Grunnlovsfeiring med sterk bismak

Samtidig som Nele (7) forbereder seg på å feire nasjonaldagen, planlegger kommunen å legge ned skolen hennes.

Barna i Børselv vil gjerne beholde skolen sin, men kommunen kan bli nødt til å kutte.

Nele (7) og de andre elevene i Børselv har forberedt seg godt til årets 17. mai. Reporter: Dan Robert Larsen - Foto/redigering: Dragan Čubrilo

– Det må finnes skole her. Ellers må mamma kjøre frem og tilbake, sier førsteklassingen Nele Salamonsen.

Henriette Olsen

Henriette Olsen (6).

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

På torsdag, to dager før den store markeringen av 200-årsjubileet for Norges grunnlov, øvde Nele på en tekst som skal fremføres for bygdefolket i Børselv på selveste 17. mai.

I teksten forklarer hun bakgrunnen for at barn, unge, voksne og gamle i Norge i det hele tatt går i tog 17. mai.

– Det er dumt hvis skolen vår legges ned. Da må vi gå på en annen skole, og hvordan kan vi da lære noe? lurer klassekameraten Henriette Olsen (6) på.

Vil legge ned bygdeskolene

Børselv ligger 42 kilometer fra kommunesenteret Lakselv, og regnes som et kraftsentrum for kvenkulturen i Norge. Bygda har også en samisk befolkning.

Her bor det rundt 250 innbyggere og det har vært skole i Børselv i mer enn 50 år. På det meste har elevtallet vært på godt over hundre, men nå er den nede i 18.

Jonas Nymo

Leder i Porsanger Høyre, Jonas Nymo (24).

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Porsanger kommune styres av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). Nylig ba Høyre om at administrasjonen skole gjennomføre en høring om konsekvensene av nedleggelse av oppvekstsentrene i Børselv og den sjøsamiske bygda Billefjord.

Høyre og Fremskrittspartiet har allerede to ganger tidligere i inneværende kommunevalgperiode (2011-2015) fremmet forslag om nedleggelse av de to distriktsskolene, uten å lykkes.

Nå er spørsmålet aktuelt igjen.

– Skolekutt er nødvendig på grunn av økonomien i kommunen. Vi har tiltak fra budsjettet i 2014, som ikke har latt seg gjennomføre, samt andre utfordringer som henger lenger tilbake i tid. Vi er nødt til å gjøre grep som vil påvirke tilbudet til befolkningen, forklarer leder Jonas Nymo (24) i Porsanger Høyre.

Nymo har ikke en oppdatert oversikt over hvor stort det oppsamlede underskuddet i kommunen er, men det er snakk om en del millioner kroner.

– Et trygt læringsmiljø

Elevrådsleder Trond Nikolaisen (14) bruker mye av sin tid på musikk når han vil koble av. I friminuttet er han ofte å finne i gymsalen, der det står et piano han kan drive å klimpre på.

Trond Nikolaisen

Elevrådsleder Trond Nikolaisen (14).

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Han liker seg på skolen og fremhever tryggheten elevene føler ved å gå på en skole der alle kjenner alle.

– Jeg har jo gått på en større skole før jeg kom hit. Jeg merker at det er mye mer mobbing på en stor skole, enn i en liten skole. Derfor ville jeg heller valgt en liten skole fremfor en stor skole, forklarer Nikolaisen.

En dansk undersøkelse, som nylig ble offentliggjort, viser at størrelsen på klassene påvirker elevenes karakterer. Undersøkelsen viser at jo flere elever det er i en dansk tiendeklasse, desto dårligere går det på eksamen, viser studien som nylig ble publisert i Education Economics.

Assisterende rektor, Berit Salamonsen minner om at skolen er veldig viktig for at folk i det hele tatt skal fortsette å bo i eller vurdere å flytte til Børselv.

– Uten skolen er det nok ikke mange barnefamilier som er villig til å bo her, sier Berit Salamonsen.

– Forstår at dette er tungt

Salamonsen har vært ansatt som lærer i Børselv oppvekstsenter siden 2005, og hun sier at det er tungt å leve med trusselen om nedleggelse hengende over hodet omtrent hele tiden.

Berit Salamonsen

Assisterende rektor Berit Salamonsen.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

– Det er veldig slitsomt og det tar utrolig mye energi. Man bruker veldig mye tid på å finne ut av disse tingene. Det er krevende både for de ansatte, barna og familiene, forklarer Berit Salamonsen.

Den lokale Høyre-lederen sier at det ikke er vanskelig å forstå frustrasjonen.

– Jeg har full forståelse for at det tar på å få denne saken opp enda en gang. Jeg vet at dette er en tung sak og den berører mange. Uansett har vi som politikere et ansvar for å få skuta på rett kjøl igjen. Da er vi nødt til å snu på hver eneste stein og å se på alle alternativene og mulighetene vi har. Ingenting er vedtatt ennå og det er også et spørsmål om skolekuttene vil bli tatt opp politisk etter at administrasjonen er ferdig med høringen, understreker Nymo.

Nymo mener imidlertid at nedleggelse kan være nødvendig.

– Porsanger kommune er ikke istand til å alene drifte disse skolene på det nivået vi har nå. Bare bygningsmassene er dimensjonert for flere ganger det elevtallet som er nå. Det betyr at det er snakk om store summer for de få elevene. Det er en stor utfordring vi må se på og det er klart at dette også går utover tilbudet for elevene her i Lakselv, påpeker Nymo.

Børselv oppvekstsenter

Børselv oppvekstsenter har en bygningsmasse som er dimensjonert for mer enn 100 elever. Hvis skolen legges ned så kan store «spøkelsesbygninger» bli stående ubrukt.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK