Godkjente planene til det nye teaterbygget

Sametingets plenum har i kveld godkjent planene til det nye teaterbygget for Beaivváš Sámi Našunálateáhter. – Dagen er den viktigste i teaterets historie, sier teatersjef, Haukur Gunnarson.

Sametinget, plenum
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det som nå gjenstår, er i første omgang at Regjeringen bevilger penger til

Teatersjef Haukur Gunnarson
Foto: Piera Balto / NRK

forprosjektet slik at detaljene til bygget kommer på plass. Dersom alt går etter planen, regner de med at det etterlengtede bygget skal stå ferdig i 2018. Gunnarson er glad for at prosessen endelig er kommet i gang.

20 millioner

Sametingsrådet, fikk overlevert søknaden fra Beaivváš den 13.januar i år . Deretter har Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen hatt ansvaret for å klargjøre saken for plenum.

– For å få gjennomført forprosjektet, trenger man 20 millioner kroner, forteller Inger Elin Utsi, som har vært saksordfører for denne byggesaken i komiteen. Forøvrig snakker man om total kostnadsramme for bygget på nærmere 200 millioner kroner.

– Vil vurdere

Statssekretær i Kulturdepartementet, Knut Olav Åmås, lover at departementet

Knut Olav Åmås

Statssekretær Knut Olav Åmås

Foto: Ilja C. Hendel

skal ta imot saken på vanlig måte.
– Administrasjonen i Kulturdepartementet skal gå igjennom det Sametinget sender oss og så skal vi vurdere om det er aktuelt å gi et oppdrag til Statsbygg om å gjennomføre et forprosjekt.

Hva slags argumentasjon kan være med på å forsinke tildelingsprosessen?
– Det er vanskelig å si siden vi ikke kjenner materialet fra Sametinget nå.
Vi er nødt til å arbeide med dette i fagavdelingen i Departementet, og så blir det et spørsmål om eventuelt å gjøre en bestilling til Statsbygg av et forprosjekt. Deretter kan det igjen bli en sak for Regjeringen og Sametinget.

Hva syns du om at samene ikke har tilfredsstillende lokaler til sitt nasjonale teater?
– Det er lett å skjønne at det er en sak som opptar mange, og vi ser fram til å gå inn i prosessen og se på det Sametinget nå sender os, avslutter Åmås.