Hopp til innhold

Har aldri opplevd maken

– Dette må jo være rekord i valgdeltakelse.

Ellen Knudsen

En høytidsstemt 99-årig Ellen Knutsen fra Drag gjør sin borgerplikt godt sekundert av barnebarnet Magda Knutsen. Skjalg Solhaug tar imot stemmen.

Foto: Simon Piera Paulsen

Valgstyrets leder for Drag valgkrets går nærmest i fistel når han skal beskrive valgdeltakelsen til kommunevalget ved den valgkretsen han er leder for.

Mareno Mikkelsen har ikke opplevd maken i sin 40-årige historie som medlem av stemmestyret og også som leder av Tysfjords nest største valgkrets Drag.

Mareno Mikkelsen er overveldet over valgdeltakelsen

Mareno Mikkelsen (fremst) godt hjulpet av Per Hansen (tv), Simon Piera Paulsen og Velaug Jakobsen like før valglokalet på Drag stengte.

Foto: Sander Andersen / NRK

Formidabelt

– Så langt jeg har oversikten har valgdeltakelsen her på Drag vært rundt 80 prosent. Og det må jo være rekord. I alle fall har ikke jeg opplevd maken. Også 16- og 17-åringer har vært her og stemt, men mange i den aldersgruppen har forhåndsstemt, så der har jeg ikke den store oversikten. Årets valgdeltakelse til kommunevalget har rett og slett vært formidabelt.

Engasjement

Mikkelsen har ikke annen forklaring på dette enn at folk på vestsida av Tysfjord er engasjerte.

Stemmesedlene fra Musken, Storjord og Drag valgkretser er i skrivende stund i båt på tur over Tysfjorden til kommunesenteret Kjøpsvik der opptellingen tar til.

De første resultatene fra forhåndsstemmegivningen foreligger rundt klokken 22.

Korte nyheter

 • Hábmeme vuosttaš sámi mediadieđáhusa

  Sámediggi áigu hábmet vuosttaš sámi mediadieđáhusa, ja bovdii sámi mediaásahusaid seminárii mánnodaga 23.05, gullat movt sin mediagovva lea, ja makkár hástalusat sis leat.

  Ávvira váldodoaimmaheaddji Kari Lisbeth Hermansen oaidná dárbbu dákkár seminárii, ja muitala ahte sámi mediain leat ollu hástalusat. Justte dál lea erenoamáš váttis rekrutteret sámi mediabargiid.

  – Ollu surggiin sámis lea hástalus gávdnat fágabargiid geain lea sámegiel máhttu, ja dan seamma mediasuorggis.

  Sametinget skal komme med en samisk mediamelding. Samiske medieaktører og medieforskere er med for å komme med innspill på hvordan de kan styrke den uavhengige samiske pressen.
 • Ble nektet å registrere på samisk

  Foreningen Guovdageainnu historjásearvi, Kautokeino historielag, ble nektet å registrere protokoll på samisk i Brønnøysundregistrene. Det skriver Ságat.

  Etter årsmøtet sendte historielaget inn opplysninger til de offentlige registrene i Brønnøysund. Nylig fikk de til svar at dersom opplysningene ikke ble sendt inn på nytt på bokmål, vil etaten avbryte registreringen. Beskjeden var underskrevet av saksbehandler og fagdirektør.

  – Vi er både overrasket og skuffet over å bli møtt med en slik nedlatende holdning til bruk av samisk språk i offentlig virksomhet i 2022, sier leder i historielaget Nils Johan Heatta til Ságat.

  Han har sendt brev til registrene, med påpekning om at samiske språk etter loven er likestilt med norsk. Det vises til språkloven, sameloven og grunnloven.

  Nils Johan Hætta
  Foto: Ole Kaland / NRK
 • Čearru geassá stáhta dikki ovdii

  Dálbma čearru geassá Ruoŧa stáhta diggái go oaivvildit sis lea okto vuoigatvuohta bivdo- ja guolástusrivttiid hálddašit čearu eatnamiin. Čearu ságadoalli Aslak Allas duođašta, ahte leat geassán stáhta dikki ovdii, muhto ii kommentere dađi eanet ášši. Norrbottena leanastivrras dadjet diehtit Girjása duomu sisdoalu, muhto jotket vuovdimis meahcástanlobiid guvlui nu guhká go ráđđehus eará dieđuid addá. Nu čállá SVT Sápmi.

  Hagle og rype
  Foto: Privat