NRK Meny
Normal

Mánáidteáhter earalaganiid birra

Mo lea leahkit earalagan, - das dat galget olbmot farga beassat oaidnit ja gullat. Deanu Kulturskuvlla oahppit leat dál olles leavttuin ráhkkaneamen čájehit teahterbihttá mas muitalit albmás geas lea erenoamás váddu, sus lea imašlaš lassikromosona.

Oahpahallamin teahterbihtá Mac Rell

Oahpahallamin teahterbihtá Mac Rell

Foto: Ánne Olli / NRK

Gula teahterbihtá oahpahallamis ja jearahallamiid

Mac Rell bihttás lávlla

Mac Rell bihtá neavttasteapmi

Mac Rell bihtá neavttasteapmi

Foto: Ánne Olli / NRK

Earalagan go earát

Neavttarat muitalit ahte dáinna muitalusain, mas Máhtte lea earalagan go earát, dáinna áiggošedje sii čálmmustahttit dan ahte olbmot leat nu máŋggaláganat, dattetge lea sis árvu. Ii sin galgga moge givssidit jos dal leašge sis makkárnu váddu.

Nuorra neavttárat

Mac Rell teahterbihtá neavttárat

Mac Rell teahterbihtá neavttárat. Mielde leat Aina Helene Guttorm Einarsen, Anne Ragnhild Porsanger, Dávvet Solbakk, Ella Márjá Hætta Isaksen, Ella Trosten, Katja Rávdná Broch Pedersen ja Silje Ørpetvedt Nilsen. Kristine Guttorm.

Foto: Ánne Olli / NRK

Lávddis leat neavttárat hui čeahppi, sii lávlot ja neavttastit. Olu han sii galget muitit, go muhtimiin lea oalle olu maid galget maiddái muitit hállat.

Bagadeaddji illuda

Lærer og instruktør Ebba Joks

Mac Rell teahterbihtá bagadeaddji Ebba Joks

Foto: Ánne Olli / NRK

Teahterbihtás lea Ebba Joks bagadeaddji, son čuorvu mánáide neavttáriidda mo goas galget dahkat go leat oahpahallamin neavttasteama ja lávluma. Dávjá čurve oahpahaladettiin neavttáriidda ahte galget muitit lávddis leat nu ahte olbmot geat leat sin geahččamin, galget oaidnit neavttáriid amadáju.

Vuosttaščájálmas

Deanu sámeskuvlla ohppiid teahterbihttá vuosttaš čájálmas lea dán mánu 14, beaivvi Deanušalddis. Nuppes čájehit sii bihttá maŋit beaivvi, skábmamánu 15. beaivvi Deanušalddi Birasvisttis.

Čállán ja hápmen

Dán teahterbihtá lea Tove Nordby Øye čállin, ja Sverre Porsanger lea dán heivehan sámegillii. Musihka leages Harald Sætervold heivehan.