Kan klage på engelsk – men ikke på samisk

Da Hans Terje Johnsen fikk parkeringsbot, klagde han til Parkeringsnemnda. Nemnda avviste klagen fordi den var skrevet på samisk. – Skal ha pengene tilbake, sier Johnsen

Parkeringsbot

PARKERINGSBOT: Hans Terje Johnsen fikk parkeringsbot og klaget på samisk. Det ble ikke tatt til etteretning.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tidligere i år var tanaværingen Hans Terje Johnsen i Alta der han fikk parkeringsbot.

Han var ikke enig i boten han fikk, han mente skiltinga ikke var synlig nok.

– Det var ikke ordentlig skilta. Jeg ser på det som en straff for at jeg skal på kafeen og drikke kaffe, sier Johnsen.

Hos Parkeringsklagenemda fikk han til svar at hvis de skal kunne vurdere saken, bes det om at klagen er skrevet på norsk bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vil ha pengene i retur

Riktignok ble boten på 510 kroner betalt, men det var det ikke Johnsen selv som sto for.

– Jeg nektet å betale boten, det var det kona som gjorde. Men vi skal ha pengene tilbake.

Han mener at klageinstansen ikke har fulgt norsk lov i denne saken, og kommer ikke til å gi opp kampen.

– Men det nytter ikke å henge med geipen, man må ta det med litt humor, ler han.

– Behersker ikke samisk

Johnsen fikk svar fra klagenemda at de behersker ikke samisk.

De skriver videre at lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold bestemmer at de kommuner som skal omfattes av bregrepet «forvaltningsområdet for samisk språk» fastsettes av Kongen i forskrift.

Men pr. i dag er ikke Oslo innlemmet i dette forvaltningsområdet.

– For å kunne vurdere Deres sak, ber vi om at Deres klage er skrevet på norsk bokmål, nynorsk eller engelsk.