NRK Meny
Normal

Rot i systemet førte til krav på 300 000 kroner

Karasjok kommune håper at de likevel ikke trenger å tilbakebetale 300 000 kroner til Helsedirektoratet slik det foreligger krav om.

Randi Johansen Paltto

Karasjok kommune har fått krav om å tilbakebetale 300 000 kroner til Helsedirektoratet.

Foto: NRK

Helsedirektoratet krever at Karasjok kommune betaler tilbake 300 000 kroner på grunn av mangler eller brudd på vilkårene for tilskudd til rekruttering av fastleger.

Vilkårene for tilskuddet er gitt i regelverket for ordningen og i tilskuddsbrevet. De har i to brev påpekt at direktoratet ikke har mottatt rapportering eller regnskap.

– Håper vi slipper

Helse- og omsorgssjef Randi Johansen Paltto i Karasjok sier til NRK Sápmi at de har håp om at Helsedirektoratet trekker tilbake kravet. Hun er i dialog med direktoratet som har gitt en endelig frist til neste mandag.

– Dette er en ren rutinesvikt hos oss, vi har mye å rapportere, og dette har bare blitt liggende, sier Paltto.

Paltto understreker at de skal klare rapporteringen innen førstkommende mandag, men har ikke svar på hvorfor dette ikke er ordnet opp i før, selv etter flere purringer.

Ingen klagerett

Hvordan løser dere dette hvis direktoratet holder fast på kravet sitt?

Det kan jeg ikke svare på ennå, for det har jeg ikke tenkt over, men vi må finne en post i 2014 budsjettet for å dekke det hvis kravet opprettholdes, sier helse- og omsorgssjefen.

Tilbakebetalingen skal skje umiddelbart, og kommunen har ingen klagerett på avgjørelsen, heter det i kravet fra Helsedirektoratet.

Likevel vil Paltto sende inn de etterspurte dokumentene og ettersende en søknad om å slippe å betale. Hun er slett ikke sikker på at det ordner seg denne gangen, men håper på det beste.