NRK Meny
Normal

Tre millioner mer til samiske aviser

Redaktør Geir Wulff i avisen Ságat får mer penger. Det får også den samiske avisen Ávvir, som nå får råd til å gi ut avisen daglig.

VIDEO: Sámeáviissat

Redaktør Geir Wulff
Foto: Ronald Isaksen Pulk / NRK

– Det er bra regjeringen har holdt løftet om å bevilge mer til samiske aviser. Det er en gledens dag for samisk presse. I dag er den samiske befolkningen sikret to daglige aviser, sier Wulff til NRK Sámi Radio.

Redaktøren i den samiskspråklige avisen Ávvir, Ante Bals, bekrefter at de med dette budsjettforslaget har mulighet til å bli dagsavis.

Blir dagsavis

Ante Bals
Foto: NRK

Etter det nrk.no/sami erfarer, vil den samiskspråklige avisen Ávvir få 1,8 millioner, mens den norskspråklige samiske avisen Ságat får 1,2 millioner kr i økning.

– Dette er omtrent det vi selv har bedt om så vi er strålende fornøyd, sier Bals.

Han mener at Sametinget fortjener skryt for å ha kjempet for økte bevilgninger til samiske aviser. Dette betyr også at Avvir snart kan bli dagsavis.

– Med denne økningen har vi fått et godt grunnlag til å nå vårt mål om å bli dagsavis, sier Ánte Bals.

Viktig for demokratiet

I forslaget til neste års statsbudsjett sier regjeringen blant annet:

– Pressestøtten er først og fremst begrunnet ut fra pressens betydning for demokrati og ytringsfrihet. I tillegg har de samiske avisene en viktig oppgave i forhold til å opprettholde og videreutvikle det samiske skriftspråket, heter det i statsbudsjettet for 2009.

For å legge til rette for økt utgivelseshyppighet i de samiske avisene ble posten økt med 5 mill. kroner i 2008.

– Med samme begrunnelse foreslår regjeringen å øke bevilgningen for 2009 med ytterligere 3 mill. kroner til 21,6 mill. kroner. Samtidig foreslås tilskuddet til Nuortanásti overført til Sametinget med virkning fra 2009.

Feil fordeling

Redaktøren i den ferske dagsavisen Sagat er derimot ikke fornøyd med fordelingen av bevilgningene til de samiske avisene:

– Den er ikke rettferdig, og urimelig diskriminering. Ságat som er den norskspråklige samiske avisen, får altfor lite i forhold til den samiskspråklige, sier han.

Redaktøren i Ságat sier de kommer til å be om nærmere undersøkelser for å finne ut om den samiskspråklige avisen faktisk har større kostnader enn den norskspråklige.