Hopp til innhold

Kamplysten presidentkandidat

Full av selvtillit og optimisme. Aili Keskitalo er kamplysten og vil tilbake til topps i Sametinget.

Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Jeg kan tilby det motet og det engasjementet som kreves. Jeg har nok erfaring til å se utfordringene som ligger foran oss, sa Keskitalo som søndag velges til både leder og presidentkandidat i Norske Samers Riksforbund (NSR).

I kveld holdt hun landsmøtetalen som NSRs gruppeleder på Sametinget.

Hun fikk opp stemningen noe i landsmøtesalen på Thon-hotellet i Kautokeino i kveld da hun henvendte seg til landsmøtedelegatene.

Ser fram mot neste uke

- Jeg ville blitt fortvilet over dette hvis det ikke hadde vært for at jeg blant dere som er tilstede her i dag ser så mange kilder til klokskap, glød og gode råd. Derfor ser jeg fram mot morgendagen, mot neste uke, neste år, de neste fire, de neste førti årene, full av glad forventning, sa Keskitalo.

Og allerede den første dagen i neste uke kan NSR overta styringen av Sametinget.

Aps sametingsråd varslet 25. september at det går av dersom det lider nederlag i saken om institusjonsmeldingen. Mandag møtes Sametinget til plenumsmøte i Rovaniemi i Finland.

Liker ikke mindretallsstyre

Aili Keskitalo sa ikke direkte at NSR vil overta styringen i neste uke. Årsaken er at hun er skeptisk til et mindretallstyre.

- Jeg var og er fortsatt av den formening at Sametinget ikke er tjent med noe mindretallsstyre. Vi har mange eksempler i dag på hvordan det svekker Sametingets stemme. Men mindretallsstyre er det vi har, og uansett hvordan det går i neste uke når Sametinget møtes til forhandlinger, så er det sannsynligvis det vi må leve med fram til neste valg.

Og mye av det 40. landsmøtet i NSR handler om sametingsvalget 14. september.

- Speilbilde av oss selv

Keskitalo trakk fram språk og utdanningssaker, helse- og velferdssaker og rettigheter som de viktigste valgkampsakene.

Aili Keskitalo

- Trill meg inn om 40 år, sa Aili Keskitalo i landsmøtetalen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Rettigheter dreier seg ikke bare om land, vann og ressurser. Det er like relevant når det gjelder samefolkets rett til likeverdige offentlige tjenester, eller barns og voksnes rett til opplæring i samisk.

Spesielt trakk hun fram satsingen på samisk språk.

- Språket er et av de viktigste kjennetegnene til et folk. Den uttrykker folkets identitet. Språkene våre er som speilbilder av oss selv. Vi skal aldri oppgi vårt morsmål, forfedrenes språk, språket som rommer alle minnene og erfaringene deres.

Ba om full guffe på høreapparatet sitt

Keskitalo kom også med et framtidsbilde av seg selv som 80-åring. Onsdag 29. oktober blir hun 40.

- Jeg ber dere som fortsatt er gode til bens trille meg inn hit og skru høreapparatet mitt opp til max volum.

Framtidsbildet til den påtroppende NSR-lederen er slik:

- Jeg mener at det viktigste vi kan gjøre for å fylle denne salen om førti år er å rette blikket mot den samiske skolen, mot den samiske eleven, det samiske barnet. La oss bruke alle de politiske verktøyene vi har for å gi samiske barn den utdannelsen de trenger for å møte samfunnets behov. Ingen har i dag et helhetlig ansvar for den samiske skolen, ingen sikrer et samsvar mellom læreplaner, læremidler, skolestruktur, økonomiske og menneskelige ressurser. La oss gjøre utdanningssystemet til et redskap for byggingen av det samiske fellesskapet, slik som det en gang var et redskap for fornorskningspolitikken, sa Aili Keskitalo.

Korte nyheter

 • Heaittihit davvisámegiel gáiddusoahpahusa

  Máttasámi máhttoguovddáš Aarbortes Nordlánddas heaitá addimis gáiddusoahppu davvisámegielagiidda.

  Máhttoguovddáš lea stáhtalaš, ja Oahpahusdirektoráhtta lea mearridan baicce bidjat eambbo deattu mátta- ja julevsámegiela oahpahussii, nu mo guovddáža bargogohččun lea, ja lea leamaš dan rájes go ásahuvvui 2017:is, dadjá Oahppodirektoráhtta ossodathoavda Hilde Austad.

  Dán leat váhnemat lossadit váldán, gulat Veaigesáddagis.

  Hilde Austad
  Foto: HANS VOLD HUSUM
 • Ruovttuguovlu divrras sámenieiddaide

  Báikkálaš historjá, bearaš ja ruovttuguovlu lea dehálaš sámeguovllu nieiddaide. Nu čájeha váras dutkamuš, man filosofiijamagisttar Helena Ristaniemi lea dáhkan. 12 nieidda Suoma sámeguovlluin serve dutkamuššii. Dutkamuš dárkkistuvvui Oulu universitehtas bearjadaga. Dan dieđiha Yle Sápmi.

  Ristaniemi dadjá ahte ruovttuguovlu lea divrras nieiddaide, ja sii dovdet bures guovllu historjjá. Sámenieiddat smihttetge, go válljejit oahppu, ahte beasašit ruovttuguovllustis eallit boahtteáiggis.

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.