Guoimmuheaba ovttas

Ann-Mari Andersen ja Berit Margrethe Oskal leaba gávnnadan ovttasbargui. Iežaska lohkaba leat áibba guovttelaganin, danne gávnnaheigga ahte livččii leat miellagiddevaš bargagoahtit ovttas. Sutno oainnát Árdna tv:s Nrk1:žis skábmámunu 29. beaivvi 1725.

Ardna-studios

Ardna-studios

Foto: Trina Ragnhild Boine Stødle / NRK

Sihke Ann-Mari Andersen ja Berit Margrethe Oskal leaba riegádan Guovdageainnus, muhto easka dán jagi leaba gávnnahan ahte ovttasbargagoahtiba.

Guoimmuheaba lávlumin ja juoigamin

Soai leaba jođašan máilmmis gos leaba lávlun eará álgoálbmogiidda. Ann-Mari Andresen álggii mánnán juo lávlut ja čuojahit gitára. Son lávllui sihke sálmmaid ja pop-lávlagiid. Berit Margrethe Oskal lea ges mánnávuođa rájes juoigan, son lea bajásšaddan luđiin, muhto lávlu dat gal songe.

Oainnát sutno Ardnas

Duorastaga skábmamánu 29. beaivvi leaba soai guossin Ardna studios. Dásge guoimmuheaba soai veaháš luđiin ja lávlagin. Sutno oainnát Nrk1-žis Árdna-sáddagis 1725.

Loga maiddái:

Hálida geahččiid fas ruovttoluotta

Korte nyheter

 • Den samiske filmen «Radji» vant pris på TIFF

  Den samiske filmen «Radji» vant prisen «Trømsøpalmen» under Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) i dag. Filmen er regissert av John Erling Utsi og Georg Gøtmark.

  Tromsøpalmen deles ut til den beste filmen i sideprogrammet Film fra Nord.

  Juryen begrunner blant annet med at filmen avdekker den systematiske undertrykkelsen av den samiske kulturen og levemåten, ved å lage grenser der det aldri har vært grenser før. Og ved lov, beskytter den sterke.

  Den brasilianske filmen Medusa vant to filmer - både Auroraprisen og Faith in Film-prisen.

  Tromsø Internasjonale Filmfestival
 • Beitekrise i Nordland

  Statsforvalteren i Nordland har erklært beitekrise for Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt med tilbakevirkende kraft fra 15. desember til 31. januar. Beitekrisen er ekstraordinær og ikke en del av normale, årlige variasjoner. De ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.

 • 24 958 ådå viesáda li koronas báddum

  Tjáledum la maŋemus jánndurin 24 958 ådå viesáda Vuonarijkan gesi l korona njåmmum.

  Dát la nælját biejvve njoammomlåhko l alemus. Åvdep biejve li låhko 16 877 dajs gudi li koronas njoammoduvvam.

  Koronatest
  Foto: Tore Ellingseter / NRK