Lokale bedrifter vil reservere 151 rypejaktkort

Én bedrift har søkt om å reservere 107 rypejaktkort for sine gjester.

Sihččajávre Fjellstue

SØKTE MANGE JAKTKORT: Sihččajávre Fjellstue har reservert over halvparten så mange jaktkort enn de andre bedriftene.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Rypeforvalteren i Finnmark, Finnmarkseiendom(Fefo) har siden 2011 gitt lokal reiselivsbedrifter muligheten til å reservere jaktkort for sine gjester.

Christina Bjørkli til web

BEHANDLET FIRE SØKNADER: Utmarksforvalter Christina Bjørkli i Fefo har behandlet søknadene og melder om stor pågang på jaktkortsalget.

Foto: Jan Henrik Hætta

– I fjor søkte fem bedrifter. Tre fikk prioriterte jaktkort. I år har vi fått inn fire søknader, sier utmarksforvalter Christina Bjørkli i Fefo.

Alle søknader kommer hos lokale bedrifter fra Kautokeino kommune, som ifølge Fefo har de mest attraktive rypejaktfeltene i Finnmark.

Fefo ønsker å gi økt verdiskapning til lokale næringslivsaktører med ordningen hvor bedrifter kan forhåndsreservere rypejaktkort.

– Vi ønsker at dette skal gi ringvirkninger lokalt og sikre et godt næringsgrunnlag, sier Bjørkli.

Det ble søkt om 151 rypejaktkort. Fefo innvilget 70 jaktkort.

Søknadene ble behandlet 31. juli 2019, og salget av jaktkort for tilreisende jegere ble åpnet 1. august. Salget av jaktkort til lokale jegere har vært åpen siden 1. juli.

Sikkerhet for bedriftene

Daglig leder Johan Anders Somby i Viddas Veidemann mener ordningen gjør det enklere for bedriftene å selge turer.

Daglig leder Johan Anders Somby i Viddas Veidemann er fornøyd med Fefos tilbud om å reservere rypejaktkort.

RESERVERTE JAKTKORT: Daglig leder Johan Anders Somby i Viddas Veidemann sikret jaktkort for sine gjester. (Hør intervjuet på nord samisk)

– Jeg har noen stamgjester som besøker Kautokeino hvert år, og de har spurt meg om jeg kan reservere jaktkort for dem, sier han.

Viddas Veidemann er en etablert reiselivsbedriften med lang erfaring, og Somby har reservert noen jaktkort til overs.

– Dette gir en trygghet for bedriften og det er enklere å selge turer til tilreisende jegere, sier han.

Rift om jaktkortene

Enkelte jaktfelt har blitt så populære at det er rift om jaktkortene ifølge Viddas Veidemann.

– Jeg ser at enkelte områder er allerede utsolgt. Det er mange som bestiller jaktkort midt på natta 1. august da Fefo åpner salget, sier Somby.

Derfor er det veldig gunstig for reiselivsbedrifter å kunne reservere jaktkorter på forhånd, mener han.

Én bedrift søkte om 107 rypejaktkort

Sihččajávre Fjellstue har søkt om 107 rypejaktkort. Disse jaktkortene gjelder for en dag om gangen, og kalles for dagskort. Fjellstuens søknad viser at de har reservert dagskorter som strekker seg over en periode fra 10. september, da rypejakta starter og frem til 5. oktober.

Sihččajávre Fjellstue fikk reservert inntil fire jaktkort per dag, men samlet ikke over 35 jaktkort.

NRK Sápmi har ikke lykkes å få til et intervju med Sihččajávre Fjellstue.

Fjellstuen ønsket å reservere over halvparten så mange jaktkort som de øvrige bedrifter og kun i et bestemt jaktfelt, Spalloaivi.

Området har en maksgrense på 12-15 dagskort per dag, ifølge Fefo.

– Erfaringa fra i fjor viser at vi innvilger ikke alle jaktkort som aktørene søker om, svarer utmarksforvalteren Bjørkli.

Fefo begrunner dette med at de skal også ta hensyn til lokale jegerens interesser.