NRK Meny
Normal

– Vi står urokkelig på at samene er Norges urbefolkning

Han tilhører byrådsmakten i Norges hovedstad, men snart kan Høyres gruppeleder i Oslos bystyre miste denne posisjonen. – Jeg håper at Oslos tilbud til byens samiske befolkning ikke svekkes, selv om Ap og Miljøpartiet griper makten, sier Øystein Sundelin.

Øystein Sundelin

Gruppeleder for Høyres bystyregruppe i Oslo, og leder i kultur- og utdanningskomiteen, Øystein Sundelin, ønsket Sametingets representanter velkommen til Oslo rådhus.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Jeg håper at et maktskifte fra de borgerlige til Arbeiderpartiet her i Oslo, ikke vil medføre et svekket tilbud overfor byens samiske befolkning. Men jeg vil på det sterkeste oppfordre til at man ikke begynner å omtale samene utelukkende som en minoritet. Vi har nemlig mange minoriteter i Oslo, og da blir samene bare «en av mange» folkegrupper.

– For i tillegg til å være en minoritet, er samene Norges og Oslos urbefolkning. Og det sistnevnte må man ikke slutte å omtale samene som.

Dette er høyretopp i Oslo, Øystein Sundelins, formaninger til Miljøpartiet de Grønnes og Arbeiderpartiets lokalpartier i hovedstaden.

Oslo Ap's ordførerkandidat, Tone Tellevik Dahl, bekrefter i kveld i en e-post til NRK, at Oslo Ap og Miljøpartiet de Grønne for tiden sonderer som følge av valgresultatet, om hvorvidt de skal danne flertall i Oslos bystyre – og dermed gripe byrådsmakten.

Byrådsmakten i hovedstaden har i en årrekke vært på borgerlige hender med Oslo Høyre som største parti.

Øystein Sundelin

PÅ OSLO RÅDHUS: Øystein Sundelin ønsket sametingsrepresentantene velkommen til Oslo rådhus, under Sametingets plenumsuke på Stortinget i Oslo.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Ønsket velkommen

Høyres bystyregruppeleder, Øystein Sundelin, stod for velkomsten da Oslo kommune hadde invitert Sametingets representanter og ansatte til Oslo rådhus, i anledning Sametingets plenumsuke på Stortinget.

Uten å gå inn på selve debatten om hvordan samene skal benevnes i Grunnlovens § 108, slo Sundelin iallfall fast hva Oslo Høyres standpunkt er.

Diskusjonen om hvorvidt samene skal omtales som «urfolk» eller ikke i Grunnloven, får til tider høy temperatur – noe et sametingskomitémøte på Stortinget nylig bekreftet.

– Men Oslo Høyre står bunnsolid på at samene er urfolk eller urbefolkning i Norge?

– Ja, det har vi hatt en lang tradisjon for helt siden våre ordførere Albert Norengen, Per-Ditlev Simonsen, og til nåværende ordfører Fabian Stang. Oslo Høyres ønske om å fremheve den samiske kulturen og samene som urbefolkning, er jeg ikke bekymret for, sier Sundelin.

På sametingsplenumets andre dag, torsdag 24/9, står urfolksbegrepsspørsmålet i forhold til Grunnloven, på Sametingets saksliste.

Sametinget besøker Oslo rådhus

STINN BRAKKE: Sametingets representanter og ansatte på Oslo kommunes velkomstarrangement, på Oslo rådhus.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Håper det ikke spøker for nasjonaldagsfrokost

– Det var Oslo Høyre som år tilbake igangsatte den årlige tradisjonen med å invitere oslosamene på nasjonaldagsfrokost på Samenes nasjonaldag den 6. februar. Hvis Oslo Ap og MDG griper makten i byen, tror du det spøker for denne?

– Det må de nesten svare for selv, men jeg håper at det ikke gjør det. Denne frokosten har jeg selv deltatt på, og håper at vi kan fortsette denne tradisjonen i årene fremover, sier Sundelin.

– Vi vil fortsette arbeidet med å få på plass en god avtale med Sametinget, sier Oslo Ap's ordførerkandidat som også lover å videreføre tradisjonen med samisk nasjonaldagsfrokost.

– Hva står for øvrig bak Oslo kommunes invitasjon til Sametinget?

– Når Sametinget for aller første gang arrangerer sitt plenum her i Oslo, så ønsker vi selvsagt at de også avlegger Oslo rådhus en visitt. Det skulle da bare mangle. Oslo er jo også en stor samisk by, sier gruppeleder for Høyres bystyregruppe i Oslo, Øystein Sundelin.