Hopp til innhold

Småbarnsmoren Ingrid gleder seg over forslag om nytt helsehus

Hun har opplevd at barnet, som bare snakker samisk, ikke forstår legen. Nå vil ny kommune satse på samisk helse.

Ingrid Kintel og Alexander Mikkelsen

Ingrid Kintel og ektemannen Alexander Mikkelsen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Jeg blir veldig glad for at dette er noe som jobbes mot, sier trebarnsmoren Ingrid Kintel.

Hamarøy kommune slås sammen med halve Tysfjord 1. januar 2020. I planene for den nye kommunen foreslår de å samle helsetjenester på én plass. I et helsehus.

Det vil kunne gi tjenester som bygger på kunnskaper om lulesamisk språk og kultur, lyder det i en helse- og omsorgsplan for den nye kommunen.

For nykommunen vil bli med i forvaltningsområdet for samisk språk. Da blir samisk og norsk likestilte språk.

Loven sier at kommunen da må betjene innbyggerne på samisk når de henvender seg til det offentlige, også innenfor helse.

Setter pris på

For trebarnsmoren er det en selvfølge at barna skal bli møtt på et språk de forstår av helsepersonell.

– Dessverre har jeg opplevd at barnet mitt, som bare prater samisk, ikke forstår legen. Jeg har måttet forklare på et språk barnet forstår hva de hvitkledde menneskene skal gjøre. Men barnet ser like forskrekket ut, for ordene kommer ikke fra de hvitkledde selv.

– Det har hendt at jeg har gått fra både lege og tannpleier med en følelse av at jeg sviktet barnet mitt, forteller Ingrid Kintel.

Ingrid Kintel

LULESAME: Ingrid Kintel

Foto: Harrieth Aira / NRK

Fra helsestasjonen mottok hun et ark med norske ord for å teste barnets ordforråd.

– Da rev jeg arket i to.

Kintel er lulesame og bosatt på Drag i Tysfjord. Hun forteller at som småbarnsmor setter hun pris på å bli tatt imot på en ordentlig måte i møte med helsetjenesten.

– Utover språket, må det forventes at de ansatte kan, eller setter seg inn i kulturen. Helsepersonell må kunne forstå alle aspektene.

– Gjenstår mye arbeid

Et slikt helsehus skal gi mange fordeler. Blant annet bedre økonomi og muligheter for koordinering og arbeid på tvers. Helsetjenestene blir mindre sårbare og mer robuste, står det i planen for den nye kommunen.

Jan-Folke Sandnes

LEDER I FELLENEMDA: Jan-Folke Sandnes

Foto: Sander Andersen / NRK

Leder i Fellesnemda og ordfører i Hamarøy kommune, Jan-Folke Sandnes, forteller at en av de grunnleggende tingene er å utvikle lulesamiske tjenester.

– Det er jo nær sagt et overordnet ansvar den nye kommunen får. Helsehuset er en bit av det. Det gjenstår mye arbeid for å se hvordan man kan realisere et fremtidig helsehus.

– Må ha forståelse

Sandnes understreker at det er viktig å møte samiske pasienter ikke bare med språk, men også med en forståelse av pasientens kultur og verdier.

– De ansatte må ha en forståelse for det. Vi må ha en plan for hvordan vi skal kunne få formidlet denne kompetansen.

Sandnes forteller at de ikke har gått inn på detaljene for hvordan det med kompetanse og kulturforståelse skal løses.

– Det får være opp til det nye kommunestyret.

Kommunen vil avklare med blant annet Sametinget og Helse Nord om hvilken rolle de skal ha i prosjektet.

Korte nyheter

 • Lea meannudan dieđihanášši

  Guovdageainnu dárkkistanlávdegoddi lea otne meannudan suohkandirektevra dieđihanášši, čállá Ávvir.

  Dárkkistanlávdegoddi čuovvulii čállingotti árvalusaid ja nu ávžžuha lávdegotti suohkanstivrra earret eará váidit vejolaš láhkarihkkumiid ja vuoruhit dárkilis guorahallama dieđihanáššis. Dárkkistanlávdegoddi lasihii vel ovtta čuoggá mas árvalit ahte suohkanstivra mearrida ahte suohkana ehtalaš njuolggadusat ođasmahttojuvvojit.

  Ášši duogáš lea dieđihanášši mas suohkandirektevra Kent Valio balaha ahte máŋga suohkanpolitihkkarat leat seaguhan rollaid ja geahččalan fidnet alcceseaset persovnnalaš buriid.

  Kautokeino kommune-skilt
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Artista mielas leat doalut dehálaččat

  Odne lágiduvvo «Sápmi på skeiva» doalut Hársttáin. Doaluid ulbmil lea loktet bonju fáttáid sámi servodagas ja lágiduvvo ge bonju kulturjagi oktavuođas.

  Artista Elle Maija Klefstad Bær muitala ahte sutnje leat dákkár doalut hui dehálaččat. Guldal olles jearahallama suinna Veaigesáddagis.

 • Cealká njeallje ukrainalaš guovllu Ruošša guovlun

  Ruošša presideanta Vladimir Putin čađahii bearjadaga áitagiid bákkuin lahttudit stuorra osiid Ukrainas. Stuorra seremoniijas Kremlas vuolláičálle njeallje dokumeantta main bákkuin lahttuda ukrainalaš guovlluid Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Ovddalgihtii lea Putin cealkán ahte buot njeallje okkuperejuvvon guovllut leat sorjjasmeahttumat.