Hopp til innhold

Olli kan hoppe av i Finland

Sametingspresidenten kan kaste kortene i slutten av oktober når Sametinget samles i Rovaniemi i Finland.

VIDEO: – Kan ikke leve med dette

Sametingsrådets pressekonferanse
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Sametingspresident Egil Olli varslet at han går av som president.

– Jeg har funnet det nødvendig å informere allmennheten om behandlingen av institusjonsmeldingen i plan- og finanskomitéen, sa Olli under innledningen av pressekonferansen.

Presidenten vil ikke akseptere opposisjonens arbeidsform.

LES OGSÅ: – Ap kan ikke tvinge oss til å godta noe vi er uenig i

Stiller kabinettspørsmål

Egil Olli og Mariannne Balto

President Olli og visepresident Balto på pressekonferansen.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

I går ettermiddag varslet komitémedlemmene til Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Parti at de ikke kunne godta en melding som de samiske institusjonene ikke kan leve med.

– Dessverre har ikke Ap brydd seg om å ha kontakt med grasrota, og det kommer fra et parti som selv har som motto at ”alle skal med”, sa NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Og i formiddag ble det klart at Aps sametingsråd ikke ville følge kravene fra NSR. Etter plan- og finanskomitéens møte startet sametingspresidenten pressekonferanse.

– Så du stiller kabinettspørsmål?

– Ja, hvis man skal forandre på spillereglene fra sak til sak. Det kan jeg selvfølgelig ikke godta. Disse spillereglene har vi hatt i mange år her på Sametinget. Hvis Sametingets plenum er av den oppfatning at vi ikke kan fremme vår politikk, slik som de foregående sametingsrådene har hatt, så kan jeg ikke leve med det, sier Egil Olli til NRK Sámi Radio.

På pressekonferansen kom presidenten inn på hva som har vært konstitusjonell praksis på Sametinget.

– Nekter oss å føre politikk

– Det har tidligere vært slik, og jeg håper at det fortsatt skal være slik, at sametingsrådet kan fremme sin politikk på forskjellige områder ved å legge frem en melding. Jeg regner med at denne praksisen kan følges også når vi nå har et annet råd enn tidligere, sa Olli.

Presidenten mener det er disse "spillereglene" opposisjonen ønsker å endre.

Klemet Erland Hætta, Hilde Anita Nyvoll.

Politikere og ansatte fulgte pressekonferansen i ettermiddag på Sametinget.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Forslaget fra NSR og Samefolkes Parti innebærer at de nekter å behandle sametingsrådets politikk i plenum. De vil sende meldingen vår tilbake til rådet, og deretter forlanger de å få saken til plenum som en plan. For oss er det stor forskjell på en melding og en plan. Derfor ser vi meget alvorlig på situasjonen, sa Olli under pressekonferansen.

Går av i Finland

Sametinget samles til plenumsmøte i Rovaniemi i Nord-Finland 27. oktober. Det er på dette møte sametingsrådets institusjonsmelding skal behandles.

Dersom sametingsrådet får flertallet mot seg, vil president Olli og resten av sametingsrådet gå av.

Visepresident Marianne Balto presiserte under pressekonferansen på Sametinget at rådet allerede i går kveld ga beskjed til NSR og opposisjonen om konsekvensene.

Plenumsmøtet avvikles i forbindelse med Nordisk samekonferanse i Rovaniemi.

NRK Sami Radio intervjuet Olli tidligere i dag og allerede i dette intervjuet varslet han at han ville stille kabinettspørsmål.

HØR INTERVJUET: Aksepterer ikke nederlag

Korte nyheter

 • Bivdet digaštallama sámi statistihka birra Norggas

  Sámediggeráđđi bovde digaštallat boahtteáiggi sámi statistihka Norggas. Dat boahtá ovdan Sámedikki preassadieđáhusas.

  – Maŋŋel 50 jagi oaidnemeahttunvuođas lea dál áigi ahte sámi álbmot oažžu saji maiddái statistihkas, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR) preassadieđáhusas.

  Sámediggeráđđi lokte Sámedikki čilgehusa sámi statistihka birra digaštallamii Sámedikki boahtte dievasčoahkkimis, gaskavahku geassemánu 7. beaivvi.

  Sámediggi čállá ahte reaidun adnojuvvo statistihkka áibbas mearrideaddjin gozihit norgga stáhta olmmošvuoigatvuođalaš geatnegasvuođaid sámi álbmoga ektui.

  Sámediggeráđi mielas maid lea statistihkka lihkka dehálaš addimis politihkkáriidda ja eará mearrideddjiide dárbbašlaš dieđuid dárbbuid ja hástalusaid birra mat leat sámi servodagas.

  – Jus eat lohkkojuvvo, de eat vuhtiiváldojuvvo. Nu lea dilli odne, ja eat mii oaččo eambbo ávkkálaš statistihka ja dieđuid iežamet birra jus eat daga juoidá fargga. Mii fertet veardidit man guhká vel galgat bissut seamma dásis, lohka sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Sametingsråd Runar Myrnes Balto (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hans Ludvig Andreassen / Hans Ludvig Andreassen/NRK
 • Vil ha diskusjon om samisk statistikk

  Sametingsrådet inviterer til en diskusjon om fremtidens samiske statistikk i Norge, det kommer frem i en pressemelding.

  – Etter 50 års usynlighet er det på tide å gi det samiske folket en synlig plass også i statistikken, uttaler sametingsråd Runar Myrnes Balto i Sametingets pressemelding.

  ¨De mener statistikk er avgjørende for å overvåke menneskerettighetene til den samiske befolkningen og gir nødvendig kunnskap om behovene og utfordringene i samiske samfunn.

  Sametingsrådet ønsker å løfte Sametingets redegjørelse om samisk statistikk til debatt på det kommende plenumsmøtet den 7. juni.

  De vurderer flere grep, blant annet bruk av frivillig selvidentifikasjon i undersøkelser og registre, inkludering av samisk kulturell bakgrunn i Folkeregisteret, og å bruke Sametingets valgmanntall til generelle statistikkformål. Videre ønsker de å opprette et organ som skal forvalte samisk statistikk.

  Myrnes Balto påpeker at god urfolkspolitikk krever god urfolksdata, og at det er på tide å ta tak i mangelen på statistikk. De ønsker å vite mer om samiske rettigheter og situasjonen til samiske barn i barnevernet. Sametingsrådet inviterer derfor til en debatt om hvordan man kan utvikle en samisk statistisk populasjon basert på eksisterende registre.

  ​– Telles vi ikke, så teller vi ikke. Sånn er tilstanden i dag, og vi får ikke mer meningsfull statistikk og kunnskap om oss selv hvis vi ikke gjør noen grep snart. Vi må vurdere hvor mye lengere vi skal stå på stedet hvil, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto.​

 • soitet beassat golgadit ruoššaluosa

  Dán geasi bivdorivttiid eaiggádagat soitet beassat geahččalit maid golgadeame ruoššaluossabivddu oktavuođas Deanu čázádagas. Dan varas goit ferte dahkat sierra plána, ja almmuhit áššis Lappi EJB-guovddážii. Almmuhus galgá dahkkojuvvot guokte vahku ovdalgo ulbmilin lea bivdit. Eanan- ja meahccedoalloministeriija mearrádusa mielde ruoššaluosa bivdoáigodat lea mihccamaras borgemánu lohppii. Dán geasi Deanu čázádagas oažžu bivdit buot eará guliid earret atlántta luosa.

  pukkellaks som har gytt, og er i ferd med å dø
  Foto: Knut-Sverre Horn / NRK