Sambygdingene mener at Helga skaper usikkerhet

Fiskerimininster Helga Pedersen skaper usikkerhet når hun har valgt å utsette lovforslaget om kystfiske i Finnmark, mener hennes sambygdinger.

Fjordfiskere i Vestertana: Jan, Trygve og Reidar Larsen

FISKERIMINISTERENS SAMBYGDINGER: Jan, Tryve og Reidar Larsen hadde håpet på at Kystfiskeutvalgets forslaget ville bli sluttbehandlet i Stortinget i inneværende periode.

Foto: Thor Thrane

GULDAL: GUOLASTEADDJI BEAHTAHALLON

– Jeg frykter for at lovforslaget fra Kystfiskeutvalget nå blir gjømt og glemt i en eller annen skuffe.

Dette sier fisker Reidar Larsen etter at Fiskeri- og kystdepartementet har bestemt å ikke legge saka frem for stortingsbehandling i inneværende periode .

Reidar Larsen er fra Vestertana, hjembygda til fiskeriminister Helga Pedersen.

Hadde store forventninger

Fiskerne i Vestertana så frem til gode tider da lovforslaget ble lagt fram for litt over ett år siden.

De hadde store forventninger til at Helga ville være garantisten for at lovforslaget ville bli sluttbehandlet av Stortinget i inneværende periode.

– Hva sier du nå? Er du skuffet over henne?

– En utsettelse fører til stor usikkerhet. Vi vet ikke hva slags regjering Norge vil ha etter høstens stortingsvalg, svarer Reidar Larsen.

– Dårlige signaler

Sambygding Jan Larsen, som også er fisker av yrke, er enig.

– Hvis fjordfisket i Finnmark skal overleve, så haster det for bygdefolket å få tilbake sine historiske fiskerettigheter, sier Jan Larsen.

Leder i NSR, Aili Keskitalo, frykter for at Arbeiderpartiet ønsker å trenere saka . Jan Larsen deler denne frykten.

– Den normale veien for mydighetene å trenere en sak på, er å utsette, utsette og utsette. Helt til at det ikke blir noe igjen av saka. Signalene tyder på at det kan gå den veien.

Håper fortsatt

– Du har tidligere trodd at Helga vil føre saka i fjordfiskernes favør. Tror du fortsatt på det?

– Håpet er fortsatt til stede. Men så var det denne berømmelige partipisken da. Den kan treffe hardt. Slik har det alltid vært, svarer Jan Larsen.

Fiskeriminister Helga Pedersen avviser påstandene om at regjeringen forsøker å trenere lovforslaget.

– Det viktigste er at dette omfattende lovforslaget får en god behandling. Dette er viktigere enn en hastverkskonklusjon, svarer Helga Pedersen.