Hadde barnet på helsesjekk: – Fikk beskjed om at vi måtte prate norsk

Ingá Máijá Saras 5-åring gjorde det dårlig under språkkartleggingen ved helsestasjon i Tromsø. Da fikk de beskjed fra helsesøster og legen at samisk måtte begrenses, ifølge Sara.

Sentrum helsestasjon i Tromsø

SENTRUM HELSESTASJON: Sara ble provosert etter å ha fått tilbakemelding fra språkkartleggingen.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Vi fikk beskjed om at én av oss måtte begynne å snakke norsk hjemme, sier Sara om hendelsen som fant sted for tre år siden, i NRKs podkast «Tett på».

Språkkartleggingen gjennomføres under 2- og 4-årskontrollene. Kartleggingene gjennomføres kun på norsk i Tromsø. Under den omtalte kontrollen var Saras barn to år.

Det er ingen krav om samisktalende helsesøstre i kommunen.

Siden det ikke var en samisktalende helsesøster til stede under konsultasjonen måtte kartleggingen gjennomføres på norsk, opplyser Sara.

– Kan frarøve det samisk språket

Etter konsultasjonen hos Sentrum helsestasjon i Tromsø, beskriver Sara at hun ble provosert og mente at det hele var personlig synsing fra både helsesøster og legen.

– Det å tro at barnet vil ha en bedre utvikling på grunn av at du frarøver det språket som man snakker, er ikke riktig, sier Sara.

Hun er barnelege innenfor spesialisering og har barnet sitt i en samisk barnehage.

Innenfor familiens fire vegger prater de på samisk. Dette er morsmålet til begge barna. Dermed blir det lite norsk i hverdagen.

Inga Maija Sara og Save Maija Sara hilser på Kong Harald

HELT KONGE: Ingá Máijá Sara og Sáve Máijá Sara (2,5 år) møtte Kong Harald under kongeparets hagefest for 300 inviterte gjester på "Skansen" i Tromsø tilbake i 2016.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Erkjenner dårlig samisktilbud

Seksjonsleder for barn og familie i Tromsø kommune, Anne Lium Berger, sier det er beklagelig om foreldrene har blitt møtt slik. De ønsker nå å rydde opp i det som har skjedd, og ønsker å bedre det samiske tilbudet under disse kontrollene.

– Det kan ikke ha vært intensjonen å bli møtt slik. Heller tvert i mot. Vi skal styrke foreldrene og gi de råd for å følge opp videre etter kontrollen, sier Berger.

– Vi erkjenner at tilbudet ikke er godt nok når det gjelder kartlegging på samisk for barn som gjennomfører 4-årskontrollen, følger Berger opp med.

Anne Lium Berger

BEKLAGER: Anne Lium Berger sier dette var en uønskelig episode og ønsker å gjøre noe internt etter å ha hørt om hendelsen.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Hun ber nå om at foreldre som har hatt dårlige erfaringer, tar kontakt med helsestasjonen.

Samtidig opplyser Berg om at praksisen for språkkartleggingen kan være endret siden Sara gjennomførte kartleggingen.

Begrense samiskbruken

– Hvis jeg ikke ville vært en ressursperson og skjønt at dette var tull, så ville jeg sikkert gjort det. Man kan faktisk frarøve det samiske språket fra det barnet ved å komme med slike synsinger, sier Sara.

I podkasten «Tett på» forteller også Lill-Tove Veimæl om et lignende tilfelle under helsekontrollen.

– Da vi fikk resultatet, fikk vi beskjed om at det kanskje ikke var så lurt å prate så mye samisk. Jeg fikk beskjed om å begrense meg, sier Veimæl.