Hopp til innhold

Olli kan hoppe av i Finland

Sametingspresidenten kan kaste kortene i slutten av oktober når Sametinget samles i Rovaniemi i Finland.

VIDEO: – Kan ikke leve med dette

Sametingsrådets pressekonferanse
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Sametingspresident Egil Olli varslet at han går av som president.

– Jeg har funnet det nødvendig å informere allmennheten om behandlingen av institusjonsmeldingen i plan- og finanskomitéen, sa Olli under innledningen av pressekonferansen.

Presidenten vil ikke akseptere opposisjonens arbeidsform.

LES OGSÅ: – Ap kan ikke tvinge oss til å godta noe vi er uenig i

Stiller kabinettspørsmål

Egil Olli og Mariannne Balto

President Olli og visepresident Balto på pressekonferansen.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

I går ettermiddag varslet komitémedlemmene til Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Parti at de ikke kunne godta en melding som de samiske institusjonene ikke kan leve med.

– Dessverre har ikke Ap brydd seg om å ha kontakt med grasrota, og det kommer fra et parti som selv har som motto at ”alle skal med”, sa NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Og i formiddag ble det klart at Aps sametingsråd ikke ville følge kravene fra NSR. Etter plan- og finanskomitéens møte startet sametingspresidenten pressekonferanse.

– Så du stiller kabinettspørsmål?

– Ja, hvis man skal forandre på spillereglene fra sak til sak. Det kan jeg selvfølgelig ikke godta. Disse spillereglene har vi hatt i mange år her på Sametinget. Hvis Sametingets plenum er av den oppfatning at vi ikke kan fremme vår politikk, slik som de foregående sametingsrådene har hatt, så kan jeg ikke leve med det, sier Egil Olli til NRK Sámi Radio.

På pressekonferansen kom presidenten inn på hva som har vært konstitusjonell praksis på Sametinget.

– Nekter oss å føre politikk

– Det har tidligere vært slik, og jeg håper at det fortsatt skal være slik, at sametingsrådet kan fremme sin politikk på forskjellige områder ved å legge frem en melding. Jeg regner med at denne praksisen kan følges også når vi nå har et annet råd enn tidligere, sa Olli.

Presidenten mener det er disse "spillereglene" opposisjonen ønsker å endre.

Klemet Erland Hætta, Hilde Anita Nyvoll.

Politikere og ansatte fulgte pressekonferansen i ettermiddag på Sametinget.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Forslaget fra NSR og Samefolkes Parti innebærer at de nekter å behandle sametingsrådets politikk i plenum. De vil sende meldingen vår tilbake til rådet, og deretter forlanger de å få saken til plenum som en plan. For oss er det stor forskjell på en melding og en plan. Derfor ser vi meget alvorlig på situasjonen, sa Olli under pressekonferansen.

Går av i Finland

Sametinget samles til plenumsmøte i Rovaniemi i Nord-Finland 27. oktober. Det er på dette møte sametingsrådets institusjonsmelding skal behandles.

Dersom sametingsrådet får flertallet mot seg, vil president Olli og resten av sametingsrådet gå av.

Visepresident Marianne Balto presiserte under pressekonferansen på Sametinget at rådet allerede i går kveld ga beskjed til NSR og opposisjonen om konsekvensene.

Plenumsmøtet avvikles i forbindelse med Nordisk samekonferanse i Rovaniemi.

NRK Sami Radio intervjuet Olli tidligere i dag og allerede i dette intervjuet varslet han at han ville stille kabinettspørsmål.

HØR INTERVJUET: Aksepterer ikke nederlag

Korte nyheter

 • NAV: Buozalmasjávkan lassána psyhkalaš gillámušaid geažil

  Les på norsk.

  Ođđa logut NAV:as čájehit ahte doavttirdieđihuvvon jávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lassánii vuosttáš oasis 2024:is. Erenoamážiid nuoraid gaskkas, 30 proseantta 25-29 jahkásaččaid jávkamis lea psyhkalaš gillámušaid geažil.

  – Buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lea veahážiid mielde lassánan 2005 rájes, muhto daid maŋemus jagiid mii leat oaidnán stuora lassáneami. 2019:i rájes lea buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaiguin lassánan 44 proseanttain, dadjá bargo- ja čálgodirektevra Hans Christian Holte.

  Dat lea maid diagnosajoavku mas buozalmasjávkan gaskamearálaččat bistá guhkimus, ja lassáneapmi olbmuin dain buozalmasjávkandiagnosain váikkuha danin buohcanjávkamii olu ja guhkes áigái.

 • Nav: Sykefravær grunnet psykiske lidelser øker

  Nye tall fra Nav viser at legemeldte fravær med psykiske lidelser økte i første del av 2024. Spesielt blant de unge, hvor 30 prosent av fraværet til 25-29 åringene skyldes psykiske lidelser.

  – Sykefravær grunnet psykiske lidelser har økt gradvis helt siden 2005, men de siste årene har vi sett en brattere stigning. Siden 2019 har sykefravær med psykiske lidelser økt med 44 prosent, sier sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

  Sykefravær med psykiske lidelser er diagnosegruppen med lengst gjennomsnittlig varighet, og økning i antall personer med disse sykefraværsdiagnosene påvirker derfor sykefraværet i lang tid og i stor grad.

 • ÁDI: Alimus iešsorbmenlohku 1988 rájes

  Les på norsk.

  Jápminlogut iešsorbmen-, alkohola- ja gárrenmirkkuid geažil lea hirbmadit lassánan diibmá.

  Dát boahtá ovdan Álbmotdearvvašvuođainstituhta (ÁDI) ođđa raporttas.

  2023:s registrerejuvvojedje 693 iešsorbmema, 70 eanet go 2022:is. Dušše 1988:s leat registrerejuvvon eanet iešsorbmemat.

  – Dat alla lohku 2023:is laktása dan trendii mii álggii ovdal pandemiija go iešsorbmenlogut lassánedje, dadjá ÁDI Jápmingártenregistara váldodoavttir Marianne Strøm.

  Leat eanet dievdoolbmot go nissonolbmot geat sorbmejit iežaset. Diibmá ledje 71 proseanta iešsoardimiin dievdduid gaskkas, nugo lea leamaš ovddit jagiid ge.

  Jápminlogut narkotihka geažil, maiddai gohčoduvvo badjel gierdanmeari, lea maid alla dásis. Jápminárkaregistara logut čájehit ahte 2023:s ledje 363 jápmima narkotihka geažil, mii lea alimus lohku 2021 rájes.