– Vil få oss til å sperre opp øynene

– For meg handler det om å gjenvinne en rikdom, ikke til erstatning for, men som en viktig del av en helhet.

Hamarøy/Hábmer fikk nytt kommuneskilt på to språk i dag.

Hamarøy/Hábmer fikk nytt kommuneskilt på to språk i dag.

Foto: Sander Andersen / NRK

Slik åpnet ordføreren i Hamarøy kommune/Hábmera suohkan den lille seansen på E6 like sør for Dragskrysset i dag da Hamarøy/Hábmer fikk sitt første kommuneskilt på to språk.

Og avdukinga var det fylkesmann Hill-Martha Solberg som sto for.

Fylkesmannen bemerket kommuneplanen til Hamarøy/Hábmer der de har innarbeidet dette perspektivet, og at det gjennomsyrer plandokumentene, og at det borger for at man tar det med tyngde i tiden som kommer.

– Det som Hamarøy kommune har gjort over ganske lang tid er utrolig viktig. Hamarøy kommune har vært veldig bevisst på å synliggjøre at de er en tospråklig og tokulturell kommune, og det har gjennomsyret arbeidet. Ikke minst har kommunens ordfører valgt å stille seg klart og tydelig i spissen for det arbeidet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fylkesmann Hill-Martha Solberg og Rolf Steffensen

Fylkesmann Hill-Martha Solberg og Rolf Steffensen

Foto: Sander Andersen / NRK

Burde gjøre det samme

Og henvendt til ordføreren sa Solberg at kommunen kan stå fram som et forbilde for mange andre Nordlands-kommuner som burde gjøre det samme.

Ordfører Rolf Steffensen la vekt på at selv om det er en enkel seremoni, er avdukinga av skiltet på samisk en svært viktig handling. Ikke minst for den samiske befolkninga i hans kommune.

– Ei avduking er i seg selv ei symbolhandling. Alle symbolhandlinger bærer en realitet i seg. Realiteten i dag er at det usynlige, det vil si det usynliggjorte, blir synlig.

– Jeg la merke til at mange av dere sperret opp øynene da dere så meg i kofta, gáppte. Dermed har jeg fått fram et av mine viktigste poeng: Det vi gjør her i dag har nettopp til hensikt å få oss til å sperre opp øynene, og se, bli oppmerksomme på og gjerne bli berørt av det som lenge, altfor lenge, har vært usynlig for altfor mange av oss.