Hopp til innhold

Massiv støtte til Asle etter vraking fra samisk 100-årsjubileum

Kåfjord-håndverker ble utestengt fra samisk 100-årsmarkering i Trondheim fordi han ikke er same. Nå reagerer flere, også Tråante 2017 selv.

Asle Tveitnes

Duodjiutøver Asle Tveitnes fra Kåfjord i troms ble kastet ut fra arrangement med begrunnelsen at han ikke er same.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Det er meget uheldig at arrangørene først inviterer ham dit, for så å si at han ikke får komme, etter at han i flere måneder har forberedt seg.

Det sier leder i hovedstyret for Tråante 2017-jubileet og tidligere sametingspresident i Norge, Aili Keskitalo.

Hun er dermed også ansvarlig for programmet under 100-årsjubileet, selv om det er foreninger og arrangører bak eventene som står for selve innholdet.

Keskitalo ber om at arrangørene Duodjiinstituhta og Sámiid Duodji endrer vedtaket slik at Tveitnes sine kunstverk når fram til jubileet i Trondheim.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo oppfordrer arrangørene til å omgjøre vedtaket.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Arrangørene bør vurdere det en gang til, om ikke de kan utvide utstillingen slik at det blir plass til alle, sier Keskitalo.

Sa først ja

Brukskunstneren Asle Tveitnes fra Kåfjord hadde gledet seg til å vise sitt håndverk på samenes 100-års jubileum i Trondheim.

Tveitnes ble først invitert til håndverkerutstillingen i Trondheim i forbindelse med det samiske 100-årsjubileet, Tråante 2017.

Men plutselig fikk han beskjed om at han ikke får komme.

Duodjiinstituhta og Sámiid Duodji vil ikke ha ham med i Tråante-utstillingen selv om de hadde invitert ham. Kunsten hans har ikke stempelet til Sámiid Duodji, noe som beviser at man er same.

Senere fikk han melding om at han var utestengt fra arrangementet fordi han ikke er same.

Sunniva Juhls

Daglig leder i Juhls Gallery, Sunniva Juhls, støtter Asle Tveitnes. Juhls Gallery har laget samiske smykker i flere tiår og er godt kjent for samene i Norge.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Vil ikke endre vedtaket

Også nåværende Sametingspresident, Vibeke Larsen ​mener beslutningen om å kaste Asle Tveitnes ut av utstillingen er gal. Larsen ber arrangøren omgjøre vedtaket.

Styreleder i Sámiid Duodji, Catarina Utsi, sier at de har fulgt retningslinjene som Samerådet har vedtatt i forbindelse med godkjennelsen av duodjimerket. Vi kan ikke gå ut over disse retningslinjer, sier Catarina Utsi.

– Med bakgrunn i Samerådet retningslinjer for Duodjimerket, så betyr det at vi verken kan eller vil endre vårt vedtak, sier Catarina Utsi.

Asle Tveit får dermed ikke delta i utstillingen i regi av Sámiid Duodji, men han er selvfølgelig velkommen til Trondheim med sine produkter, avslutter Catarina Utsi.

Forberedelse

Det er 33 duodjiutøvere var invitert til å bidra til utstillingen, som åpner i Trondheim førstkommende mandag. Asle Tveitnes fra Kåfjord var en av dem som fikk invitasjon i september.

Perlebelte

Her er at av produktene som Asle Tveitnes fra Kåfjord har produsert.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK
Karen Siri Utsi

Karen Siri Utsi viser noen av produktene som Asle Tveitnes har produsert

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Etter flere måneders forberedelse kom meldingen om at jeg likevel ikke får delta, og da fikk jeg hakeslepp, sier Asle Tveitnes.

Støtte til Tveitnes

Asle Tveitnes opplever massiv støtte, også fra samisk hold etter at han ble kastet ut fra Tråante 2017 i Trondheim.

Reineier Karen Siri Utsi, sier hun ikke kan forstå utestengelsen av Asle Tveitnes.

– Han er den beste og flittigste belte- og båndvever i nord, og har vevd belter både til mine døtre og til meg også, sier karen Siri Utsi.

Korte nyheter

 • Suvi West ja Anssi Kömi filbma Greikii ja Dánmárkui

  Suvi West ja Anssi Kömi filbma, «Máhccan – Kotiinpaluu», lea válljejuvvon dokumentárafilbmafestiválaide Thessalonikai, mii lea Greikkas, ja CPH:DOXii, mii lea Dánmárkkus. Dat leat Greikka ja Dánmárkku dehálamos dokumentárafilbmafestiválat.

  Filbma lea dál jo beassan logi stuorra filbmafestiválii olgoriikkas. Dan čállá Yle Sápmi.

  Filbma lea maid evttohuvvon Jussi-bálkkašupmái, Suoma buoremus dokumentárafilbman. Filbma gieđahallá museamáilmmi ja sámedávviriid máhcaheami.

  Anssi Kömi og Suvi West
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Erklært beitekrise i to siidaer

  Loga sámegillii.

  Reindriftas beredskapsutvalg har erklært beitekrise i to siidaer, etter at utvalgets tidligere vedtak ble påklaget til Statsforvalteren. Det skriver avisa Ávvir.

  Det var Cáskinjoga oarjjit siida, tilhørende Skuohtanjárga reinbeitedistrikt, og Skielgán siida, tilhørende Skáiddeduottar reinbeitedistrikt, som klaget på vedtaket da utvalget først ikke innvilget beitekrise til siidaene, til tross for at det ble funnet rein som var sultet i hjel.

  «Siidaen har fôret flokken i sin helhet siden 20. februar, da det ikke er beite til reinen. Hvis de ikke fôrer reinen, vil den slippe nordover. Men det betyr igjen at det blir vanskeligere for de som er på høst- og vinterbeite som kan få flokkene blandet sammen. Siidaen har lagt ved bekreftelse på e-bjeller som viser at flokken beveger seg mye», står det skrevet i vedtaket.

 • Guohtunroassu duođaštuvvon guovtti siiddas

  Les på norsk.

  Boazodoalu gearggusvuođalávdegoddi lea dál cealkán guohtunroasu guovtti siidii, maŋŋá go lávdegotti ovddit mearrádus váidaluvvui Stáhtahálddašeaddjái. Dan čállá Ávvir.

  Cáskinjoga oarjjit siida, mii gullá Skuohtanjárgga orohahkii, ja Skielgán siida, Skáiddaduoddara orohagas, dat váide lávdegotti mearrádusa, go álggus eai mieđihan siiddaide guohtunroasu váikko gávdnojedje bohccot mat ledje jámas nelgon.

  «Siida lea ollásit biebman ealu guovvamánu 20. beaivvi rájes, go ii leat ealát bohccuide. Jus eai biepma, de šaddet luoitit davvelii. Muhto dat fas mearkkaša ahte šaddá váddásit daidda geat leat čakča- ja giđđaeatnamiin ja sáhttet maid masttadit. Siida lea mielddusin bidjan duođaštusa e-bielluin mat čájehit ahte eallu lihkada hirbmadit, čállet mearrádusas», čállet mearrádusas.