Luke 15 - Esperantolitteraturens dag

Esperanto, har du hørt om det før? Hvis ikke kan du lære noe nytt ved å ta en titt bak dagens luke.

Created by InfoDispatcher

Vi beklager problemer med tekstingen. Nå er den rettet opp.

Dagen for esperantolitteratur er den 15. desember, fødselsdagen til Dr. Ludwik Lejzer Zamenhof, skaperen av språket Esperanto . Dagen blir også ofte kalt Zamenhofdagen. Siden 1920-årene har det vært tradisjon blant esperantobrukere og esperantoklubber over hele verden å feire denne dagen, og det er ikke uvanlig å benytte anledningen til å gi hverandre esperantobøker i gave.

Vi har besøkt esperatistene i Tromsø Esperantoklubb

Klikk på lenkene om du vil vite mer om språket.

Korte nyheter

 • Bodø vil bli samisk språkforvaltningskommune

  Bystyret i Bodø har i dag vedtatt å søke om å bli samisk språkforvaltningskommune. Vedtaket ble fattet mot Fremskrittpartiets fire stemmer. To samiske pråk blir dermed rådende i Bodø kommune: Pitesamisk og lulesamisk. Kommunen sender med dette søknad til departementet om å bli tatt opp som samisk språkforvalter. Erfaringsmessig vil det gå ett år før det avgjøres i statsråd.

  Les på lulesamisk her - Dánna sámegiellaj lågå

  Nytt samisk skilt ved Bodø stasjon
  Foto: Martin Steinholt / NRK
 • Bådåddjo sáme giellaháldadimguovlluj

  Bådådjo suohkan sihtá dal sáme giellaháldadimsuohkanin. Dat mierreduváj udnásj stádastivran Bådådjon. Dåssju Åvddånimbelludagá niellja ájrrasa jienastin vuosstáj. Guokta sámegiela li de ráddijiddje gå dal Bådådjo sáme giellaháldadimguovlluj åhtså: Bidumsámegiella ja julevsámegiella. Suohkan de dájna departemænntaj åhtsåmusáv sáddi, ja åtsådallama vuosedi jahke gållå åvdås gå mærrádus vijmak stáhtarádes boahtá. – Gå la buorre barggo dálátjij dagádum, de sihtap ájn åvddålij guovlluj lávkkit. Duodden la aj miján sierra åvdåsvásstádus sáme gielav ábjjat, javllá suohkanoajvve Ida Pinnerød.

  Dánna dárogiellaj lågå. - Les på norsk her.

  Svein Erik Bjørgan fra Bane Nor monterer samiske skilt
  Foto: Martin Steinholt / NRK
 • Inge Even Danielsen ny leder i NRL

  Inge Even Danielsen er valgt som konstituert leder for Norske Reindriftssamers Landsforbund, etter at Ellinor Marita Jåma i januar varslet at hun ikke stiller til gjenvalg. Leif Anders Somby er nestleder.

  Danielsen har hovedansvar for politisk ledelse, og Somby har ansvar for administrativ ledelse.

  Det skriver NRL på sin Facebook-side.

  Inge Even Danielsen
  Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK