Hopp til innhold

Presidentkandidat tror Listhaug vil gjøre Frp mer samefiendtlig

– Sylvi Listhaug behandler samer respektløst. Det mener sametingspolitiker som tror Listhaug vil gjøre Frp enda mer polarisert.

Silje Karine Muotka mener Sylvi Listhaug som leder ikke vil bidra til et mer samevennlig Frp.

Silje Karine Muotka mener Sylvi Listhaug som leder ikke vil bidra til et mer samevennlig Frp.

Foto: NRK/Sametinget

Silje Karine Muotka, presidentkandidat til Sametinget for Norske Samers Riksforbund (NSR), mener at et i utgangspunkt samefiendtlig Frp, ikke vil bli bedre dersom Sylvi Listhaug blir Siv Jensens etterfølger.

– Nei, absolutt ikke. Jeg oppfatter det snarere motsatt. Hun har sagt at hun lover å føre en spissere politikk og vi kan alle bare reflektere over hva det betyr. Jeg tror vi er på tur inn i det blå/blå-Frp, sier Moutka.

– Respektløs

Muotka mener imidlertid at det i den store sammenhengen er underordnet hvem som styrer skuta.

– Hovedproblemet med Fremskrittspartiet er den respektløse måten å behandle samiske saker på, ved at de hele tiden tar til orde for å legge ned Sametinget. Et organ som er så viktig for samer. Så det endres ikke før partiet tar et oppgjør med denne politikken, sier Muotka.

Hun har heller ikke glemt Listhaug, etter at hun som landbruksminister gjennomførte reintallsreduksjonen i Vest-Finnmark i 2014. En oppgave som hadde ridd flere landbruksministere som en mare i årtier.

NRL møter Statsråd Sylvi Listhaug (Frp)

Sylvi Listhaug som landbruksminister. Her i møte med Norske reindriftssamers landsforbund.

Foto: LMD

Da Listhaug fikk oppgaven tok det ikke lang tid før prosessen var landet. Listhaug brukte ord som «dyretragedie» og «mishandling», og mange mente at hun stigmatiserte en hel reindriftsnæring.

Blant annet varslet Listhaug den gang bøter i millionklassen dersom ikke reineierne slaktet ned flokkene slik Stortinget hadde bestemt.

– Det skal svi i lommeboka å ikke følge opp det som er vedtatt, sa Listhaug til NRK i 2014.

– Litt som Trump

Forsker Jan Åge Riseth mente landbruksministeren ikke så konsekvensene av det han mente var et hardkjør mot reindrifta i Vest-Finnmark under reintallsprosessen.

Det skaper ny konflikt internt i næringen, og det skaper konflikt i forhold til myndighetene, sa han til NRK den gang.

– Jeg synes ikke hun evnet å få en god dialog med det samiske samfunn, sier Silje Karine Muotka.

– Mener du hun opptrer ufølsomt?

– Jeg tror bare hun vet hvordan medieverden virker. Det blir litt som Trump, som driver politikken til ytterkantene. Dette skaper en tilspisset og polarisert debatt, sier Muotka.

Hun tror ikke Listhaugs stil vil være noen stor stemmesanker for Frp.

– Nei, jeg tviler på at denne type retorikk vil føre dem tilbake til 30- tallet på målingene, sier hun.

Sylvi Listhaug har blitt forelagt kritikken fra Muotka, men vil ikke stille til intervju.

Hun har i stede overlatt til Frps stortingskandidat fra Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, å svare.

Bengt Rune Strifeldt

Bengt-Rune Strifeldt, stortingsrepresentant for Frp, mener kritikk fra Norske Samers Riksforbund (NSR) bare er av det gode for partiet.

Foto: Presse

Strifeldt bekrefter at Frp vil legge ned Sametinget. Og ikke bare det. I et ferskt representantforslag foreslår Frp å ta Norge ut av ILO konvensjonen-169, som er en folkerettslig bindende konvensjon om urfolks rettigheter.

– ILO-konvensjonen er ratifisert på feil grunnlag og har medført konflikter mellom mennesker på etnisk grunnlag, sier Strifeldt.

Han mener at det å gjennomføre disse tiltakene vil være et gode for samene i Norge.

– Vi mener at Sametinget er et pengesluk som ikke har bidratt til å styrke eksempelvis det samiske språket. Vi mener de 550 millionene som årlig bevilges Sametinget heller burde vært brukt på en bedre måte, sier han.

Han avviser tvert at Frp er samefiendtlig.

– Nei. Absolutt ikke. Selv om man ikke er enig med NSR og Muotka, så er man ikke nødvendigvis samefiendtlig. Tvert imot vil Frp styrke samenes kår og deres språk i Norge, sier Strifeldt.

Stortingspolitikeren tror kritikken fra Muotka kan virke positivt for Frp.

– At Muotka er så negativ til Listhaug tror jeg bare vil styrke vår posisjon i Finnmark. Frp er nok mer på linje med finnmarkingene enn det Muotka er, sier stortingspolitikeren fra Alta.

– Hva mener du?

– Både med å skape arbeidsplasser og med å skape levedyktige samfunn, så mener jeg Frp gjør en bedre jobb her enn NSR, sier han.

Når det gjelder kritikken mot Sylvi Listhaugs som landbruksminister, sier han:

– Hun klarte det mange ministere før henne ikke klarte. Nemlig å få ned reintallet til et bærekraftig nivå.

Ikke Listhaugs verk

Nils Henrik Sara satt som leder for Norske reindriftssamers landsforbund i åtte år. Inkludert perioden da Listhaug var landbruksminister.

– Jeg hadde ingen problemer med henne. Hun skilte seg ikke ut fra tidligere ministere, sier han i dag.

Statsråd Sylvi Listhaug og Nils Henrik Sara (NRL)

Sylvi Listhaug og Nils Henrik Sara møttes i 2014. Hun som landbruksminister. Han som leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Foto: LMD

Men å gi Listhaug skylda, eller æren, for at reintallsprosessen ble gjennomført på hennes vakt, det mener han blir å ta hardt i.

– Nei, det er nok ikke slik det fungerer. Hun gjør bare det rådgiverne forteller henne, sier Sara.

Sara har tidligere uttalt at Sametinget ikke er avgjørende for reindrifta. Men å ta Norge ut av ILO-konvensjonen-169, slik Frp ønsker, det får reineieren til å reise bust.

– Det ville være en katastrofe. Den er jo et vern for samisk kultur, levesett og næringer. Men jeg håper inderlig det politiske Norge ikke er med på det, sier Sara.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark