Her åpner sametingspresidenten unikt språksenter: – Resultat av mange års arbeid

Sametingspresident Aili Keskitalo var til stede i Bodø i dag, for å åpne det hun sier blir det første språksenteret av sitt slag i Norge. Målet er å ta vare på språk som er utrydningstruet.

Samisk språksenter i Bodø

Det samiske blomstrer i Bodø, sier sametingspresidenten.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I dag åpnet det et nytt samisk senter i Bodø: Stormen samiske senter.

Først med en markering på torget i Bodø under Musikkfestuka, og senere i Stormen bibliotek, der blant annet sametingspresidenten holdt en tale.

– I dag ser vi resultater av mange års arbeid av mange aktører. Vi ser at det samiske blomstrer i byen, sier sametingspresident Aili Keskitalo, og viser blant annet til de etter hvert mange samiske skiltene i byen, samisk kulturuke, nytt språksenter, språkopplæringen på skolen og egen samisk barnehage.

Ordfører og samepresident

Ordfører Ida Pinnerød (til venstre), her sammen med sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Bodø er en mangfoldig samisk by der man både finner sørsamisk, pitesamisk, lulesamisk, og nordsamisk språk, sier hun.

– Dette blir faktisk det første språksenteret som skal jobbe med fire forskjellige samiske språk, poengterer sametingspresidenten.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød understreker at hun er kjempestolt.

– Det er utrolig bra og kjempeviktig for å komme videre i arbeidet som vi gjør med det samiske. Jeg håper at vi om noen år får flere som kan samisk, og at det samiske har en enda tydeligere og markant plass i Bodø.

Stor samisk utvikling

Men språksenteret er langt ifra det eneste satsingen. Utviklingen for det samiske i Bodø har vært stor de siste årene:

  • I dag åpnes også en egen lulesamisk barnehageavdeling.
  • Både byens stedsnavnsskilt, universitetet og togstasjonen er skiltet på samisk.
  • Hvert år arrangeres det samisk uke.
  • Det samiske fikk stor oppmerksomhet under byens 200-årsjubileum.
  • Antallet personer som er registrert i Sametingets valgmanntall har økt med hele 155 prosent siste 12 år.

– Gleder meg

Maria Hernes (30) er ansatt som samisk rådgiver i Stormen bibliotek, og skal drive det samiske senteret. Selv er hun oppvokst midt i byen, med samisk slekt i Karasjok.

– Jeg gleder meg så til å komme i gang sammen med dere, sier Hernes fra talerstolen.

Hun sier at senteret både skal jobbe med samiske språk og kultur.

– Vi skal blant annet ha språkkurs både for barn og voksne, holde ulike kurs og være en møteplass. Vi vil jobbe for å gjøre det samiske mer synlig for hele befolkningen.

Mange fremmøtte i Bodø

Det var også konsert med Isák på torget, hvor mange hadde tatt turen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK