NRK Meny
Normal

Sørsamisk kultursenter snart bare et minne?

Gaaltije sørsamisk kultursenter har under mange år spilt en viktig rolle for sørsamisk kultur i Sverige. Blir det ingen endringer i situasjonen som er nå, er det snart bare minner igjen.

Kan måtte stenge.

SE VIDEO: Daglig leder på Gaaltije Jerker Bexelius forteller hvorfor Gaaltije har kommet i økonomiske problemer. Videoreporter: Felicia Löfgren

Grunnfinansieringen har stort sett aldri vært til stede, og Gaaltije har under flere år levd på prosjektmidler for å finansiere sin virksomhet. På grunn av at det akkurat nå ikke finnes bevilgende prosjektmidler, har sentret vært sett seg nødt til å leve på egne besparinger. Disse rekker ikke til å bedrive sentret i all evighet, og finner man ingen løsning på problemene, kan dette være slutten for virksomheten.

Noen må stå frem

Daglig leder på Gaaltije, Jerker Bexelius mener det er svært viktig å få frem viktigheten av sentret, da det er det eneste sørsamiske kultursentret i Sverige. Han mener det er viktig at situasjonen får oppmerksomhet slik at samiske politikere står frem i denne saken.

Noen må stå fram å fortelle for verden at det er viktig med sørsamisk kultur.

Jerker Bexelius, daglig leder.

Samarbeid er nøkkelen

Robert Uitto, regionråd i region Jämtland/Härjedalen, kjenner til Gaaltijes problemer og mener det er viktig å få til et samarbeid mellom ulike aktører for å få viksomheten på rett kjøl igjen. – Vi er mange som må ta det ansvaret. Alt fra Sametinget og regionen, helt opp til regjeringen, sier Uitto.

Han håper at man fortest mulig kommer frem til en løsning slik at sentret kan drives videre.

Viktig med kontinuitet

Jan Persson kjenner virksomheten godt og har vært engasjert i mange av de prosjektene som Gaaltije har bedrevet gjennom årene. Han mener at Gaaltije er et viktig samisk treffpunkt i området, samt at det under årene har blitt utviklet til en institusjon som synliggjør det samiske i Jämtland.

Jeg ser det som direkte tragisk hvis det forsvinner.

Jan Persson

Det har gjennom årene også blitt bygd opp en kompetanse på Gaaltije som er vanskelig å erstatte.

– Stenges det nå så forsvinner folket som har vært med å drive alt på Gaaltije, og da er det vanskelig å få det i gang igjen, sier han.