Hopp til innhold

Skal forske på hvordan The Quartz Corp påvirker lulesamisk språk og kultur

Det er satt i gang et utviklingsprosjekt rundt The Quartz Corp (TQC) og industriveksten i Hamarøy, og ett av delprosjektene er et følgeforskningsprosjekt, som skal se på hvordan lulesamisk språk, kultur og identitet påvirkes av TQCs utvidelse, og hvilke spesifikke utfordringer og muligheter utvidelsen medfører for lulesamisk språk- og kulturarbeid i Hamarøy kommune.

– Hamarøy kommune står i en omfattende industriutvikling med TQC i spissen, og i fjor økte folketallet i Hamarøy med nesten 50 nye innbyggere. Dette byr på både muligheter og utfordringer, og forskningsprosjektet kan gi oss lærdom og samtidig komme med konkrete tiltak og forslag underveis i prosessen ettersom følgeforskningen følger utviklingen over tid, skriver næringssjef i Hamarøy Johannes Sandberg i en pressemelding.

Mandag 6. mai inviteres det til folkemøte på Árran i forbindelse med oppstart av følgeforskningsprosjektet.

Målet med folkemøtet er bred og god forankring i lokalbefolkningen, som i stor grad utgjør respondentene i datainnsamlingen.

Det er Nordlandsforskning, Nord universitet og Árran som sammen skal løse oppdraget.

Bildet viser industriområdet til The Quartz Corp på Drag i Hamarøy kommune.
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Korte nyheter

 • Gergosat Conifa čiekčamiidda Bådådjos

  Guovtti vahkku geažes de leat Conifa nissoniid spábbačiekčan máilmmicupa Bådådjos. Spábbačiekčanlihttu Conifa presideanta Per-Anders Blind lei Bådådjos ikte go hálešteimmet sutnje.

  Leat jearaldagat nu go ahte mo joavkkut besset bassaladdat, mo johttit hotealla, čiekčanšiljuid ja hárjehallanšiljuid gaska, TV-buvttadeapme, duopmárat, ja olu eará.

  Vihtta joavkku servet geassemánu álggus Conifa nissoniid spábbačiekčan máilmmicupii Bådådjos. Kashmir lea geassádan čiekčamiin.

  Sámi nissonjoavkku vuosttaš čiekčan šaddá Tibehta vuostá geassemánu 4. beaivve, de čikčet Davvi-Kyprosa vuostá geassemánu 5. beaivve.

  Dat njeallja buoremus joavkku leat beallefinálas dahje semifinálas dien bearjadaga, geassemánu 7. beaivve ja finála čiekčamat beaivvi maŋŋá.

  Guovtti vahkku geažes de leat Conifa nissoniid spábbačiekčan máilmmicupa Bådådjos. Gula maid Conifa presideantta Per-Anders Blind lohká.
 • 1,3 millioner kroner til samiske kulturminneprosjekter

  Sametinget har i 2024 delt ut omtrent 1,3 millioner kroner i tilskudd til kulturminneprosjekter. Summen er fordelt til 13 ulike prosjekter.

  Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) er glad for at samisk kulturarv blir tatt vare på og synliggjort, skriver sametinget i en pressemelding.

  – Det er veldig gledelig at så mange jobber med samiske kulturminner. Dokumentasjon og formidling av våre kulturminner er kanskje den viktigste måten å synliggjøre samisk historie og tilstedeværelse på, sier Myrnes Balto.

  Fire prosjekter som har fått tildelt penger skal registrere sørsamiske kulturminner. Det har også blitt tildelt penger til prosjekter innen bygningsvern.

  Et annet prosjekt i Nordland, som omhandler båter, er også gitt med midler. Det finnes ingen helhetlig oversikt over samiske båter enda, derfor er sametingsråden glad for dette prosjektet skal dokumentere samenes historiske rolle i båtbygging i Salten i Nordland.

  Illustrasjonsbilde: To personer går på fjellet i Sylan i trøndelag
  Foto: NRK / NRK
 • Skogbrannfare i deler av Trøndelag

  Det er sendt ut varsel om skogbrannfare i deler av Trøndelag og Møre og Romsdal. Farevarselet er på gult nivå. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

  Varslet gjelder i snøfrie områder fram til at det kommer tilstrekkelig nedbør.

  Kart med avmerka område for skogbrannfare i Trøndelag og Møre og Romsdal
  Grafikk: Meteorologisk Institutt