Hopp til innhold

Hvem blir den neste sametingspresidenten?

Kampen om samenes fremste posisjon er i gang, ett år før sametingsvalget. Johan Vasara er en av de aktuelle presidentkandidatene.

Statssekretær Johan Vasara (Ap) Samferdselsdepartementet

Johan Vasara (Ap) sluttet i fjor som statssekretær i Samferdselsdepartementet, nå er han kommunestyrerepresentant i Kautokeino.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Loga sámegilli.

Sametingspresidenten er samenes øverste talsperson, og den viktigste stemmen i Norge som offentlige myndigheter forholder seg til.

Nå er kampen om presidentvervet i gang.

I løpet av høsten bestemmer de tre største partiene seg for hvem som blir deres presidentkandidat.

Her er kandidatene som er ønsket i partiene:

Ronny Wilhelmsen.
Håkon Mudenia

Ronny Wilhelmsen (Ap)

 • 54 år, bor i Alta i Finnmark, men opprinnelig fra Porsanger. Nordre valgkrets.
 • Yrke: Mester innen biloppretting.

Politisk karriere:

 • Presidentkandidat for Ap i 2021 og 2017.
 • Parlamentarisk leder av Aps sametingsgruppe.
 • Sametingsrepresentant fra 2009 til dagens dato. Fjerde periode på Sametinget nå.
 • Visepresident i rådet til president Vibeke Larsen (Ap) fra desember 2016 til februar 2017.
Johan Vasara (Ap) ordførerkandidat i Kautokeino kommune.
Lena Marja Myrskog

Johan Vasara (Ap)

 • 36 år, bor i Guovdageaidnu-Kautokeino i Finnmark. Ávjovárri valgkrets.
 • Yrke: Rådgiver i Nav.

Politisk karriere:

 • Statssekretær i Samferdselsdepartementet fra oktober 2021 til februar 2023 i Støres regjering.
 • Ordfører i Guovdageaidnu-Kautokeino fra 2015 til 2019.
 • Sametingsrepresentant for Ap i Ávjovarri valgkrets fra 2013 til 2017.
 • Politisk rådgiver for president Egil Olli fra 2011 til 2014.
Tom Sottinen står koftekledd på Sametinget.
Håkon Mudenia

Tom Sottinen (Ap)

 • 45 år, bor i Vadsø, men opprinnelig fra Deatnu-Tana i Øst-Finnmark. Østre valgkrets.
 • Yrke: Jurist.

Politisk karriere:

 • Plenumsleder i Sametinget fra 2021.
 • Sametingsrepresentant for Ap i Østre valgkrets fra 2017 til dagens dato. Andre periode på Sametinget nå.
Ordfører i Tana kommune Helga Pedersen.
Sebastian Faugstad

Helga Pedersen (Ap)

 • 51 år, bor i Deatnu-Tana i Øst-Finnmark. Østre valgkrets.
 • Yrke: Organisasjonssjef Finnmark bondelag.

Politisk karriere:

 • Ordfører i Deatnu fra 2019-2023.
 • Presidentkandidat for Ap i 2017. Trakk seg da Ap stilte mistillit til rådet i desember 2016.
 • Nestleder i Ap 2007-2015.
 • Parlamentarisk leder for Aps stortingsgruppe fra 2009–2013.
 • Stortingsrepresentant fra 2009-2017.
 • Fiskeri- og kystminister i 2005-2009.
Portrett av Toril Bakken Kåven Nordkalottfolket på Sametinget.
Håkon Mudenia

Toril Bakken Kåven (Nkf)

 • 56 år, bor i Kvænangen, opprinnelig fra Alta. Nordre valgkrets.
 • Yrke: Utmarksbonde og rådgiver.

Politisk karriere:

 • Presidentkandidat for Nkf i 2021.
 • Grunnlegger av partiet Nordkalottfolket.
 • Parlamentarisk leder for Nordkalottfolkets sametingsgruppe.
 • Sametingsrepresentant fra 2005 til dagens dato. Femte periode på Sametinget nå.
 • Fylkestingsrepresentant for Nkf fra 2019 til dagens dato.
Vibeke Larsen partileder i Nordkalottfolket
Mona Solbakk

Vibeke Larsen (Nkf)

 • 53 år, bor i Vassdalen, Nordland. Vesthavet valgkrets
 • Yrke: Daglig leder.

