Inviterer til helikoptertur i nasjonalpark

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft kommer til Finnmark i begynnelsen av september for å se områder som regjeringen ønsker utvidet vern av.

Gošjohka

Goššjohka er en sideelv til Anárjohka. Dette er et av de nye områdene som Fylkesmannen i Finnmark tilrår vern av.

Foto: Mika Saijets / NRK

Statsråden skal besøke Karasjok og Kautokeino for å diskutere opprettelse Goahteluoppal/Muvrrešáhpi nasjonalpark i Kautokeino og mulig utvidelse av Øvre Anarjohka nasjonalpark i Karasjok.

«Klima- og miljøministeren vil gjennomføre en helikopterbefaring sammen med ordførerne og representanter fra Sametinget», står det i brevet som avdelingsdirektør Øivind Dannevig skriver til Sametinget på vegne av Sundtoft.

Departementet ber også ordførerne orientere eventuelt andre viktige brukere av områdene om statsrådens planlagte befaring.

Mulig avgjørelse i år

Anbefalingene om å utvide Øvre Anarjohka nasjonalpark og å opprette nasjonalpark og landskapsvern i Goahteluoppal har vært ferdige i snart fem år, uten at noe har skjedd.

På nyåret ble det antydet fra Klima- og miljødepartementet at det kan ende med at ingen av områdene blir vernet. Det kom også signaler om at endelig vedtak i denne saken kan komme til høsten eller vinteren.

Sametinget har krevd at tradisjonelle næringer må kunne fortsette hvis områdene blir vernet.

Vil bevare store landområder

Den «nye» nasjonalparken i Øvre Anárjohka dekker et totalareal på 1709,9 kvadratkilometer, mens et nytt naturreservat, Máhtošvuovdi, er på tilsammen 4,1 kvadratkilometer.

Muvrrešáhpi nasjonalpark i Kautokeino blir på omlag 291 kvadratkilometer, mens Goahteluoppal landskapsvernområde, også det i Kautokeino, er på 32 kvadratkilometer.

Målet med den planlagte verneutvidelsen er å bevare et stort naturområde på Finnmarksvidda med et representativt utvalg av de økosystemer som forekommer der, og som er uten tyngre naturinngrep, samt å bevare et skogøkosystemer med urskogspreget furuskog.

– Riktig inntrykk og balansert syn

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft vil selv se områdene som er foreslått vernet i Indre-Finnmark. I begynnelsen av september skal hun på befaring med helikopter.

Foto: Håkon Eliassen/NRK

I skrivet til Sametinget blir det også presisert at statsråden nå ønsker mest mulig kunnskap om de foreslåtte verneforslagene.

«Sundtoft ønsker å møte representanter for brukerne av områdene slik at hun kan få riktig inntrykk av områdene og et balansert syn på brukerinteressene slik at hun har et godt beslutningsgrunnlag før hun tar endelig stilling til hvordan verneforslagene eventuelt bør videreføres. Sundtoft ønsker følgelig å møte både dere som er positive til verneforslagene, og dere som går imot verneforslagene», heter det i brevet fra departementet.