Helga valgt til presidentkandidat

Helga Pedersen fra Tana er valgt til Arbeiderpartiets presidentkandidat for neste sametingsvalg. Ronny Wilhelmsen fra Alta er partiets visepresidentkandidat.

Helga Pedersen

ENSTEMMIG: Som ventet ble Helga Pedersen enstemmig valg til Arbeiderpartiets kandidat til vervet som sametingspresident.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse i Tromsø ga et enstemmig klarsignal til Helga Pedersen, om at hun nå formelt kan begynne å kjempe om dette fremtredende samepolitiske vervet.

Pedersen skal dermed utfordre sittende sametingspresident Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund, og Inger Eline Eriksen fra Karasjok som lørdag ble valgt til presidentkandidat for partiet Árja.

I forkant av konferansen i Tromsø ga den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet uttrykk for at hun kjente forventningspresset.

– Språk er ikke et problem

Ikke alle var like fornøyd med utfallet av valget.

– Vi har enstemmig valgt Helga Pedersen og hun er den beste kandidaten, men vi hadde ønsket at visepresidentkanidaten behersket samisk, og derfor foreslo vi Kåre Olli fra Porsanger til den posisjonen, sier Ida Kahtrine Balto fra Ávjovárre valgkrets.

Partiets ferske presidentkandidat tror ikke det blir et problem at de to som nå er kandidater til sametingets toppverv, ikke snakker samisk.

– At jeg ikke kan samisk, det må jeg bare beklage, sier Pedersen.

Hun mener det blir feil hvis ikke-samisktalende skal utelukkes fra viktige verv.

– Vi kan ikke utelukke gode kandidater til samepolitiske verv fordi de ikke behersker samisk. Vi må heller jobbe for at flere får muligheter til å lære og beherske det samiske språket, sier hun.

Ronny Wilhelmsen og Helga Pedersen

Helga Pedersen og Ronny Wilhelmsen har fått jobben med å kjempe om makten i Sametinget for Arbeiderpartiet.

Foto: Thor Thrane / NRK

Benkeforslag nedstemt

Valg av visepresidentkandidat ble noe mer spennende enn presidentkandidatvalget.

Delegater fra Ávjovárri valgkrets i Indre-Finnmark foreslo Kåre Olli fra Porsanger som visepresident. De begrunnet forslaget med at språket er viktig for partiet, og at dette må partiet ta hensyn til når de velger sine toppkandidater.

I tillegg til Wilhelmsen og Olli var også John Kappfjell fra sørsameområdet foreslått som kandidat.

Voteringen viste at Wilhelmsen fikk 28 stemmer, Olli fikk ni stemmer, mens tre delegater stemte på Kappfjell.