Kulturminister: – NRK skal fortsatt ha ansvar for samisk innhold

Kulturminister Thorhild Widvey mener NRK har et særlig ansvar for samisk språk, identitet og kultur.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og kulturminister Thorhild Widvey

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og kulturminister Thorhild Widvey.

Foto: Øyvind Werner Øfsti / NRK

Klokken 12 i dag la statsråden fram den såkalte NRK-meldingen.

– NRK skal ha et særlig ansvar for samisk språk, sa hun under fremleggelsen av meldingen.

I meldingen vises det blant annet til konsultasjoner med Sametinget så sent som 2. juni i år.

– Departementet deler Sametingets syn på at NRK som allmennkringkastar har eit viktig ansvar for å tilby samisk innhald. Det er departementet si vurdering at dagens NRK-tilbod på samisk er prega av at selskapet stadig utviklar sitt tilbod for heile den samiske befolkninga, skriver Kulturdepartementet.

Legger seg ikke opp i den redaksjonelle vurderingen

Departementet forventer at NRK vil fortsetter denne utviklinga.

– Av omsyn til selskapets redaksjonelle fridom legg departementet ikkje opp til å uttrykke ei konkret forventning om å styrkje det samiske innhaldet. Departementet understrekar vidare at krava i dagens forpliktingar inneber at NRK skal tilby innhald på alle dei tre samiske språka. NRK må på grunnlag av redaksjonelle vurderingar ta stilling til kva av dei samiske språka som bør nyttast i eit konkret program eller innhaldstilbod.

Departementet viser ellers til at NRKs forpliktinger for samisk språk, identitet og kultur er nedfelte i den nye NRK-plakaten.

Fortsatt lisens

NRK skal fortsatt finansieres gjennom lisensordningen, men i meldingen står det at medieutviklingen kan gjøre det nødvendig å endre betalingsstrukturen i fremtiden. Regjeringen vil utrede fremtidig finansiering i 2017.

Kravet til andelen norsk musikk som spilles på NRK P1, P2 og P3 skal økes fra 35 til 40 prosent. I meldingen kommer det fram at «norsk musikk» også er samisk musikk og joik.