KLP trekker seg fra «The Black Snake»

KLP utelukker selskapene Energy Transfer Partners, Phillips 66, Enbridge Inc. og Marathon Petroleum Corporation som er tilknyttet Dakota Access Pipeline.

Dakota Access Pipeline

Etter grundig vurdering ønsker ikke KLP samarbeid med visse selskaper.

Foto: Tom Stromme / AP

KLP skriver i en pressemelding at de har i lys av den siste utviklingen rundt oljerørledningen Dakota Access Pipeline besluttet å utelukke de nevnte selskapene fra investeringene på grunn av en uakseptabel risiko for å medvirke til menneskerettighetsbrudd.

– Dette har vært en vanskelig sak. KLP har lagt betydelig vekt på FNs spesialutsendings vurdering av saken, en tidligere tilrådning om utelukkelse fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, samt manglende resultater gjennom eierskapsutøvelse i forbindelse med prosjektet når vi nå konkludere med utelukkelse, sier Annie Bersagel, konstituert leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

I desember var KLP i Nord-Dakota for å få en oversikt over situasjonen på bakken og for å snakke med de ulike partene i saken. Samtidig mente norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon at norske banker spiller på lag med Trump når de støtter byggingen av kontroversielle oljeledninger i USA.

Grundig vurdering

KLP forteller at de har aktivt fulgt opp saken og gjennom det siste halve året vurdert relevant tilgjengelig informasjon, vært i dialog med selskaper, stammen, stammens advokat, miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner, eksperter på rørledninger og demonstranter på leiren.

Den 3. mars holdt FNs spesialutsending for urfolksrettigheter en pressekonferanse etter sitt besøk til USA, inkludert Nord-Dakota. FNs spesialutsending konkluderte med at de berørte stammene ikke er blitt tilstrekkelig konsultert i forbindelse med prosjektet.

– Når vi nå har falt ned på en konklusjon om uttrekk er det særlig den siste uttalelsen fra FNs spesialutsending sammen med presidentordren fra januar som er grunnlaget for vår konklusjon.

Følger etter

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP

Konsernsjef Sverre Thornes mener at det er riktig å trekke seg.

Foto: Johan B. Sættem

En tidligere tilrådning fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland som behandler urfolksrettigheter har også bidratt til KLPs vurdering av saken. KLP har heller ikke lyktes, i tilstrekkelig grad, å påvirke selskapene og prosjektet gjennom dialog og eierskapsutøvelse.

Fra før har Storebrand solgt seg ut av "The Black Snake" .

– Vi har hatt en grundig og lang prosess på dette. Saken har vært komplisert, men jeg føler meg trygg på at vi nå har landet på riktig konklusjon, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes.

KLP påpeker samlet sett hadde KLP investeringer i både aksjer og obligasjoner for cirka 580 millioner kroner i disse selskapene.

Saken oppdateres.