– Må være på gulvet og kjenne hvordan det er

Ordføreren i Storfjord i Troms har i to dager hospitert på det lokale sykehjemmet etter å ha mottatt brev fra fagfolk om flere kritikkverdige forhold.

Knut Jentoft

Knut Jentoft mener at man må være på gulvet og kjenne på hvordan situasjonen er, når man skal legge forholdene til rette.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Jeg ønsker å få førstehåndskunnskap om hvordan det er å jobbe her, og få en god innsikt i hvordan det er å være pasient. Vi er ikke helt fornøyd med situasjonen sånn den er i dag, forteller ordfører i Storfjord, Knut Jentoft.

Valget om hospitering kom etter Tverrpolitisk Liste-politikeren mottok et brev signert en rekke fagfolk, deriblant leger og sykepleiere, som arbeider på eller med Åsen omsorgssenter. I brevet trekker de frem en rekke kritikkverdige forhold som de mener kommunens folkevalgte må ta på alvor.

Lokalene er uegnet for demensomsorg og vi ser at uro hos pasienter raskt forplanter seg i avdelingen på en måte som kunne vært unngått med bedre lokaler og miljøtiltak (...) Konsekvensene av dette har ført til økt medikamentell behandling av uro og søvn.

Utdrag fra brev til politikerne

Omsorgssenteret lå tidligere i Skibotn, men er nå flyttet til Hatteng. Det har ført til at bygget er mindre, rommene upraktiske og forholdene generelt for dårlige.

Lettvint

Ordføreren tror på at forholdene på omsorgssenteret ikke er tilstrekkelig, slik fagfolkene nå poengterer, men legger til at mye kan gjøres med enkle grep.

– Jeg har tillit til at arbeidsdagen kan være vanskelig, at det er riktig det som blir sagt. Men jeg ser også at det finnes en del praktiske ting som vi lettvint kan gjøre.

– Har de det bra dem som bor her?

– Ja, her er det flinke ansatte, og det jeg har sett er at pasientene har det bra. Men jeg vet at ikke alle dager er like enkle.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Åsen omsorgssenter

Åsen omsorgssenter er flyttet fra Skibotn til Hatteng.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

I løpet av de to dagene Jentoft hospiterte var han innom oppvasken, matlaging og vask, men først og fremst tilbød han ekstra hender.

– Det er tross alt varme hender som trengs.

Stor jobb

Opposisjonen i Storfjord applauderer ordførerens valg om hospitering, men mener det burde blitt gjort tidligere. Sigmund Steinnes i Arbeiderpartiet sier det er beklagelig at de som overtok styringen av kommunen i fjor høst forkastet alt av opprinnelig planer for omsorgssenteret.

– De planene vi hadde var helhetlige og gjennomtenkt. Brukere og ansatte støttet også planene.

– Hvem er det som lider av at demensavdelingen er blitt flyttet?

Sigmund Steinnes (AP)

Tidligere ordfører i Storfjord, Sigmund Steinnes, forventer at den nye ordføreren planlegger og tilrettelegger for omsorgsboligen på Hatteng.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Vi politikere må vokte oss for å krangle om ting, for det er i så tilfelle de eldre som trenger tjenestene som blir taperne.

Steinnes har en forventning om at de som styrer kommunen i dag lager en plan for omsorgssenteret. Han vil se planlagte tilgjengelige uteområder, risiko- og sårbarhetsanalyser.

– Her er det en stor jobb som må gjøres.

Ordføreren kan bekrefte at Åsen omsorgssenter skal bygges ut.

– Senteret må være større, luftigere, mer vandremuligheter, og det må være lettere tilgang til uteareal.

– Har du sett deg ut et rom du selv kunne tenke deg å bo i når du kommer i den alderen?

– Ja, for meg er dette helt greie hybler, avslutter ordfører Jentoft.

Korte nyheter