Hopp til innhold

Vil sparke presidentkandidat og ordfører ut av partiet

Denne mannen krever skilsmisse. Olav Sara Nikkinen vil sparke Aili Keskitalo og Klemet Erland Hætta ut av Samefolkets Parti.

Olav Sara Nikkinen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi kan ikke fortsette med å ha tillitsvalgte som har to hatter på seg. De kan ikke fremme NSRs politikk på Sametinget og vår politikk i kommunestyrene, sier Nikkinen til NRK Sámi Radio.

Han er leder av Samefolkets Parti (SfP) i Karasjok. Nikkinen mener partiet bør vurdere bruk av eksklusjonsparagrafen sin (se faktaboksen).

Utspillet kan få konsekvenser i den pågående nominasjonsprosessen foran sametingsvalget. Partiets vedtekter sier at SfP-medlemmer ikke kan være medlemmer av andre politiske partier.

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo, samt sametingsrepresentant - og ordfører i Kautokeino - Klemet Erland Hætta er også medlemmer av SfP.

Må bryte med NSR

Nå mener Nikkinen at det ikke lenger er mulig å ha et politisk samarbeid mellom partiet og Norske Samers Riksforbund (NSR).

– Både velgerne og medlemmene våre blir forvirret av denne sammenblandingen, og derfor er det nødvendig for SfP å foreta et endelig brudd med NSR, sier lokalleder Olav Sara Nikkinen.

HØR: Olav Sara Nikkinen

Kautokeino-ordfører må velge

Klemet Erland Hætta

Klemet Erland Hætta

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Nikkinen sikter spesielt til Klemet Erland Hætta som representerer NSR på Sametinget.

– Hætta kan ikke fortsette som kandidat for NSR til høstens valg. Hvis han gjør det, så må han forlate SfP fordi vedtektene våre krever det, sier Nikkinen.

Kautokeino-ordføreren tar utspillet med stor ro:

– Jeg synes jeg har klart disse to rollene meget bra og ser ingen problemer med å representere både NSR og SfP, sier ordfører Klemet Erland Hætta til NRK Sámi Radio.

HØR: Klemet Erland Hætta

Han bekrefter at både NSR og SfP har forespurt han om å stille på listene til valget, men han ønsker ikke å si hvem av de to han kommer til å velge.

Keskitalo: - NSR for meg

NSR-leder Aili Keskitalo er overrasket over utspillet.

– Jeg kjenner ikke til de nye vedtektene til SfP, sier hun til NRK Sámi Radio.

SfP vedtok disse på landsmøtet i oktober i fjor. Vedtekten tillater ikke tillitsvalgte i SfP å være tillitsvalgte i konkurrende partier. Sametinget har godkjent NSR som en politisk enhet, og ettersom SfP også vil stille lister i minst to valgkretser, blir disse konkurrenter.

LES OGSÅ: Vil vinne valget sammen

– Hvis Samefolkets Parti ikke lenger vil ha NSR-medlemmene som tillitsvalgte for eksempel i kommunestyrene og fylkestingene, så må NSR selv vurdere om å stille lister til disse valgene,sier Keskitalo.

Foreløpig stiller Keskitalo seg avventende til et eventuelt eksklusjonskrav.

– Jeg er leder av NSR og presidentkandidat. Blir jeg stilt overfor et ultimatum om å velge parti, så er svaret enkelt for meg, det blir NSR, sier hun.

HØR: Aili Keskitalo

Keskitalo er vararepresentant for SfP til kommunsestyret i Kautokeino.

Birger Nymo

Birger Nymo

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Krever handling

Partileder i SfP, Birger Nymo er ikke like entydig i tolkningen av vedtektene:

– Når det gjelder de nye vedtektene våre, så er de ikke etter min mening til hinder for at tillitsvalgte kan representere begge organisasjonene, sier han.

Olav Sara Nikkinen i Karasjok SfP krever imidlertid snarlig handling.

– Sentralstyret med Birger Nymo må øyeblikkelig iverksette vedtektenes innhold og de skal tolkes slik de er vedtatt, sier han.

Selv om samarbeidsproblemene mellom SfP og NSR er tydelige i to valgkretser, har ikke Birger Nymo mistet alt håp om et fortsatt samarbeid.

– Begger parter må nå møtes for å finne felles løsninger for et videre samarbeid og vi er nødt til å gjøre dette snarest, sier Nymo.

Selv innrømmer Nymo at han som person kan være en årsak til samarbeidsproblemene.

HØR: Birger Nymo

Også NSR har i sine vedtekter en bestemmelse som kan føre til at medlemmer må fratre dersom de stiller på konkurrende lister. NSR-leder Keskitalo tror imidlertid det ikke vil være aktuelt å ta i bruk denne bestemmelsen.

