Sametinget: - Ta kontakt om du ikke får stemt

Sametinget setter idag inn ressurser for å gi dem som har falt ut fra Sametingets valgmantall, mulighet til å stemme.

Aili Keskitalo stemmer ved sametingsvalget i 2017

I VALGMANTALLET: NSR`s presidentkandidat Aili Keskitalo står i valgmantallet og kunne stemme igår i hjemkommunen Kautokeino.

Foto: NSR

– Vi kommer til å ha folk på jobb idag som kan undersøke hva som har skjedd, forteller avdelingsdirektør ved Sametinget, Rávdná Buljo Gaup.

Flere personer skal ha kommet til valglokalet for å stemme ved sametingsvalget, men har måttet snu med uforutrettet sak fordi de ikke er i valgmantallet.

Rávdná Buljo Gaup

TRÅR TIL: Sametinget setter inn ressurser for å hjelpe folk som har falt ut av Sametingets valgmanntall slik at de får stemt, forteller avdelingsdirektør Rávdná Buljo Gaup.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Om vedkommende har meldt seg inn, men av en eller annen grunn har falt ut av valgmantallet, så kan vi finne ut av det, sier Rávdná Buljo Gaup.

I et slikt tilfelle vil de ta kontakt med Skattedirektoratet som fører valgmantallet ved sametingsvalgene. Om vedkommende finnes registrert, ringer Sametinget til kommunen og gir beskjed, så vedkommende får stemt.

Tidligere har Skatteetaten sagt at det er Sametinget som har ansvaret for Sametingets valgmantall, ikke Skatteetaten eller folkeregisteret.

– Skynd dere

– Forutsetningen er at folk tar kontakt med oss med en gang de oppdager at de ikke er i valgmantallet slik at vi rekker å gjøre å ordne opp i dette idag.

Det nytter ikke å ringe like før valglokalet stenger, sier hun. De kommer til å trenge opptil en halv time på å sjekke saken.

I følge Gaup er det ikke mange som har falt ut av valgmantallet. Det snakkes om fire personer. Hun vet om en. Vedkommende tok kontakt med Sametinget. Saken ble løst og stemmeseddelen ble levert.

Korte nyheter

 • Kultursuorggi bargoheaitta

  Jos kultursuorggis dál eai soabat, de leat dál dieđihuvvon vel 209 bargi bargoheaitagii. Otne iđđes deaivvadit Riikasoabadalli luhtte šiehtadallamiidda, jos eai soabat de viidána streaika boahtte vuossárgga. - Sii oidnet bargoaddiid meinnemin ahte sii dat fertejit dohkkehit ja rievdadit gáibádusaid, mii su mielas lea boastut. Nu lohká LO Stat nubbijođiheaddji ja soabadallamiid jođiheaddji Lise Olsen.

  Plakat for kulturstreiken utenfor Vestnorsk teater i Bergen.
  Foto: Ingfrid Hole Fossåskaret
 • «Gobmi» får tilskudd

  Klesmerket «Gobmi/Ghost»fra Alta får et tilskudd på 700 000,- kr fra Innovasjon Norge, skriver selskapet i en pressemelding. Gobmi/Ghost er et nytt klesmerke fra Sápmi, utviklet av Alta-søstrene Live Moen Johannessen og Hanna Krogh-Reinsnes. Klesmerket formidler samisk kultur på en ny og moderne måte, skriver de i pressemeldingen.

  Pressefoto Gobmi/Ghost
  Foto: Embla Augusta Hjort-Larsen / Pressebilde
 • Borch árvvoštallá permišuvnna ohcat

  Porsáŋggu sátnejođiheaddji Aina Borch árvvoštallá oanehašáigái ohcat permišuvnna sátnejođiheaddji doaimmas. Dán čállá Ságat. Ovdagottečoahkkimis dán vahkkus dieđihii Aina Borch ovdagoddái ahte geahččá vejolašvuođa gaskaboddosaš permišuvnna váldit dán jagi lohpi. Duogáš dása lea go Borch doaibmá beaivválaš jođiheaddjin fitnodagas Verdde Hotel Lakselv AS, maŋŋá go beaivválaš jođiheaddji heittii beaivvát ala dán mánu álggus. Sátnejođiheaddji ii hálit kommenteret dán ášši Ságat áviisii.

  Aina Borch (Ap)
  Foto: Jan Harald Tomassen / NRK