Hopp til innhold

Máret tok til tårene etter hun vant prestisjetung matpris

OSLO (NRK): Den kjente ambassadøren og ildsjelen for samisk matkultur, Máret Ravdna Buljo, har vunnet den prestisjetunge «Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris».

Matkulturprisen

RØRT: Prisvinner Maret Ravdna Buljo i midten. Til venstre: Direktør i stiftelsen Matmerk, Nina Sundqvist. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad til høyre.

Foto: Matmerk

Da Máret Ravdna fikk vite at hun hadde vunnet den prestisjetunge matprisen tok hun til tårene. Ved siden av henne satt både søster og søskenbarn, de tok også til tårene.

– Jeg er veldig stolt og beæret, sa Buljo etter at vinneren ble annonsert.

Den samiske matformidleren og reineieren har jobbet med samisk mat og kultur i flere tiår. Til vanlig er hun reindriftsutøver og bor i Lødingen.

– Denne prisen åpner flere og nye veier for meg, nå kan jeg spre kunnskap om samisk mat til et større publikum.

TV-OĐĐASAT: Geahča reportáša

Matkulturprisen deles i år ut for 26. gang og er en pris som henger høyt i mat-Norge.

Vært læremester for landbruks- og matministeren

Den deles ut til ære for TV-programleder, husstellærer og forfatter Ingrid Espelid Hovig og etnolog Astri Riddervold. Begge har vært unike formidlere av norsk mat og matkultur.

Førstnevnte har gjennom 300 episoder i Fjernsynskjøkkenet fått kallenavnet hele Norges matmor.

Ingrid Espelid Hovig og Eyvind Hellstrøm 1983

NORGES MATMOR: Over 34 år har Ingrid Espelid Hovig (t.v.) lagd 300 episoder av Fjernsynskjøkkenet. Her sammen med Eyvind Hellstrøm tilbake i 1983.

Foto: Sverre Bergli / Sverre Bergli, NRK

Det var Landbruks- og matminister Olaug Bollestad som overrakte prisen. Den består av et diplom og stipend på 30.000 kroner.

– For meg er det ekstra kjekt å dele ut denne prisen til en som har lært meg så mye om samisk matkultur og tradisjon. Jeg har vært med på reinslakting og sett hvordan samisk kvalitetsmat tilberedes, sier Bollestad.

Landbruks- og matminister lærer seg å kaste lasso

BESØKTE REINGJERDE: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte Byrkije reinbeitedistrikt i Børgefjell oktober.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

«Svært viktig ambassadør og ildsjel»

Det var fem kandidater nominert til prisen. Vinneren ble stemt frem på bakgrunn av folkestemmer som hadde femti prosent innflytelse. De resterende femti prosentene av innflytelsen kom fra en jury.

Juryens begrunnelse til at Buljo var nominert var som følger:

«Matformidler og reineier Maret Ravdna Buljo er en svært viktig ambassadør og ildsjel for samisk matkultur. Hun har brukt mye tid og krefter på å samle, formidle og levendegjøre samisk matkultur»

Juryen, Ingrid Espelid Hovigs matkultturpris
Ragnhild E. M. Buljo og Biret M. Buljo og Máret Rávdná Buljo

RØRT: Familien og Máret Rávdná selv ble rørt til tårene ved utdelingen. F.v.: Ragnhild E. M. Buljo, Biret M. Buljo og Máret Rávdná Buljo.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

På forhånd hadde ikke Buljo sett for seg å vinne i det hele tatt. Da NRK pratet med henne før utdelingen var hun mer enn fornøyd med å være nominert.

– Dette var uventa, for meg var det stort å bare få treffe de andre nominerte.

De øvrige nominert til konkurransen var Heidi Bjerkan (Trøndelag), Trine Sandberg (Akershus), Per Borglund (Oppland) og Kari Støfringsdal (Sogn og Fjordane).

Korte nyheter

 •  Saksordfører etter høring om fornorskning: - Viktig å få frem nyanser 

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen holdt i går kveld en åpen høring om rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen. Representanter for samer, kvener, skogfinner og norskfinner deltok på høringen.

  Under høringen ble det stilt mange spørsmål for å få en bedre forståelse av det som er sendt inn i skriftlige høringer, sier Svein Harberg (H) som er saksordfører i Kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av rapporten. Han syns det var en veldig fin høring.

  – Der fikk vi flere nyanser fram om hva som er ulikhetene eller uenighetene, og hva de er enige om. Det var verdifullt for oss, sier han.

  Han opplevde at det som ble lagt frem skaper en god spenning mellom de forskjellige meningsytringene. Sametinget vektla litt forskjellige ting, men sto samlet om de store, viktige tingene sier han.

  – Og jeg syns òg vi har fått en annen forståelse av den diskusjonen som til tider har vært mellom de forskjellige kvenske og norskfinske foreningene. På hva det er de er uenige om, og hva de kan være enige om, sier han.

  Han sier også at de skogfinske innteressene, som ble sist presentert hadde en del felles med de kvenske og norsk-finske.

  Svein Harberg
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Ønsker å sette opp 33 vindturbiner i reindriftsområde

  Loga sámegillii.

  Holmen energi vil sette opp 33 nye vindturbiner i Örnsköldsvik kommune, hvor Vilhelmina norra sameby har vinterbeite. I samebyens område er det flere vindkraftverk, og hvis det kommer en til, så vil det være svært skadelig for reindrifta, mener reindrifsutøver Neila Fjellström.

  – Vi har tilpasset oss så mye allerede, så nå er det slutt. Vi har ingen reserver å gå til noen steder, sier Fjellström.

  – Så er det ikke bare vindkrafta i området. Holmen driver et stort skogbruk i dette området, noe som gjør at arealene våre har vært utnyttet i lang tid. Vi har ikke lenger mulighet til å flytte, sier reindriftsutøver Margret Fjellström.

  Forsvaret, som også bruker arealene, har ikke sagt ja til utbygging av mer vindkraft. Men de sier at det vil ha konsekvenser også for deres drift.

  Det melder SVT Sápmi.

  SVT Sápmi har vært i kontakt med Holmen energi, de ønsker ikke å kommentere saken nå.

 • Háliidit cegget 33 bieggajorri boazodoalloguvlui

  Les på norsk.

  Holmen energi háliida cegget 33 ođđa bieggaturbiinna ruoŧabeale Oorestarei gildii, gos Vilhelmina norra čearus lea dálveguohtun. Čearu guovlluin leat máŋga bieggafápmorusttega, ja jos boahtá okta vel, de dat lea sidjiide stuorra vahát, dadjá boazodoalli Neila Fjellström.

  – Mii leat heivehan iežamet ovdánahttima mielde, nu ahte dát lea min loahppa. Mii leat geavahan visot liigeeatnamiid, dadjá Fjellström.

  – Holmen doaimmaha maid stuorra meahccedoalu guovllus, ja dat mearkkaša ahte min eatnamat leat geavahuvvon guhká, ja mii eat beasa šat sirddašit, muitala boazodoalli Margret Fjellström.

  Suodjalus, mii maid geavaha seamma eatnamiid, eai leat vel mieđihan bieggafápmorusttega huksemii. Muhto dadjet ahte sin doaibma maid boahtá váikkuhuvvot.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  SVT Sápmi lea váldán oktavuođa Holmen energi:an, muhto sii eai hálit kommenteret ášši dál.