Politisk karriere:

 • Leder i Nordkalottfolket.
 • Sametingsrepresentant 2005-2017 for Ap og 2021 til dagens dato for Nkf.
 • Sametingspresident fra desember 2016 til oktober 2017 (AP, deretter partiuavhengig).
 • Sametingsråd fra 2007-2011 i rådet til president Egil Olli (Ap).
Sametingspresident Silje Karine Muotka.
Ørjan Marakatt Bertelsen

Silje Karine Muotka (NSR)

 • 49 år, bor i Alta, men opprinnelig fra Unjárga-Nesseby. Nordre valgkrets.
 • Yrke: Før hun ble heltidspolitiker i 2013, var hun prosjektleder ved Universitetet i Tromsø.

Politisk karriere:

 • Sametingspresident fra 2021.
 • Sametingsråd fra 2013 til 2019 i rådet til president Aili Keskitalo.
 • Sametingsrepresentant fra 2009 til dagens dato. Fjerde periode på Sametinget.
 • Leder i NSR fra 2006 til 2008.

Noen er motiverte, andre ikke

Arbeiderpartiets Johan Vasara, med bred politisk erfaring er en mulig kandidat, om han stiller seg til disposisjon.

Arbeiderpartier skal før 15. september i år bestemme hvem som skal være på deres liste til sametingsvalget. Presidentkandidaten velges blant de syv listetoppene. Presidentkandidaten velges på Aps samepolitiske konferanse i slutten av oktober.

Vasara har informert partiet om at han ikke har behov for en slik posisjon nå, men utelukker det likevel ikke.

Johan Vasara (Ap), ordførerkandidat i Kautokeino kommune.

Johan Vasara var politisk rådgiver for president Egil Olli fra 2011 til 2014. Og ordfører i Kautokeino fra 2015 til 2019

Foto: Lena Marja Myrskog / NRK

– Det er jo noe jeg må vurdere, om spørsmålet kommer. Det er et år til, og det er til syvende og sist partikolleger som bestemmer.

Partifellen Ronny Wilhelmsen, som også er en aktuell presidentkandidat, er mer åpen for vervet.

På generelt grunnlag er jeg veldig motivert, sier Wilhelmsen.

NRK har vært i kontakt med Helga Pedersen (Ap), som sier at hun ikke er motivert for å ta på seg den type politiske oppgaver akkurat nå. Heller ikke Tom Sottinen (Ap) sier at han er aktuell.

Sametinget i Karasjok

I september 2025 er det sametingsvalg. I Norge er det sametingsvalg hvert fjerde år, og avholdes samtidig med stortingsvalget.

Foto: Benjamin Fredriksen

Mener at partiet trenger kursendring

Nasjonalt har Arbeiderpartiet halvert oppslutningen på ti år og flere sentrale folkevalgte i Arbeiderpartiet har meldt seg ut den siste tida. Skam over partiets politikk trekkes frem som en av grunnene

Vasara mener at situasjonen i Arbeiderpartiet må tas på alvor.

– Regjeringen burde ha fått nok signaler. Energi- og vindturbinpolitikken er to konkrete eksempler som har overskygget mange gode saker, som for eksempel gratis barnehage. Det må en kursendring til.

Bilde av Ronny Wilhelmsen (Ap) på talerstolen i Sametinget

Ronny Wilhelmsen er parlamentarisk leder for Aps sametingsgruppe, og var visepresident i rådet til president Vibeke Larsen (Ap) fra desember 2016 til februar 2017.

Foto: Arbeiderpartiet

Wilhelmsen derimot er optimistisk.

– Vi er frittstående og lager vårt eget valgprogram.

Villig til å slippe nye politiske krefter til

Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett, og valgmanntallet har hatt en formidabel økning de siste årene.

NRK avslørte at en rekke personer er blitt godkjent til Sametingets valgmanntall uten å være samer.

