NRK Meny
Normal

– Ap svikter sjøsamene

– Det er et svik mot sjøsamene og kystbefolkningen når Ap trenerer Kystfiskeutvalgets lovforslag om fiske i Finnmark, sier Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

HØR: – Ap svikter sjøsamene

Lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR) er skuffet over at Fiskeri- og kystdepartementet ikke har fremmet stortingsmelding om Kystfiskeutvalgets lovforslag. Dette betyr at lovforslaget ikke vil bli behandlet i inneværende stortingsperiode .

– Vi hadde store forventninger til fiskeriminister Helga Pedersen. Men her har hun ikke tatt grep om saken. Dette betyr flere slukte lys i husene, tror Keskitalo.

– Trenering

Aili Keskitalo kaller utsettelsen for trenering.

– Jeg er ikke i det minste tvil om at dette henger sammen med høstens stortingsvalg. Saka er rett og slett så kontroversiell for Arbeiderpartiet (Ap) at de frykter for tap av stemmer.

Skuffet over Olli

Men det er ikke bare departementet og fiskeriminister Helga Pedersen som skuffer NSR-lederen. Det gjør også sametingspresident Egil Olli (Ap):

– Jeg undres over hvorfor sametingspresidenten synes å ta så lett på forklaringen fra departementet om at de trenger mer tid for å utrede saka, sier Keskitalo.

Olli mener at det er viktig at stortingsmeldingen ikke bærer preg av et hastverksarbeid. Denne forklaringen har Keskitalo vanskelig for å svelge.

– I den sammenheng vil jeg minne om at Olli i 2005 har gitt uttrykk for at sjøsamiske rettigheter er tilstrekklig dokumentert og utredet. Allerede da var han klar til å ta saka opp til behandling. Så jeg lurer veldig på hvorfor han nå synes at man bør ta seg mer tid til utredningen av lovforslaget, sier Keskitalo.

Hun mistenker at Arbeiderpartiets sametingsgruppe rett og slett ikke har fått gjennomslag for sine synspunkter i moderpartiet.

Håper på moblisering

Nå håper hun på en politisk mobilisering slik at flere skjønner hvorfor det er viktig for sjøsamene og kystbefolkningen i Finnmark, at saka blir behandlet i inneværende stortingsperiode.

– Men hvis Fiskeri- og kystdepartmentet allerede har lagt opp til et løp som sier at de ikke blir ferdig, så er jeg redd for at det blir vanskelig å gjøre noe med det. Dette er synd, sier Keskitalo og legger til:

– Med Helga Pedersen som samisk fiskeriminister, hadde vi nemlig hatt en historisk mulighet til å få gjennomslag for saka. Det er ikke sikkert at hun vil være fiskeriminister i neste stortingsperiode. Ei heller er det sikker at vi har det samme politiske flertallet i Stortinget som vi har nå.