Hopp til innhold

Klekkesuksess for «klimavinneren»

Nå er det dokumentert: Den uønskede pukkellaksen vil fylle elvene i Nord-Norge i gigantiske mengder neste sommer.

Rune Muladal

STOR OVERLEVELSE: Rune Muladal i Storelva i Lebesby kommune i Finnmark.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

– Gytingen har vært vellykket, sier biolog og forsker Rune Muladal til NRK.

Han vasser i den iskalde Storelva i Lebesby kommune i Finnmark i begynnelsen av mai. Det er fortsatt is og snø langs bredden. Likevel er det yrende liv nede i elvegrusen.

– Vi ser at pukkellaksen har en enorm evne til å utvikle seg selv om vannet er veldig kaldt, sier han.

Nå er det dokumentert: Den uønskede pukkellaksen vil fylle elevene i Nord-Norge i gigantiske mengder neste sommer.

Nå er det dokumentert: Den uønskede pukkellaksen vil fylle elevene i Nord-Norge i gigantiske mengder neste sommer.

Han har tidligere betegnet laksen som har sin opprinnelse fra Stillehavet, som en klimavinner fordi det har blitt varmere i nord og at den derfor også trives her.

Les også: Biolog om pukkellaksen: – Den er en klimavinner

Pukkellaks i Storelva i Kunes august 2021. Slik ser Pukkellaksen ut på høsten.
Pukkellaks i Storelva i Kunes august 2021. Slik ser Pukkellaksen ut på høsten.

Sist høst sto det hundrevis av gytende pukkellaks i kulpen i Storelva.

Slik var det også i de fleste elvene i Troms og Finnmark. Det anslås at 100.000 pukkellaks har gytt i landsdelen.

På oppdrag for Statsforvalteren har Muladal undersøkt fem elver i Troms og fem elver i Finnmark. I alle elvene ble det funnet yngel.

Pukkellaksyngel fra Storelva i Lebesby.
– Utviklingen i elvene har vært lik. I de sørligste elvene i Troms, rundt 5. mai, var det 4 grader i elva. Mens her i Storelva noen dager etter, så er det 0,1 grader.
– Men utviklingen har vært lik i både de varme elvene i Troms og i de kalde elvene i Finnmark, forteller Rune Muladal.

Undersøkelsene antyder at pukkellaksen har utviklet seg fra egg til smolt i hele Nord-Norge. Mengdene er naturlig nok størst i Finnmark, der det var mest gytefisk.

Kan komme lenger sør også

– Vi må med andre ord forberede oss på mye pukkellaks i 2023. Det kan være flere elver lenger vest og sør som opplever dette, sammenlignet med 2021, sier fiskeforvalter Eirik Frøland i Troms og Finnmark.

Rapporten til Statsforvalteren slår fast at gytingen har lyktes fra Rana i Nordland til Øst-Finnmark.

Det er påvist pukkellaksyngel i Skjoma i Narvik, og i Flostrand i Rana, der det var kjente gyteplasser.

– Fire andre elver i Nordland ble undersøkt uten funn, men det skyldes antakelig at vi ikke hadde kjennskap til nøyaktig hvor fisken hadde gytt. Yngelen lå fortsatt nede i grusen i gytegropene, sier Tore Vatne hos Statsforvalteren i Nordland.

Pukkellaksen er en introdusert art som er uønsket i Norge. Den kan fortrenge andre fiskearter og påvirke det biologiske mangfoldet i vassdragene.

Les også: Går mot rekordår – men hva er egentlig greia med pukkellaks?

Forskere jobber også med å finne ut om arten er en trussel for den naturlige atlantiske laksen.

– Vi vet ennå ikke hvordan livet til den opprinnelige laksen påvirkes, sier forsker Panu Orell til NRK.

Han følger situasjonen i Tanavassdraget for det finske naturressursinstituttet LUKE. I Tana er bestanden av pukkellaks nå dobbel så stor som bestanden av atlantisk laks.

Les også: Disse ynglene kan bli til millioner av pukkellaks:­ – En mulig katastrofe

PUKKEL-BILDE-1
PUKKEL-BILDE-1

Statsforvalteren undersøkte til sammen 14 elver i løpet av mai.

– Det synes som overlevelse og klekkesuksess har vært stor, konkluderer Statsforvalteren i rapporten.

Korte nyheter