Klarte ikke å stille liste

Samefolkets parti (SfP) klarte ikke å få til en fullstendig liste på nominasjonsmøtet for Ávjovárri valgkrets.

Terje Tretnes

Sittende sametingsrepresentant Terje Tretnes fikk fornyet tillit

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Da møtet startet onsdag kveld, hadde ikke nominasjonskomiteen forslagene klare. Det eneste som var helt avklart, var at førsteplassen skulle gå til Terje Tretnes fra Karasjok.

Ingen møtte fra Kautokeino

Det var allerede før møtet klart at Samefolkets parti i Kautokeino ikke ville stille opp. De har bestemt seg for å samarbeide med Norske Samers Riksforbund (NSR). Likevel klarte nominasjonsmøtet via en ringerunde å få noen til å stille som listekandidater fra Kautokeino.

LES OGSÅ: Midt i en splid mellom to partier

Hjalmar Persen møtte som eneste person fra Porsanger. Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. Persen sier at problemet er å få folk i Porsanger til å stille opp, fordi de mener at samarbeidet med NSR ikke er bra. Han mener at NSR ikke ivaretar sjøsamiske interesser.

De fem første på lista er:

1. Terje Tretnes, Karasjok

2. Marit Bueng, Kautokeino

3. Hjalmar Persen, Porsanger

4. Vera Eriksen, Karasjok

5. Mikkel Eira, Kautokeino.

Resten av lista på tilsammen 18 kandidater, har fortsatt fire plasser ledig. Disse er forbeholdt Porsanger kommune. Denne lista skal være ferdig førstkommende tirsdag. Listetopp Tretnes har hovedansvaret for at lista blir hel.

Benekter rot i partiet

Leder i Karasjok SfP, Olav Sara Nikkinen tror ikke at han kan være årsaken til at Kautokeino SfP ikke stiller opp. Han har tidligere gitt uttrykk for at han vil sparke ordfører Klemet Erland Hætta i Kautokeino, fordi Hætta representerer NSR på sametinget, og SfP som ordfører i Kautokeino.

Nikkinen sa for en måded siden at man ikke kan fortsette med å ha tillitsvalgte som har to hatter på seg.

LES OGSÅ: Vil sparke presidentkandidat og ordfører ut av partiet