NRK Meny
Normal

Må tilbakebetale 300 000 på dagen

Karasjok kommune har fått krav om å tilbakebetale 300 000 kroner til helsedirektoratet med øyeblikkelig virkning.

Karasjok

Karasjok kommune må tilbakebetale 300 000 kroner for manglende rapportering.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Kravet gjelder tilbakebetaling av tilskudd til rekruttering av fastleger i statsbudsjettet 2013.

Helsedirektoratet viser til brev av 01.11.2013 om innvilgelse av tilskudd under tilskuddsordningen rekruttering av fastleger, samt deres aksept av vilkår av 12.11.2013.

Grunnen til kravet er manglende rapportering:

Vi viser videre til vår mail av 14.04.2014 og vårt brev av 15.05. 2014 om manglende rapportering, regnskap og revisorattestasjon av regnskapet.

Helsedirektoratet

Ingen klagerett

Helsedirektoratet krever tilbakebetalt kr 300 000 på grunn av mangler eller brudd på vilkårene for tilskuddet.

Vilkårene for tilskuddet er gitt i regelverket for ordningen og i tilskuddsbrevet. Vi har i to brev påpekt at vi ikke har mottatt rapportering eller regnskap.

Tilbakebetalingen skal skje umiddelbart, og kommunen har ingen klagerett på avgjørelsen.