Gollegiella-språkprisen utdelt

Den samiske språkprisen Gollegiella går til Utsjok sameforening og en svensk lærer i umesamisk.

Den nordiske samiske språkprisen "Gollegiella" ble delt ut i Helsinki onsdag til to mottakere som har gjort en stor innsats for det samiske språket.

Prisen deles

Prisen på 12 500 euro blir delt mellom Utsjok sameforening Sámi Siida og lærer i umesamisk og språkarbeider Henrik Barruk.

Henrik Barruk

Lærer i umesamisk og språkarbeider Henrik Barruk

Foto: SR Sámi Radio

Prisen ble delt ut av Finlands justisminister Tuija Brax i forbindelse med et møte mellom ministerene med ansvar for samiske spørsmål, og sametingspresidentene. Tilstede var Brax, Norges arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen og Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson samt sametingspresidentene Egil Olli fra Norge, Lars-Anders Baer fra Sverige og Klemetti Näkkäläjärvi fra Finland.

Fremmet samisk

Språkprisen, som deles ut annethvert år, tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner i Norge, Sverige, Finland eller Russland for fremme av det samiske språket.

Foreningen Sámi Siida har gjort seg fortjent til prisen gjennom sitt langvarige arbeide for det samiske språket i Utsjok kommune i Finland. Foreningen har medvirket til en forbedret stilling for det samiske språket i Utsjok.

Henrik Barruk fra Sverige har arbeidet i tyve år for det umesamiske språket som holdt på å dø ut i Sverige. Barruk har lenge undervist i umesamisk. Dessuten har han blant annet dokumentert språket og produsert tekster, ordlister og bøyningsmønster for undervisningen i umesamisk.

Prisen ble første gang delt ut i 2004.