NRK Meny
Normal

Leter etter ny teatersjef

– Nå er det på tide at andre overtar sjefsrollen. Det sier Haukur J. Gunnarsson som har vært teatersjef til sammen i 14 år ved Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš.

Beaivváš - Áillohaš

Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš hadde i 2013 19 årsverk, av dette er 10 personer fast ansatte. Bildet er fra teaterstykket om 'Áillohaš'.

Foto: Nico Backström / Beaivváš

Teatersjef Haukur J. Gunnarsson

Det har vært utrolig givende å jobbe som samisk teatersjef, sier Haukur Gunnarsson. Nå er åremålsstillingen definitivt over, og styret leter etter en ny sjef.

Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

– Det har vært en utrolig fin tid, og det er fantastisk å kunne slutte når man er på topp.

Gunnarsson har vært samisk teatersjef i to perioder. Første gang fra 1991 til 1996.

Andre perioden startet i 2007 (se ekstern lenke ), og Gunnarsson vil sitte i sjefsstolen frem til 1. januar 2016.

Men allerede nå har styret i Beaivváš begynt å søke etter ny teatersjef, forteller styreleder Lene Hansen.

– Det er viktig å være ute i god tid dersom vi skal lykkes å få gode søkere. Vedkommende som ansettes må også få tid til å omstille seg til den nye rollen.
Dette burde jo være en attraktiv stilling for folk med kunstneriske lederferdigheter, mener Hansen.

Styret leter etter en teatersjef med interesse for og vilje til lederskap og organisasjonsutvikling.

Leter etter en visjonær sjef

Lene Hansen

Styreleder Lene Hansen har tro på at det finnes mange gode kandidater til teatersjefjobben. - Men da må folk søke innen fristen som er 1.10.2014.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Styreleder Lene Hansen er meget fornøyd med arbeidet som nåværende teatersjef, Haukur Gunnarsson, har utført.

– Under hans ledelse har Beaivváš hatt mye suksess. Men vi trenger en ytterligere utvikling, og håper vi å kunne ansette en like stor visjonær teatersjef som Gunnarsson har vært.

Stillingen som ny teatersjef skal lyses ut bredt i hele Sápmi med 1. oktober i år som søknadsfrist.

I annonsen går det frem at teatersjefen skal være teatrets ansikt utad. Og det forventes at vedkommende skal yte en aktiv innsats i kulturpolitikken, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt spesielt i det samiske området i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Ingen navn på blokka

Lene Hansen forteller at styret foreløpig ikke har noen navn på kandidatblokka.

–Vi stiller med åpent sinn.

Men søkeren må beherske ett av de skandinaviske språkene.

Kunnskaper i samisk språk og kultur vil bli regnet som en vesentlig tilleggskvalifikasjon. Og dersom søkeren ikke har samiskkunnskaper må vedkommende være villig til å ta imot tilbud om opplæring i samisk.

Håper på valgets kvaler

Nåværende teatersjef Haukur Gunnarsson vil ikke si noe om hvilke egenskaper en ny teatersjef bør ha.

Men håper på så mange gode søkere at styret får valgets kvaler, svarer Gunnarsson.

Han medgir at det kan bli vemodig å slutte som teatersjef.

– Men alt har sin tid. Og jeg har hatt utrolige flinke folk i staben.

Oppnådd stor anerkjennelse

Beaivváš Sámisk Nasjonalteater har fått stor anerkjennelse både i innlandet og utlandet.

De tre siste årene er de også blitt nomeninert til Heddaprisen .

– Selv om vi i den sammenheng ikke har nådd helt til topps, er det likevel stort å bli nominert, sier Gunnarsson.

Heddaprisen deles ut årlig for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst.

Venter på nytt teaterbygg

Men ikke alt har gått slik Gunnarsson har ønsket seg.

– Et eget samisk teaterbygg har lenge vært på ønskelista. Selv om bŧggeplanene er godkjent , er dette fortsatt bare en drøm, og vi er nok skuffet over at regjeringa og Stortinget ennå ikke har bevilget penger til formålet, sier Gunnarsson.

I stillingsannonsen går det frem at Beaivváš er i en viktig fase hva angår videreutvikling og ekspansjon.

– Arbeidet med å få på plass et eget samisk teaterbygg i Kautokeino vil være en viktig del av teatersjefens oppgaver i de kommende årene.