderer størrelsen

- Det vil etter fristens utløp bli foretatt befaring i området. Dersom en finner at pålegget ikke er overholdt, vil forvaltningen vurdere å ilegge beiteavgift, opplyser reindriftssjefen.

Ellen Inga O. Hætta kan i dag ikke si noe om størrelsen på avgiften.

- Det må vi vurdere, sier hun.

Støtte fra norske samer

De svenske reindriftssamene fikk tidligere i sommer støtte fra fremtrende samer fra Norge. 

- Sametinget bør komme med en henstilling til norske myndigheter om at det her kan skje overgrep overfor et folk som mener at de har rettigheter til det området de bruker, sa medlem av sametingsrådet, Ann Mari Thomassen.

Imøtekommer ikke

Lederen i Saarevuoma sameby, Per Anders Nutti, sier at de norske myndighetene får bestemme hva de vil i denne saken, men at de svenske reindriftssamene uansett ikke bryr seg om hva de betemmer. 

- Vi bryr oss ikke om hva de bestemmer, de får bestemme hva de vil. Vi har sagt at den norske staten kan stevne oss, men det har de ikke gjort. De truer oss med det ene og det andre, men de tør ikke stevne oss. Det er den eneste måten å komme videre på, for vi gir oss ikke, sier Nutti.

- Tom for argumenter

Nutti sier at det ser ut som om de norske myndighetene har gått tom for argumenter.

- De snakker alle veger, for meg ser det ut som om de ikke vet hva de skal gjøre.

Reindriftssamene vil heller ikke betale beiteavgift.

- Norge kan pålegge oss å betale avgift, men vi bryr oss ikke om om dem. Og vi flytter ikke fra våre områder.