Konflikter mot samiske interesser

Inntil konflikter mot samiske interesser i gruvesaker avklares, er det bare å glemme en ny gruvedrift i Finnmark. Det mener nestleder Hanne Markussen Eek, i styret til det svenske gruveselskapet Arctic Gold. Eek mener at gruveselskaper sliter med å komme i gang fordi sentrale myndigheter aldri ble enig med Sametinget om den nye mineralloven i 2010.