Men det er ikke bare valgmanntallet som har vokst, det har også partiet Nordkalottfolket.

I 2021 hadde de rekordvalg med Toril Bakken Kåven som presidentkandidat. De gikk fra å ha tre representanter til at de i dag har ni.

Om hun stiller seg til disposisjon for partiet til neste år, er likevel ikke sikkert.

I Nordkalottfolket er det stammerådet (som tilsvarer landsstyre) som velger presidentkandidat, det skjer sannsynligvis i oktober.

Portrett av Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket på Sametinget.

Toril Bakken Kåven er parlamentarisk leder for Nordkalottfolkets sametingsgruppe og har vært på Sametinget siden 2005.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

Man stiller seg jo til disposisjon for partiet, men jeg er ikke opptatt av at det skal være meg, men den beste kandidaten.

Jeg kjenner at jeg er veldig motivert, men har vi andre gode krefter som vil gjøre en god jobb, så er jeg med på å slippe nye krefter til, sier Bakken Kåven.

Partiet har ikke startet prosessen med å finne presidentkandidat, men etter det NRK erfarer har Nordkalottfolket snakket om presidentduo.

– Vi diskuterer fritt. Vi er opptatt av å få gode politikere frem. Om det blir en eller flere er ikke avgjort. Vi har bare åpen prosess, jeg kan ikke si mer enn det, sier Bakken Kåven.

Les også Magga tvilte på utvidelsen av Sametingets kriterier

Ole Henrik Magga

Jeg føler ikke at det roper på meg

Leder for Nordkalottfolket, Vibeke Larsen har vært sametingspresident i ti måneder, hun er usikker på om hun vil stille som kandidat.

Pressebilde av sametingsrepresentant Vibeke Larsen i Nordkalottfolket.

Vibeke Larsen var sametingspresident for Arbeiderpartiet fra desember 2016 til høsten 2017.

Foto: Árvu / Sametinget

Jeg føler ikke at det roper på meg. Det er mye ansvar og mye jobb.

Hvis du ønskes av partiet da, sier du nei?

Jeg vet ærlig talt ikke. Jeg vet hva det krever, og er usikker på om jeg er villig.

Nordkalottfolkets Ulf Tore Johansen er også en aktuell kandidat. Selv mener Johansen at det bare er spekulasjoner og har ingen kommentar når det gjelder prosessen i partiet.

NSR utpeker kandidaten i november

Norske Samers Riksforbunds (NSR) landsstyre har allerede informert om at de fremmer Silje Karine Muotka som forslag til presidentkandidat.

Silje Karine Muotka

Silje Karine Muotka har vært sametingspresident fra 2021 og leder i Norske Samers Riksforbund fra 2006 til 2008.

Foto: William Jobling / NRK

– Jeg har påbegynt mange saker som jeg vil fullføre, og se til at de blir slik jeg ønsker.

En av mine hovedmotivasjoner er å sikre at Sametinget prioriterer saker om arealinngrep, sier Muotka.

NSRs landsmøte vil i november utpeke sin presidentkandidat.

Hvem bør bli den neste sametingspresidenten? – Gii berrešii šaddat boahtte sámediggepresideantan?

Det politiske spillet er i gang

Det er kun NSR og Ap som har hatt presidenten, men nå melder også Nordkalottfokket seg på presidentkampen. Partiet har hatt en formidable økning og blitt det nest største partiet på Sametinget.

Mona Solbakk

Mona Solbakk sier at det blir et meget spennende sametingsvalg i september 2025.

Foto: Ingrid Elise Trosten / NRK

– Nå vil nok den største kampen om presidentvervet og danne et flertall på Sametinget være mellom NSR og Nordkalottfolket. NSR har hatt makta de fleste årene av Sametingets historie. Arbeiderpartiet har historisk vært den største utfordreren, men kan komme i skyggen av NSR og Nkf.

Det sier NRK Sápmis samepolitiske kommentator, Mona Solbakk.

Selv om andre partier også kan utnevne presidentkandidater, så er det ikke realistisk at de får presidenten. Den reelle konkurransen er mellom de tre største partiene.

