NRK Meny
Normal

NRK tilfreds, Frp halvfornøyd

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er tilfreds. – Stortingsmeldingen «Åpen og opplyst» gir grunnlag for å utvikle en moderne, nyskapende og uavhengig allmennkringkaster, sier han. Fremskrittspartiet er halvfornøyd.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og kulturminister Thorhild Widvey

TILFREDS: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Foto: Øyvind Werner Øfsti / NRK

Kulturminister Thorhild Widvey presenterte stortingsmeldingen om NRK og TV2 i dag. Hun beholder lisensordningen frem til 2017. Fremskrittspartiets Ib Thomsen hadde håpet på et annet utfall.

Ib Thomsen

HALVFORNØYD: Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen.

Foto: Falch, Knut, Knut Falch / SCANPIX

– Jeg hadde håpet på en avklaring om lisensen, men er fornøyd med at det er satt ned et medieutvalg som skal se på finansiering av allmennkringkasterne, og at vi får en bred debatt i Stortinget, sier han.

Les hele meldingen

– Jeg er tilfreds med departementets beskrivelse av medieutviklingen, den globale konkurransen og NRKs oppgave og rolle i det norske samfunnet, sier kringkastingssjefen.

Meldingen slår fast at en bred allmennkringkaster får økt betydning for norsk språk, kultur og demokrati i dette mediebildet, tror Eriksen.

Skjerpede krav

Departementet skjerper kravene til NRK på noen områder, som ekstern produksjon og norsk musikk.

– Denne typen grenser er jeg prinsipielt ikke spesielt glad for. Samtidig er det legitimt at myndighetene stiller denne typen krav til en offentlig finansiert allmennkringkaster. Og vi skal ta disse oppgavene på alvor.

Krav til åpenhet

Departementet stiller strengere krav til åpenhet rundt NRKs ressursbruk og produktivitetsutvikling.

Departementet understreker også at NRK har et selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfoldet i Norge gjennom å vurdere eget tilbud, utvikle samarbeidsformer med bransjen og praktisere stor grad av åpenhet.

Schibsted fornøyd

Didrik Munch

GOD MELDING: Konsernsjef i Schibsted Norge, Didrik Munch

Dette er konsernsjef i Schibsted Norge, Didrik Munch spesielt godt fornøyd med. – Det er bra at meldingen slår fast at NRK har et selvstendig ansvar for mediemangfoldet i Norge, og at departementet vil følge opp dette, sier han.

Munch påpeker også at NRK bør dele mer med sine konkurrenter.

– Jeg er opptatt av åpenhet. Derfor jobber vi også aktivt med å utvikle NRK videre som en åpen og tilgjengelig allmennkringkaster, sier Eriksen.

– Jeg merker meg også at departementet foreslår en mer overordnet plakat, men at mer detaljerte bestemmelser skal inn i vedtektene. Det er et prinsipielt spørsmål som vi må diskutere nærmere.

– God og opplyst debatt

– Generelt syns jeg at meldingen reflekterer den gode, opplyste og faktabaserte debatten vi har hatt de siste to årene, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.