Persen cuiggoda bargovugiid

Dovddus sámi girječálli lea guođđán Sámi Girječálliid Searvvi (SGS) go ii dohkket šat searvvi bargovugiid.

 

Synnøve Persen
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sámi girječálli Synnøve Persen lohká iežas dolkan Sámi Girječálliid Searvvi bargovugiide. Danne son lea ođđajagimánus jo dieđihan, ahte guođđá searvvi ja buot luohttámušdoaimmaid mat sus ledje doppe.

Rihkkot iežaset mearrádusaid

Persen lea okta dovddumus girječálliin Sámis ja oaččui diibmá Sámiráđi girjjálašvuođabálkkašumi, muhto dál ii loga iežas šat hálidit leat Sámi Girječálliid Searvvi lahttun.

Persen lohká Árdna radio jearahallamis, ahte Sámi Girječálliid Searvvis rihkkot mearrádusaid mat leat dahkkon jahkečoahkkimis, mii lea searvvi alimus orgána. Son almmatge ii hálit almmolaččat muitalit mat dát áššit leat.

 

Korte nyheter

 • ON bivddii bissehit Fovsen huksema

  Golbma jagi áigu bivddii ON Norgga bissehit bieggafápmu huksemiid Jorpetjahkes Fovsenis, muhto politihkkarat válljejedje joatkit huksemiin. Ášši lea ain ON beavddis.

  – Maid ráđđehus ja huksejeaddjit dál barget bieggafápmorusttegiin várra mearrida maid ON dahká viidáset, dadjá Norgga árktalaš universitehta professor Mattias Åhren.

 • Digitála dávvirvuorká

  Dál sáhttá vuosttaš háve oaidnit 368 dološ julevsámi dávvira Árran dávvirvuorkkás Ájluovttas, go dál leat digitála hámis, čállá Sameradion & SVT Sápmi.

  Dávvirat leat ovdal leamaš Norsk Folkemuseumis Oslos.

  Árran Julevsáme guovdásj dávvirvuorkká hoavda, Harrieth Aira, muitala ahte boahtte jagi plánejit čájáhusa. Sii áigot maid julevsámegielat sániid digitála govaide lasihit.

  Árran - lulesamisk senter
  Foto: Harrieth Aira / NRK