Vi har stilt Solbakk spørsmål om valget og de aktuelle presidentkandidatene. Her kan du lese hennes svar:

Plenumsmøte i Sametinget representantene sitter på sine plasser i plenumssalen.

Hvordan tror du at valget kommer til å bli?

– Det store valget og kampen vil stå mellom NSR og Nordkalottfolket. Disse to partiene vil mest sannsynlig dominere Sametingsvalget i 2025.

– Arbeiderpartiet kan bli den store taperen og havne i skyggen av NSR og Nkf, med mindre de tar noen drastiske grep.

– Sentrale kilder i Ap mener det må større endringer til internt, for at de skal kunne hevde seg. Men om det faktisk skjer, gjenstår å se.

President Silje Karine Muotka på sametingets talerstol.
Mona Solbakk

Hva betyr det egentlig, når enkelte sier at de ikke vet om de vil stille som presidentkandidat?

– Nå er det viktig for potensielle kandidater å finne ut om de er ønsket: Har de støtte internt i partiet og blant folk? Derfor svarer mange forsiktig på spørsmål om de er kandidater.

– Potensielle kandidater er nå ute å fisker etter støtte. De sjekker om de har støtte før de bestemmer seg om de faktisk skal stille. Johan Vasara og Vibeke Larsen ser ut til å være på slike fisketurer nu.

Toril Bakken Kåven og Vibeke Larsen
Fotomontasje

Nordkalottfolket snakker om presidentduo. Hva er det og hvordan vil de fungere?

– Det har er noe nytt, som ingen partier har gjort før. Nordkalottfolket vurderer om de skal ha én presidentkandidat, presidentduo eller -team.

– Hva en presidentduo eventuelt er, er ikke avgjort. Består det av president og visepresident, eller er det noe annet?

– Det tyder nok på at partiet har to sterke kandidater som de ikke ønsker å sette opp mot hverandre; Toril Bakken Kåven og Vibeke Larsen.

Nordkalottfolket mistillit
Håkon Mudenia / NRK

Toril Bakken Kåven er motivert for presidentvervet, men slipper gjerne nye krefter til. Hva er sjargongen i det?

– Nordkalottfolket har en spesiell partikultur. De diskuterer seg frem til beslutninger, og har ikke avstemminger. De skal komme til enighet i saker. Svaret til Kåven viser denne kulturen.

– Konsensus er enkelt når det er én presidentkandidat. Men når det er to mulige kandidater, så er det vanskeligere. Derfor er det spennende å se hvordan partiet løser det. Blir presidentduo løsningen?

Ulf Tore Johansen
Håkon Mudenia

Er Ulf Tore Johansen aktuell som presidentkandidat?

– Han fremheves som en dyktig retoriker og politiker. Men han vurderes ikke som presidentkandidat til neste valg, men han trekkes frem som en fremtidig kandidat.

– Nordkalottfolket vurderer om de skal fremme én presidentkandidat, presidentduo eller team. Dersom det blir snakk om å velge et presidentteam, så er Johansen en mulig kandidat i det teamet sammen med Kåven og Larsen.

Johan Vasara
Julie Groseth

Hva vil bli viktig for Arbeiderpartiet?

– Ap på Sametinget har mange utfordringer. De er ikke enige med eget parti, Ap i regjering. Samtidig har de over år nærmet seg NSR. Det er blitt vanskelig å skille de fra hverandre.

– Om Ap skal kunne hevde seg i kampen om stemmene, så må de markere seg som et tydelig alternativ som skiller seg fra NSR og Nordkalottfolket. Hvem er best til å gjøre det, Wilhelmsen eller Vasara?

Tom Sottinen
Dragan Cubrilo

Hva med Tom Sottinen?

– Dersom Arbeiderpartiet faktisk vil ha en endring, så tviler jeg på at Tom Sottinen er kandidaten de vil gå for.

– Han blir nevnt av flere. Samtidig vurderes han som litt for forsiktig og diplomatisk, og mange tviler på at han vil stille som Ronnys motkandidat.

