Hopp til innhold

Lulli-Norgga válgabiire / Sør-Norge valgkrets

Sametingsvalget 2017 er delt inn i syv valgkretser. Her får du en innføring i én av disse. Norsk tekst finner du nederst i denne artikkelen.

Sør-Norge valgkrets / Lulli-Norgga válgabiire

Sør-Norge valgkrets / Lulli-Norgga válgabiire

Foto: NRK

På norsk:

Dán válgabiirres leat 285 suohkana ja dat leat Møre ja Romsdal fylkka suohkanat earret Surnadal ja Rindal ja Sogn ja Fjordane, Hordalándda, Rogalándda, Orjješ-Agder, Nuorta-Agder, Telemárkku, Buskeruda, Vestfold, Akershus, Østfold ja Opplándda fylkkaid suohkanat, ja velá Hedemárkku suohkanat earret Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset ja Folldal suohkanat. Ja dasto gullá velá Oslo dán válgabiirii.

Válgabiirre áirraslohku vuolgá das man ollu olbmot ledje dieđihan iežaset jienastuslohkui geassemánu 30. beaivái dan jagi go maŋemus ledje suohkan- ja fylkkaválggat (2015:s). Lulli-Norgga válgabiirres ledje dalle 2453 olbmo jienastuslogus. Válgabiire doalaha guhtta sámediggeáirasa nugo ledje 2013-válggain.

Válgalisttut

Lulli-Norgga válgabiirres leat dáin válggain ovcci dohkkehuvvon bellodaga/listtu:

Nuorat ja boarrásat / Unge og eldre

Dat bellodat/listu mas leat gaskamearálaččat nuoramus evttohasat dán biirres lea Šiella. Dáid evttohasaid gaskamearálaš ahki lea 37,5 jagi. Lulli-Norgga válgabiirre nuoramus evttohas lea Nikolai Bjørn Akselvoll (BB) guhte lea riegádan 1998:s.

Sámeálbmot Bellodagas dat leat gaskamearálaččat boarráseamos evttohasat válgalisttus. Sin gaskamearálaš ahki lea 58,2 jagi. Lulli-Norgga válgabiirre boarráseamos evttohas lea Sámeálbmot Bellodaga Gerd Fleischer guhte lea riegádan 1942:s.

Ovddeš válgabohtosat

2013-válggaide serve dán biirres guhtta bellodaga/listtu ja válgaboahtu leai ná:

Lulli-Norga 2013

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

83

6,6

BB/AP

234

18,6

1

Nord

121

9,6

1

NSR

424

33,7

3

Olgeš/H

79

6,3

OB/FRP

92

7,3

SáB/SfP

85

6,8

SL/SS

122

9,7

1

Eará/Andre

19

1,5

Oasálastin/Deltakelse

1259

56,0

Ekspander/minimer faktaboks

Fra Sør-Norge valgkrets ble følgende valgt inn som sametingsrepresentanter 2013-2017:

 1. áirras: Kirsti Guvsám, NSR
 2. áirras: Jørn Are Gaski, BB/AP
 3. áirras: Anita Ravna, NSR
 4. áirras: Marie Therese N. Aslaksen, SL/SS
 5. áirras: Kjellrun Wilhelmsen, Nord
 6. áirras: Tor Gunnar Nystad, NSR

2009-2013

Lulli-Norgga válgabiirre jienasteaddjit besse dien áigodahkii válljet njeallje sámediggeáirasa.

2009-válggaide serve dát bellodagat/listtut ja ná leai válgaboahtu:

Lulli-Norga 2009

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

63

6,6

BB/AP

276

29,1

2

NSR

266

28,1

1

Olgeš/H

63

6,6

SáB/SfP

72

7,6

SBS

191

20,1

1

SVL

17

1,8

Oasálastin/Deltakelse

948

51,0

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2009

1858

Dát olbmot válljejuvvojedje sámediggeáirrasin 2009-2013:

 1. áirras: Jørn Are Gaski, BB/AP
 2. áirras: Kirsti Guvsám, NSR
 3. áirras: Marie Therese N. Aslaksen, SL/SS
 4. áirras: Heidi P. Greiner Haaker, BB/AP

«––––––––––––––––––––––––––––––»

Sør-Norge valgkrets

Det er ialt 285 kommuner i denne valgkretsen. Det er kommunene i Møre og Romsdal fylke unntatt Surnadal og Rindal kommuner, kommunene i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus, Østfold og Oppland fylke, samt kommunene i Hedmark fylke unntatt Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal kommuner. Oslo tilhører også denne valgkretsen.

Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg (2015). Sør-Norge valgkrets hadde på det tidspunktet 2453 manntallsførte og får dermed velge seks representanter. Dette er samme antall som ved valget i 2013.

Valglister

I Sør-Norge valgkrets stiller ni partier/lister til valg:

Unge og eldre

Det er Šiella som i denne valgkretsen har lavest gjennomsnittsalder blant sin kandidater. Gjennomsnittalderen for Šiella-kandidatene er 37,5 år. Den yngste kandidaten i Sør-Norge valgkrets er Nikolai Bjørn Akselvoll (AP) som er født i 1998.

Samefolkets Parti har høyest gjennomsnittsalder blant sine kandidater. Her er gjennomsnittsalderen 58,2 år. Den eldste listekandidaten i Sør-Norge valgkrets er Gerd Fleischer (SfP) som er født i 1942.

Tidligere valgresultater

Ved valget i 2013 stilte seks partier/lister til valg i denne valgkretsen og valgresultatet ble slik:

Lulli-Norga 2013

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

83

6,6

BB/AP

234

18,6

1

Nord

121

9,6

1

NSR

424

33,7

3

Olgeš/H

79

6,3

OB/FRP

92

7,3

SáB/SfP

85

6,8

SL/SS

122

9,7

1

Eará/Andre

19

1,5

Oasálastin/Deltakelse

1259

56,0

Ekspander/minimer faktaboks

Fra Sør-Norge valgkrets ble følgende valgt inn som sametingsrepresentanter 2013-2017:

 1. representant: Kirsti Guvsám, NSR
 2. representant: Jørn Are Gaski, BB/AP
 3. representant: Anita Ravna, NSR
 4. representant: Marie Therese N. Aslaksen, SL/SS
 5. representant: Kjellrun Wilhelmsen, Nord
 6. representant: Tor Gunnar Nystad, NSR

2009-2013

Velgerne i Sør-Norge valgkrets kunne for denne perioden velge inn fire sametingsrepresentanter.

Ved valget i 2009 stilte følgende partier/lister til valg og valgresultatet ble slik:

Lulli-Norga 2009

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

Árja

63

6,6

BB/AP

276

29,1

2

NSR

266

28,1

1

Olgeš/H

63

6,6

SáB/SfP

72

7,6

SBS

191

20,1

1

SVL

17

1,8

Oasálastin/Deltakelse

948

51,0

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2009

1858

Følgende personer ble valgt inn på Sametinget 2009-2013:

 1. representant: Jørn Are Gaski, BB/AP
 2. representant: Kirsti Guvsám, NSR
 3. representant: Marie Therese N. Aslaksen, SL/SS
 4. representant: Heidi P. Greiner Haaker, BB/AP

Korte nyheter

 • Hevder at rømt oppdrettslaks er underrapportert

  Forskerne ved Havforskningsinstituttet (HI) har i årets rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks introdusert nye metoder for å beregne antallet rømt oppdrettslaks i norske elver.

  Det var avisen Ságat som omtalte saken først.

  Tidligere har programmet kun rapportert andelen av rømt oppdrettslaks basert på prøver fra sportsfiske, drivtellinger og høstundersøkelser.

  Forsker Kjell Rong Utne ved HI, som har vært med på å utvikle de nye beregningsmetodene, understreker at det er stor usikkerhet knyttet til både andel og antall rømt oppdrettslaks.

  –Vi vet ikke nøyaktig antall fisk, og må gjøre en del beregninger, sier Utne.

  De nye beregningene antyder at det rømmer flere oppdrettslaks enn det som tidligere har vært rapportert til Fiskeridirektoratet.

  – Tallene tyder på at det rømmer flere oppdrettslaks enn det som rapporteres, sier Utne, og peker på behovet for forbedrede metoder for overvåking og rapportering.

  Norsk oppdrettslaks
  Foto: Gorm Kallestad / NTB
 • Gutt omkom i MC-ulykke i Troms

  En 17 år gammel gutt omkom i en lettmotorsykkel-ulykke i Tjeldsund i Troms natt til fredag.

  Gutten som omkom, kjørte av veien. Det er uklart hva som forårsaket ulykken på europavei 10.

  Operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt bekrefter til NTB at de pårørende er varslet.

  Politiet fikk melding om ulykken klokken 0.40. Luftambulansen var på plass 20 minutter senere, men livet sto ikke til å redde. (NTB)