Hopp til innhold

Ikke enig med NSR

Leder for Vest-Finnmark regionråd, Geir Ove Bakken er ikke enig med NSR om at Sametinget skal få nektingsrett ved mineralutvinning i samiske områder.

Bakken håper nå at NSR ikke får dette forslaget igjennom.

– Ikke politisk støtte

– Dette er ikke aktuell politikk og har ikke politisk støtte. NSR får gjerne mene det, men jeg får håpe og tro at de aldri får gjennomslag.

– Er ikke det naturlig at det er Sametinget som håndterer slike saker?

– Sametinget har en jo mulighet å sloss for å gjennomføre ting i det politiske landskapet, men jeg synes også at det er én tid for å kreve rettigheter og det er én tid for å drive næringspolitikk og jeg synes NSR bør komme seg over på den linja hvor vi nå søker å få sysselsetting basert på de mineralene vi har og så må det være slik at det kommer befolkningen til gode i hele Finnmark.

– Fylkestinget må få mer makt 

Bakken foreslår heller at siden Finnmarkloven og Finnmarkseiendommen er opprettet, så bør fylkestinget sammen med kommunene ha mer makt.

– Sametinget har allerede påvirkningsmyndighet gjennom sine kanaler i mineralutvinningssaker, sier Bakken.

Bakken ber også sin partikollega i Sametinget Egil Olli om å jobbe for en slik løsning og se muligheter for nye arbeidsplasser med mineralutvinninger.

– Jeg vil råde til at vi får en omforent løsning i Finnmark hvor fylkestinget står veldig sentralt og i samarbeid med kommunene, og da tror jeg det er viktig at vi ikke snakker om samiske områder, men at inntektene av ressursene går til hele befolkningen i Finnmark. Jeg synes ikke innfallsvinkelen til dette skal være nektingsrett. Jeg har også lyst til å si at debatten om nektingsrett gir et signal om at man ikke ønsker andre velkommen, sier Bakken. 

Korte nyheter