Korte nyheter

 • Unio-streiken trappes opp – Samisk videregående skole i Karasjok blant de berørte

  – Streiken får store konsekvenser for flere av elevene våre. Noen vil oppleve at de ikke får gjennomføre eksamener, sier rektor ved Samisk videregående skole i Karasjok, Susann Røkke.

  Unio har varslet opptrapping av streiken mandag og 17 av skolens lærere tas ut i streik.

  Elevene har også fått informasjon på skolens hjemmeside (ekstern lenke).

  Alle elevene må møte opp til vanlig tid mandag morgen.

  – Det er først i morgen vi kan offentliggjøre hvilke lærere som er i streik, og hvilke elever og skoleklasser som berøres, forklarer Røkke.

  Skolen har nærmere 90 elever i Karasjok og om lag 60 elever rundt om i Norge som får fjernundervisning i samisk.

  Rektor Susann Røkke
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Unio bargoheaitta: Muhtumat eai beasa eksameniid čađahit

  Unio bargoheaitta čuohcá hui olu ohppiide Sámi joatkkaskuvllas Kárášjogas ge. Muhtumat eai beasa eksámeniid ge čađahit, lohká skuvla rektor Susann Røkke.

  Ihtá iđida rájes servet 17 oahpaheaddji Kárášjogas ge dán bargoheaitagii.

  Fágasearvvit Akademikerne ja Unio dat álggahedje bearjadaga bargoheaitaga Norggas, go eai soabadan bargoaddin bálkkáid alde.

  Vuossárgga viiddiduvvo bargoheaitta ja earret eará gártet 17 bargi Sámedikkis ja 17 oahpaheaddji Sámi joatkkajovllas Kárášjogas searvat bargoheaitagii.

  Røkke sáhttá easkka ihttin juohkit ohppiide dárkilat dieđuid dan birra geaidda bargoheaitta čuohcá, go easkka ihttin iđđes lea almmolaš geat dat leat dat 17 oahpaheaddji geat ihttin servet bargoheaitagii.

  Skuvlla lea iežas digitála lávddiin juohkán ohppiide dieđuid bargoheaitaga birra. Buot oahppit galget ihttin boahtit skuvlii nu go dábálaččat (sami.vgs.no).

  Bargoheaitta čuohcá maiddái ohppiide miehtá Norgga geaidda Sámi joatkkaskuvla fállá gáiddusoahpahusa sámegielas.

  Sámedikki direktevra, Inger Marit Eira-Åhrén, lea maid NRK sápmái dovddahan ahte bargoheaitta dáidá earret eará čuohcat Sámediggái dainna lágiin ahte sis unnu kapasitehta.

  Rektor Susann Røkke
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Jillen-Njaarke ja Øyfjellet Wind AS ihttin dikkis

  Helgelándda diggegottis Musseres Nordlánddas álgá ihttin diggi mas lea áššin bieggafápmohuksen guovllus gokko boazodoallit johtet iežaset bohccuiguin guottetbáikái.

  Dikkis deaivvadit Jillen-Njaarke orohaga boazodoallit ja bieggáfápmu huksejeaddji Øyfjellet Wind AS.

  Åajvaeries Musseres dat leat 72 bieggaturbiinna huksejuvvon dakko gokko orohat láve johtit guottetbáikái giđđat.

  Diggi galgá earret eará vástidit guokte gažaldaga:

  1) Leat go bieggaturbiinnat huksejuvvon lobálaš konsešuvnnain, man vuođul stáhta maid de lea addán dien guovllu bieggafápmoindustriija doibmii, aisttan eksproprieren guovllu industriija doibmii.

  2) Jos gávnnahit ahte konsešuvdna lea lobálaš, de galgá diggi maid vástidit man stuorra buhtadusa dahje vahátmávssu boazodoallit galget oažžut dan ovddas go sin giđđajohtingeaidnu lea stáhta bealis addojuvvon eará atnui.

  Orohat čuoččuha ahte konsešuvdna ii leat lobálaš, ja huksejeaddji ges čuoččuha ahte buot lea mannan čallát mielde ja ahte konsešuvdna lea lobálaš.

  Ovdalis leat sámi politihkkárat ja earát almmolaččat dovddahan ahte dát ášši muittuha Fovse ášši máttasámis, maid máttasámi boazodoallit vuite Alimusrievttis.

  Dikki oktavuođas lea maid doarjjaakšuvnna Musseres.

  Dát nu gohčoduvvon Åajvaerie-diggi bistá geassemánu 13. beaivve rádjai.