Kulturpris til Márkomeannu

Den samiske festivalen Márkomeannu får Troms fylkeskommunes kulturpris.

Márkomeannu.

Márkomeannu er en viktig festival for å fremme samisk kultur i regionen.

Foto: Márkomeannu / John Henry Storhaug

– Márkomeannu er den unge samiske generasjons viktigste festival. Den er i dag den eneste rene samiske festivalen i landsdelen, med et eget fokus på å fremme markasamisk kultur. Festivalen har et ungt blikk fremover, , og har tatt et nytt grep om ung samisk identitet og en proaktiv rolle for å få unge samer til å ta i bruk sitt samiske språk og være stolt av det.

Det skriver Troms fylkeskommune i en pressemelding, og det var Harstad Tidende som først omtalte denne saken.

Prisen tildeles «skapende eller utøvende kunstnere eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for- eller i kulturlivet i Troms.»

Formålet med kulturprisen er å anerkjenne mottakeren av prisen, og å støtte skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i Troms fylke. Prisen er på 25.000 kroner.

Kulturprisen 2017 ble delt ut under fylkestinget 13. desember 2017.

– Márkomeannu er en verdig vinner av årets kulturpris fordi de har gjort en særskilt innsats for å fremme samisk språk, kultur og identitet, og gjort det på en innovativ måte som når nye og yngre målgrupper, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).