Leder i Bivdi: – Fiskarlaget driver med gammelmodig hersketeknikk

Leder i Bivdi, Torulf Olsen, reagerer med vantro på kritikken fra Norges Fiskarlag på det arbeidet som Fjordfiskenemnda gjør.

Torulf Olsen

Lederen i Bivdi, Torulf Olsen, mener at Norges Fiskarlag driver med en politikk som hører fortida til når de kritiserer Fjordfiskenemndas arbeid.

Foto: Bente Bjercke

– Norges Fiskarlag driver rett og slett hersing med folk som bor i fjordene og som er avhengig av den fisken som er der, mener leder Torulf Olsen i Bivdi, sjøsamisk fangst og fiskeriorganisasjon.

Det er lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, som mener at forslaget fra Fjordfiskenemnda om å flytte fiskerigrensen i Varangerfjorden lenger ut, er useriøst og mer til skade enn nytte. .

Torulf Olsen reagerer kraftig på utspillet fra fiskarlagslederen.

– Det er fiskarlagslederen som opptrer useriøst og ikke Fjordfiskenemnda. Dette er en hersketeknikk som hører fortida til, mener Olsen.

Ifølge ham er kritikken fra fiskarlagslederen i realiteten også en kritikk av sine egne.

– Fiskarlagslederen har tydeligvis glemt at Fjordfiskenemnda er sammensatt også av medlemmer fra Norges Fiskarlag. Det er derfor også en hersing med fiskerlagets egne medlemmer når lederen kritiserer nemndas arbeid, sier Olsen.

Roser Fjordfiskenemndas arbeid

Selv gir han full støtte til det arbeidet som Fjordfiskenemnda gjør.

– Istedenfor kritikk, burde nemnda heller ha fått ros. Deres arbeid i forbindelse med fjordlinjer er forankret i en bred demokratisk prosess, mener Olsen.

Han synes det er prisverdig av nemnda å avholde møter hvor det er mulig for fiskere og andre berørte parter å komme med meninger om fjordlinjene.

Lederen i Norges Fiskarlag mener at det er altfor stort område som store båter blir utelukket fra?

Saka dreier seg ikke om størrelse, men heller om hvorvidt Varangerfjorden trenger et særskilt vern av kystfiske, svarer Olsen.

– Hylekor fra fremmedfartøy

Ifølge ham er det bare mindre båter som tradisjonelt har fisket i Varangerfjorden.

– Store fartøy som til tider har fått dispensasjon, er båter som overhodet ikke har tilhørighet til Finnmark. Så hylekoret kommer fra helt andre deler av landet.

Olsen ber Norges Fiskarlaget om dempe sin kritikk slik at Fjordfiskenemnda får ro til å gjøre jobben som de har fått mandat til av regjeringa.

Firer ikke på kritikken

Kjell Ingebrigtsen på fiskekai

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, fastholder sin kritikk av Fjordfiskenemndas arbeid.

Foto: Norges Fiskarlag/Jan-Erik Indrestand

Fiskarlagsleder, Kjell Ingebrigtsen, har derimot ikke planer om å fire på sin kritikk av Fjordfiskenemndas arbeid.

– Reaksjoner fra våre medlemmer viser at jeg har full ryggdekning for min kritikk. Min hensikt er å ta vare på hele næringen og ikke bare utvalgte grupper, svarer Ingebrigtsen.

Han mener at Fjordfiskenemnda kun tar hensyn til småbåtfiskernes interesser og ikke en samlet fiskerinæring.

– Alle er like viktige. Derfor kan vi ikke tillate at det er et generelt forbud for båter over 15 meter å fiske i fjordene. Når Fjordfiskenemnda foreslår å flytte fjordlinjene lenger ut, så er dette et forsøk på å frarøve ressursgrunnlaget for en viktig del av fiskeriflåten, sier han.