– Finnmarkingene burde få lov til å skyte flere ryper enn søringene

Det er urettferdig at en rypejeger fra Bærum har nøyaktig like store rettigheter til rypejakt som finnmarkinger, mener lokal rypejeger.

Magnar Evertsen (justert)

URETTFERDIG: Rypejegeren Magnar Evertsen mener Fefo burde gi større fordeler til de lokale jegerne i Finnmark.

Foto: Privat

I fjor kunne en rypejeger skyte fire ryper i løpet av en jaktdag i Finnmark uavhengig om jegeren er bosatt i fylket eller er tilreisende.

Finnmarkseiendommen (Fefo), som forvalter rypejakta i Norges nordligste fylke, har altså samme dagskvote for alle jegere. Det syns ikke Magnar Evertsen er rettferdig.

– Jeg mener det er urimelig at vi lokale jegere skal ha like lav kvote som tilreisende jegere, når vi jakter i våre egne områder hvor våre forfedre har livnært seg i generasjoner, sier rypejegeren fra Kautokeino.

Treski (justert)

SNAREFANGST: Snarefangst er forbeholdt kun for lokale rypejegere.

Foto: Privat

Bakgrunnen for denne saken er et folkemøte som Fefo arrangerte i Kautokeino 2. mai.

Kvoter og jakttrykk var sentrale temaer i dette møtet. En lokal jeger sa blant annet at: – Rypejakta har blitt til en krigssone

Fefo valgte å arrangere folkemøte kun i Kautokeino fordi de mener det er Norges beste sted å jakte ryper.

Ifølge rypejegeren jakter de lokale gjerne bare noen dager på senhøsten, og ikke en uke i strekk slik tilreisende jegere gjerne gjør.

– Da blir det ekstra urimelig at vi skal reguleres like mye som tilreisende jegere, de få dagene vi er ute på jakt, sier han.

Hagle og rype

SPØR: – Er det så mye å be om å få skyte flere ryper enn tilreisende, spør Evertsen.

Foto: Privat

Fefo til beste for innbyggerne i Finnmark

Magnar Evertsen mener at FeFo skal ta utgangspunkt i formålsparagrafen til Finnmarksloven, hvor det står at de skal forvalte ressursene i Finnmark til beste for innbyggerne i fylket.

– Derfor synes jeg innbyggerne i Finnmark må kunne forvente at FeFo bruker alle de verktøy de har til å ivareta lokale jegeres rettigheter, sier Evertsen.

Anton Dahl fikk monstergjedde

MATAUK: Anton Dahl er en aktiv jeger og fisker.

Foto: Privat

Nestleder Anton Dahl i Finnmark jeger og fiskerforbund støtter Evertsen hundre prosent.

– Jeg mener forslaget til Evertsen passer veldig godt inn i bolyst-kampanje. En stor del av finnmarksbefolkning ønsker å bo i Finnmark, fordi man har muligheten til innhøsting av mat i nærområdet, sier Dahl.

Lokale jegere har allerede bedre jaktvilkår

Leder i utmarksavdelingen i Fefo Einar Asbjørnsen forklarer at de har forskjellige verktøy for å ivareta rettighetene til de lokale jegere.

Einar Asbjørnsen

IKKE ENIG MED RYPEJEGEREN: Einar Asbjørnsen mener lokale jegere allerede har bedre jaktvilkår enn tilreisende.

Foto: Eirik Palm/FeFo

– Vi kan bestemme størrelsen på kvoter, hvem som får tilgang til sesongkort og kan tilby forskjellig pris på sesongkort, sier Asbjørnsen.

Lederen syns de lokale jegere allerede har større rettigheter til rypejakta enn tilreisende.

– Jeg er ikke enig i at en rypejeger fra Bærum har like store rettigheter til rypejakta enn lokale jegere. Tilreisende jegere må konkurrere om et begrenset antall sesongkort, mens lokale jegere får kjøpe landets billigste sesongkort, og har tilgang til jaktområder hele sesongen, sier han.

I en pressemelding skriver Fefo at de ønsker å se nærmere på kvotereguleringen, og diskutere hvorvidt en sesongkvote passer best for lokale jegere, i stedet for dagskvote. Dette vil bli et tema når Fefo møter brukerforeningene i august.

Frem til nå har telling av rypebestanden lagt grunnlaget hvor mange ryper én jeger får skyte på én jaktdag. Nå vurderer Fefo en annen modell for lokale jegere.

– Vi arrangerer et telefonmøte med de ulike interesseorganisasjoner for å drøfte reguleringa av rypejakta, og denne kvotereguleringen vil vi ta opp i dette møtet, sier Asbjørnsen.

NJFF stiller seg undrende til forslaget

Webjørn Svensen

RYPA: Viltkonsulent Webjørn Svensen mener hensynet til ressursen er viktigst.

Foto: NJFF

Viltkonsulent Webjørn Svensen i Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) mener at rypejakta skal reguleres av hensyn til ressursene, og ikke av hensyn til hvor jegeren kommer fra.

– Vi syns det er ille hvis det skal reguleres med slike hensyn. Det er hensynet til rypa som skal veie tyngst, når man skal vurdere slike tiltak for å forvalte denne ressursen på best mulig måte, sier Svensen.