Hopp til innhold

Sambygdingene mener at Helga skaper usikkerhet

Fiskerimininster Helga Pedersen skaper usikkerhet når hun har valgt å utsette lovforslaget om kystfiske i Finnmark, mener hennes sambygdinger.

Fjordfiskere i Vestertana: Jan, Trygve og Reidar Larsen

FISKERIMINISTERENS SAMBYGDINGER: Jan, Tryve og Reidar Larsen hadde håpet på at Kystfiskeutvalgets forslaget ville bli sluttbehandlet i Stortinget i inneværende periode.

Foto: Thor Thrane

GULDAL: GUOLASTEADDJI BEAHTAHALLON

– Jeg frykter for at lovforslaget fra Kystfiskeutvalget nå blir gjømt og glemt i en eller annen skuffe.

Dette sier fisker Reidar Larsen etter at Fiskeri- og kystdepartementet har bestemt å ikke legge saka frem for stortingsbehandling i inneværende periode .

Reidar Larsen er fra Vestertana, hjembygda til fiskeriminister Helga Pedersen.

Hadde store forventninger

Fiskerne i Vestertana så frem til gode tider da lovforslaget ble lagt fram for litt over ett år siden.

De hadde store forventninger til at Helga ville være garantisten for at lovforslaget ville bli sluttbehandlet av Stortinget i inneværende periode.

– Hva sier du nå? Er du skuffet over henne?

– En utsettelse fører til stor usikkerhet. Vi vet ikke hva slags regjering Norge vil ha etter høstens stortingsvalg, svarer Reidar Larsen.

– Dårlige signaler

Sambygding Jan Larsen, som også er fisker av yrke, er enig.

– Hvis fjordfisket i Finnmark skal overleve, så haster det for bygdefolket å få tilbake sine historiske fiskerettigheter, sier Jan Larsen.

Leder i NSR, Aili Keskitalo, frykter for at Arbeiderpartiet ønsker å trenere saka . Jan Larsen deler denne frykten.

– Den normale veien for mydighetene å trenere en sak på, er å utsette, utsette og utsette. Helt til at det ikke blir noe igjen av saka. Signalene tyder på at det kan gå den veien.

Håper fortsatt

– Du har tidligere trodd at Helga vil føre saka i fjordfiskernes favør. Tror du fortsatt på det?

– Håpet er fortsatt til stede. Men så var det denne berømmelige partipisken da. Den kan treffe hardt. Slik har det alltid vært, svarer Jan Larsen.

Fiskeriminister Helga Pedersen avviser påstandene om at regjeringen forsøker å trenere lovforslaget.

– Det viktigste er at dette omfattende lovforslaget får en god behandling. Dette er viktigere enn en hastverkskonklusjon, svarer Helga Pedersen.

Korte nyheter

 • Mistillit til klinikksjefen

  Mandag kom Samisk legeforening med en ren mistillitserklæring mot klinikksjef Teigmo på grunn av flere forhold, og også det faktum at klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset, skriver Ságat (betaling kreves).

  – I de fire årene som er gått siden dette skjedde har Samisk legeforenings bekymring for utviklingen av klinikken økt. Stillinger står ubesatt med 21,3 prosent av budsjetterte stillinger. Denne prosentandelen er dobbelt så stor sammenlignet med andre klinikker i Helse Nords nedslagsfelt.

  Det sier leder i Samisk legeforening, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, til avisa.

  Et annet forhold legeforeningen er opptatt av er at svært mange fagfolk og medarbeidere har sluttet i løpet av denne fireårsperioden.

  Klinikksjef Amund Peder Teigmo er forelagt kritikken fra Samisk legeforening. Han peker kort på de nye stillingene som er opprettet. Ut over det henviser han til Finnmarkssykehusets kommunikasjonssjef, Eirik Palm.

  Fredag kom nyheten om at Sámi klinihkka i Karasjok får fire nye stillinger.

  Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ruvkeášši háddje gili

  Les på norsk:

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  – Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  – Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Stenger gruve grunnet sprengt kapasitet på Ofotbanen

  Gruveselskapet LKAB stenger ei gruve i Nord-Sverige på grunn av kapasitetsproblemer på Ofotbanen/Malmbanan.

  Det skriver nettstedet metalsupply.no.

  Totalt skal rundt 60 stillinger hos underentreprenørfirmaer forsvinne som følge av stansen.

  Det er gruven i Konsuln som stenges.

  – Selv om produktsjonen har vært lønnsom så har det vært med større kostnader enn i normal virksomhet. Å tvinges til stenge ned den lønnsomme gruvevirksomheten er bitter, sier områdesjef Magnus Backe ifølge metal-supply.se.

  Jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik vært preget av togavsporinger og stengninger over lengre perioder sist vinter.

  LKAB Kiruna
  Foto: Fredric Alm / Fredric Alm / LKAB