KLP drar til Nord-Dakota

KLP har opprettet dialog med flere involverte parter i byggingen av oljeledningen i Nord-Dakota. Vi håper det kan finnes en løsning som ivaretar urfolkenes rettigheter.

Demonstrasjoner ved Standing Rock

KONFRONTASJON: Det har vært kraftige sammenstøt mellom politi og demonstranter som blokkerer byggingen av oljeledningen Dakota Access Pipeline (DAPL), ofte omtalt som the Black Snake. KLP er blant flere norske banker som er involvert i finansieringen av prosjektet.

Foto: Øyvind Ravna / Privat

Replikkvignett

KLP setter pris på FIVHs engasjement. Siden saken ble kjent for oss har vi etablert dialog med selskaper og vi utreder nå fakta i saken. Informasjon om våre investeringer i selskaper er noe vi alltid er åpne om.

At vi i denne saken ikke gikk aktivt ut i media og opplyste om våre investeringer med tilknytning til prosjektet, men først svarte på dette på Aftenpostens forespørsel, skal vi ta lærdom av. I fremtiden vil vi være mer proaktive i vår kommunikasjon av slike saker.

Foretar egne undersøkelser

I løpet av de siste dager har vi planlagt et feltbesøk til Nord-Dakota i desember for å få en oversikt over situasjonen på bakken og en dialog med de ulike partene i saken. Det er allerede etablert dialog med sivilsamfunnet i USA.

KLP har fortsatt et håp om at konflikten kan få til en fredelig løsning som ivaretar partenes interesser.

Vi må nå etablere på rene om det er en uakseptabel risiko for pågående og fremtidige brudd på menneskerettighetene. Videre hvorvidt det er en uakseptabel risiko for å medvirke til disse bruddene gjennom våre investeringer.

I slike saker er alltid vårt mål å påvirke selskaper for å hindre menneskerettighetsbrudd slik at utelukkelse ikke blir nødvendig. Dersom dette ikke lykkes og faktum likevel er en uakseptabel risiko for å medvirke til menneskerettighetsbrudd, er utelukkelse en siste utvei.

Er i dialog

Status i dag er at prosjektet er midlertidig stanset av amerikanske myndigheter og vi har nå etablert dialog med flere av selskapene med eierinteresser i prosjektet.

FIVH betegner KLPs eierskapsutøvelse i Phillip 66 som feig for ikke å ta opp saken på selskapet generalforsamling. Phillips 66s generalforsamling var i begynnelsen av mai. Da hadde protestene bare så vidt begynt og var ikke kjent for oss.

Det er tydelig at protestene mot Dakota Access Pipeline har skapt stort engasjement verden rundt. Våre kontakter i USA beskriver en sivilsamfunnskoalisjon utenom det vanlige ved Oase-innsjøen, med samarbeid mellom over 320 urfolkstammer, samt miljøorganisasjoner og representanter for diverse religiøse trossamfunn. Det underbygger alvoret i saken.

Phillips 66s generalforsamling var i begynnelsen av mai. Da hadde protestene bare så vidt begynt og var ikke kjent for oss.

Håper på en god løsning for alle

KLP har fortsatt et håp om at konflikten kan få til en fredelig løsning som ivaretar partenes interesser. Derfor ser vi på den midlertidige stansen i prosjektet som et positivt tegn, og noe som tyder på at den amerikanske staten kan komme til å spille en konstruktiv rolle. Følg gjerne med på KLPs blogg i løpet av juleferien for å lære mer om vårt feltbesøk.

Avslutningsvis oppfordrer vi FIVH til konstruktiv dialog og å dele informasjon de måtte ha om prosjektet og konflikten med oss, slik at vi sammen kan påvirke til ivaretakelse urfolksrettigheter i denne saken.