– Johan Vasara ser ut til å være den eneste som kan stille som motkandidat. Men om han faktisk gjør det, gjenstår å se.

Silje Karine Muotka
Dan Robert Larsen

Når Silje Karine Muotka tar gjenvalg, har hun noen fordeler?

– Folk har blitt kjent med henne og sett hva hun får til. Hun er en statsministertype. Tydelig, uredd og meget kunnskapsrik.

– Hun er ikke redd for å stå på barrikadene og tar gjerne i bruk uprøvde virkemidler i kampen for samiske rettigheter. Nå vurderer hun å gå i retten mot staten i beslutningen om elektrifiseringen av Melkøya. Det er veldig spesielt, men også kontroversielt.

Beaska Niillas
Håkon Mudenia

Har det vært snakk om andre kandidater i NSR?

– Det snakkes også om andre kandidater i NSR, i tillegg til Silje Karine Muotka. Spesielt Beaska Niillas trekkes frem. Men ikke nå, men en den dagen Muotka ønsker avløsning. Han er derfo ikke kandidat til førstkommende valg.

Beaska Niillas er en kjent politiker og aksjonist i NSR. Han er spesielt populær blant de yngre, men også kontroversiell siden han som parlamentarisk leder tyr til aktivisme.

Hei!

Har du tanker om saken du nettopp leste eller har du tips til andre saker vi bør fortelle om? Send meg en e-post.

Mer om det som skjer i Sápmi, finner du på nettsiden til NRK Sápmi.

Korte nyheter

 • Vuodjingeahččaleamit Finnmárkkus dán jagi: Measta 90 proseantta ceavzán

  Les på norsk.

  Geaidnodoaimmahaga preassadieđáhusas boahtá ovdan ahte daid 1222 vuoddjis geat leat váldán vuodjingeahččaleami vuosttaš jahkebealis 2024, leat 977:s ceavzán.

  Dat lea 88 proseantta. Riikadásis lea lohku 78 proseantta.

  Dain 2212 olbmos geat leat váldán teoriijageahččaleami Finnmárkkus, leat 62 proseanta ceavzán.

  Muđui riikkas lea lohku 57 proseantta.

  To unge, blonde damer, en sensor og en sjåfør i en bil under en oppkjøring
  Foto: Bård Asle Nordbø
 • Fargga beassá čoaggigoahtit luopmániid

  Miehtá Norgga láddet luopmánat dál árabut go ovdal ja muhtun vahkuid geahčen besset olbmot Sámis čoaggigoahtit luopmániid. Dan árvvoštallá Norgga bioekonomiija instituhta dutki, Paul Eric Aspholm.

  Garra arvvit leat bilidan muhtin muddui luopmániid. Luomečoaggi Anna Ragnhild Balto mielas orro liikká luomešaddu šaddamin seamma go diibmá.

  – Orro leamen nuo ja ná go dal vácciimet dán jeakki. Dat lea hui olu billašuvvagoahtán - gii dan diehtá manne lea nu, muhto liikká lea hui olu maiddái šaddamin buorre luopmánat, dadjá Balto.

  MULTEBÆR
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Davvi-Norgga gielddain heajumus ekonomiija

  Dušše 10 gielddas Romssas ja Finnmárkkus lei diibmá netto doaibmaboađus siskkobealde ávžžuhuvvon dási.

  Olles 23 gieldda bukte rehketdoallologuid main ledje negatiiva netto doaibmabohtosat.

  Romssa ja Finnmárkku Stáhtahálddašeaddji gielddaekonoma, Linn Carina Utsi, muitala ahte sivaid sáhttá oaidnit alla haddelassáneami, alla velggiid ja lassánan reanttuid oktavuođas.

  – Mun jáhkán ahte ássit fertejit hárjánit eará dássái bálvalusfálaldaga ektui dás ovddasguvlui, dadjá Utsi.

  Dronebilde av Båtsfjord havn tatt 17.07.2022

  Kommuner i nord er på gjeldstoppen

  Kommunene i Norge har fått mer gjeld per innbygger og verst er det i nord. Finnmark har hele pallen for seg selv når det gjelder topp tre, med Båtsfjord øverst.