Kraftig økning i lakselusmidler

Stadig større mengder med kraftige medikamenter havner i fjordene i Nord-Norge fordi lakselusa er blitt resistent mot lusemedisin også her. Forskerne mener vi vet for lite om konsekvensene av medikamentene, men Sjømat Norge og regjeringen er ikke bekymret.