Hopp til innhold

Klekkesuksess for «klimavinneren»

Nå er det dokumentert: Den uønskede pukkellaksen vil fylle elvene i Nord-Norge i gigantiske mengder neste sommer.

Rune Muladal

STOR OVERLEVELSE: Rune Muladal i Storelva i Lebesby kommune i Finnmark.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

– Gytingen har vært vellykket, sier biolog og forsker Rune Muladal til NRK.

Han vasser i den iskalde Storelva i Lebesby kommune i Finnmark i begynnelsen av mai. Det er fortsatt is og snø langs bredden. Likevel er det yrende liv nede i elvegrusen.

– Vi ser at pukkellaksen har en enorm evne til å utvikle seg selv om vannet er veldig kaldt, sier han.

Nå er det dokumentert: Den uønskede pukkellaksen vil fylle elevene i Nord-Norge i gigantiske mengder neste sommer.

Nå er det dokumentert: Den uønskede pukkellaksen vil fylle elevene i Nord-Norge i gigantiske mengder neste sommer.

Han har tidligere betegnet laksen som har sin opprinnelse fra Stillehavet, som en klimavinner fordi det har blitt varmere i nord og at den derfor også trives her.

Les også: Biolog om pukkellaksen: – Den er en klimavinner

Pukkellaks i Storelva i Kunes august 2021. Slik ser Pukkellaksen ut på høsten.
Pukkellaks i Storelva i Kunes august 2021. Slik ser Pukkellaksen ut på høsten.

Sist høst sto det hundrevis av gytende pukkellaks i kulpen i Storelva.

Slik var det også i de fleste elvene i Troms og Finnmark. Det anslås at 100.000 pukkellaks har gytt i landsdelen.

På oppdrag for Statsforvalteren har Muladal undersøkt fem elver i Troms og fem elver i Finnmark. I alle elvene ble det funnet yngel.

Pukkellaksyngel fra Storelva i Lebesby.
– Utviklingen i elvene har vært lik. I de sørligste elvene i Troms, rundt 5. mai, var det 4 grader i elva. Mens her i Storelva noen dager etter, så er det 0,1 grader.
– Men utviklingen har vært lik i både de varme elvene i Troms og i de kalde elvene i Finnmark, forteller Rune Muladal.

Undersøkelsene antyder at pukkellaksen har utviklet seg fra egg til smolt i hele Nord-Norge. Mengdene er naturlig nok størst i Finnmark, der det var mest gytefisk.

Kan komme lenger sør også

– Vi må med andre ord forberede oss på mye pukkellaks i 2023. Det kan være flere elver lenger vest og sør som opplever dette, sammenlignet med 2021, sier fiskeforvalter Eirik Frøland i Troms og Finnmark.

Rapporten til Statsforvalteren slår fast at gytingen har lyktes fra Rana i Nordland til Øst-Finnmark.

Det er påvist pukkellaksyngel i Skjoma i Narvik, og i Flostrand i Rana, der det var kjente gyteplasser.

– Fire andre elver i Nordland ble undersøkt uten funn, men det skyldes antakelig at vi ikke hadde kjennskap til nøyaktig hvor fisken hadde gytt. Yngelen lå fortsatt nede i grusen i gytegropene, sier Tore Vatne hos Statsforvalteren i Nordland.

Pukkellaksen er en introdusert art som er uønsket i Norge. Den kan fortrenge andre fiskearter og påvirke det biologiske mangfoldet i vassdragene.

Les også: Går mot rekordår – men hva er egentlig greia med pukkellaks?

Forskere jobber også med å finne ut om arten er en trussel for den naturlige atlantiske laksen.

– Vi vet ennå ikke hvordan livet til den opprinnelige laksen påvirkes, sier forsker Panu Orell til NRK.

Han følger situasjonen i Tanavassdraget for det finske naturressursinstituttet LUKE. I Tana er bestanden av pukkellaks nå dobbel så stor som bestanden av atlantisk laks.

Les også: Disse ynglene kan bli til millioner av pukkellaks:­ – En mulig katastrofe

PUKKEL-BILDE-1
PUKKEL-BILDE-1

Statsforvalteren undersøkte til sammen 14 elver i løpet av mai.

– Det synes som overlevelse og klekkesuksess har vært stor, konkluderer Statsforvalteren i rapporten.

Korte nyheter

 • Samiske artister får koftekrav og taleforbud

  Kautokeino-baserte Risten Anine Kvernmo Gaup (32) jobber fulltid som joiker, skuespiller og kulturformidler. Hun slutter seg til artist Ella Marie Hætta Isaksen (24) som i VG torsdag tok et offentlig oppgjør med eventbyrået All-In og andre arrangørers koftekrav.

  – Hvis arrangør har vært veldig ufin, har jeg sagt nei til oppdrag. Hvis jeg merker at jeg blir invitert som en maskot. Som når jeg får beskjed om å ikke snakke mellom låtene.
  Kilde: VG.

 • Barna må ut. Tømmer barnehagen etter konkurs

  I dag kom kjennelsen fra Salten tingrett som dermed åpnet konkurs i Vuonak mánájåroj AS på Drag i Hamarøy.

  Advokat Øyvind J Eidnes er valgt som bobestyrer.

  – Advokaten har meddelt at barnehagen skal stenges i dag og vil ikke bli drevet videre av bostyrer. En eventuell gjenåpning må skje av nye eiere. Bygget og eiendommen vil bli som ventet abandonert (overført) til Husbanken og Sparebanken Narvik, som da vil beslutte om salg.

  – Ansatte skal gi beskjed til foreldrene om å hente ungene senest ved dagens slutt.

  Dette skriver Árran på sin nettside i dag.

  Ved dagens slutt i dag hadde foreldrene møtt opp for å tømme barnehagen for personlige eiendeler.

  Vuonak mánájåroj konkurs
  Foto: Sander Andersen / NRK
 • Vil ikke granske Kautokeino kommune

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark vil ikke granske om politikerne i Kautokeino kommune har brukt rollen som lokalpolitiker til å skaffe seg personlige goder og fordeler.

  I forrige uke vedtok kommunestyret i Kautokeino at de vil be om gransking etter at kommunedirektøren har sendt ut varsel om kritikkverdige forhold som kan innebære korrupsjon blant lokalpolitikerne.

  Statsforvalteren skriver til NRK:

  Det ligger utenfor Statsforvalterens ansvars- og myndighetsområde å gjennomføre gransking av hele eller deler av kommunestyrets medlemmer. Dersom det er mistanke om at folkevalgte har gjort seg skyldig i straffbare handlinger, må dette følges opp med politianmeldelse, siden det er politiets oppgave å etterforske dette. Det naturlige kan ofte være at kommunens kontrollutvalg håndterer slike saker, og eventuelt henter inn ekstern kompetanse og bistand dersom det skulle være nødvendig.